autoverzekering
autoverzekering

Motor- of autoverzekeringen vergelijken?

Vergelijk gratis en vrijblijvend alle motor- en autoverzekeringen. (Gratis dienst)

Wat is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA)?

Geactualiseerd op
minuten lezen
Burgerlijke aansprakelijkheid

Er zijn verschillende autoverzekeringen in België zoals de omnium, de jongerenverzekering, de kilometerverzekering. Er is echter maar één autoverzekering in België die verplicht is, namelijk de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid of ook wel de BA-verzekering genoemd. Op deze pagina vind je alle informatie over de burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering.

Wat is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering?

De BA-verzekering is het verplichte en wettelijke minimum. Zonder deze autoverzekering mag u niet rijden:

 • op de openbare weg.
 • op publiek terrein: tankstations, parkeerplaatsen, etc.
 • op niet-openbaar land, maar dat wel open is voor sommige mensen: industriegebied, de parkeerplaats van een cultureel centrum, etc.

Als u zonder autoverzekering rijdt, riskeert u een boete, de inbeslagname van uw auto, het intrekken van uw rijbewijs en mogelijk een gevangenisstraf.

De BA-autoverzekering dekt bij de schade aan derden wanneer u aansprakelijk bent voor het ongeval, vandaar de naam. Als u aansprakelijk bent voor het ongeval, i.e. u heeft het ongeval veroorzaakt omdat u in de fout bent gegaan, dan vergoedt de verzekeraar de betrokken derde partij.

De BA-autoverzekering vergoedt dus enkel schade waarvoor de bestuurder of passagier van uw wagen aansprakelijk is. Als u niet in fout was en u dus ook niet verantwoordelijk was voor het ongeval, dan komt uw BA-autoverzekering niet tussen.

In dat geval is het de BA-verzekering van de betrokken partij die uw schade zal vergoeden. Dit geldt ook voor situaties die buiten uw controle vallen. Voorbeeld: als u een hartaanval of een beroerte krijgt en u tegen een huis rijdt, dan kunnen de bewoners van dat huis geen beroep doen op uw BA-verzekering. De bewoners kunnen wel terecht bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

Kosten BA-verzekering

De premie voor uw autoverzekering wordt bepaald door uw verzekeraar. Het bedrag wordt berekend op basis van verschillende criteria zoals leeftijd, woonplaats en voertuig. Elke verzekeraar heeft zijn eigen berekeningsmethode. Om te besparen is het dus belangrijk dat u de verschillende autoverzekeringen met elkaar vergelijkt.

Bovendien zijn verzekeraars sinds 2004 vrij om hun bonus-malus te berekenen. Wetende dat dat invloed heeft op het bedrag van de premie, is het bijzonder belangrijk om hiermee rekening te houden bij het lezen van het contract.

autoverzekering
autoverzekering

Motor- of autoverzekeringen vergelijken?

Vergelijk gratis en vrijblijvend alle motor- en autoverzekeringen. (Gratis dienst)

Wat dekt een BA-autoverzekering?

De dekking van een BA-autoverzekering is een stuk minder uitgebreid dan die van een mini-omnium of een full-omniumverzekering. De prijzen liggen over het algemeen wel lager, maar let hier goed op als u een nieuwe autoverzekering gaat afsluiten. We geven u een overzicht van wat de BA-verzekering wel en niet vergoedt als u een ongeval heeft veroorzaakt.

Wel gedekt door de BA-autoverzekering

Zaken die wel worden vergoed door de BA-autoverzekering zijn onder andere:

 • schade aan de tegenpartij: dit kan gaan van een betrokken auto tot een gebouw, de openbare weg, etc;
 • lichamelijke letsels van de tegenpartij;
 • lichamelijke letsels van uw passagiers.

Niet gedekt door de BA-autoverzekering

Zaken die niet worden vergoed door de BA-autoverzekering zijn onder andere:

 • schade aan uw auto: hiervoor heeft u een omnium verzekering nodig;
 • eigen lichamelijke letsels als gevolg van het auto-ongeval: hiervoor heeft u een bestuurdersverzekering nodig;
 • pechbijstand;
 • rechtsbijstand.

Waarschuwing: gebruikt u een aanhangwagen? Tot 500 kg wordt gedekt door de BA-verzekering. Voor meer gewicht heeft u een specifieke verzekering nodig.

Niet tevreden met je autoverzekering? Bekijk hoe je een autoverzekering kunt opzeggen of van autoverzekering kunt veranderen.

BA-verzekering vs. (mini)-omnium: welke autoverzekering dekt wat?

Alle verzekeraars vertrekken voor het opstellen van een BA-autoverzekering van een standaardcontract dat door de regering werd voorzien.

Er kunnen wel kleine verschillen optreden tussen verzekeraars: zo kan in uw persoonlijk contract staan dat u over een vervangwagen zal kunnen beschikken terwijl uw auto hersteld wordt. Vóór de ondertekening van een contract moet u dus goed de voorwaarden lezen om precies te weten waar u recht op heeft.

In het onderstaande overzicht zijn de dekkingen van de drie verschillende contracten voor autoverzekeringen met elkaar vergeleken.

Dekking autoverzekeringen
Type waarborg BA-verzekering Mini-omnium Full omnium
Verwondingen van passagiers en derde partij
De materiële schade van de betrokken partij
Eigen materiële schade × ×
Diefstal of poging tot diefstal ×
Glasbreuk ×
Schade door de natuur of dieren ×
Brand ×
Vandalisme × ×

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in het buitenland

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering geldt zowel in België als in het buitenland, met name in alle landen die vermeld staan op de groene kaart. Voor andere landen, bv. voor de Verenigde Staten, kunt u een tijdelijke verlenging van uw BA aanvragen. Staat de verzekeraar dit niet toe, dan zult u ter plaatse een autoverzekering moeten afsluiten.

autoverzekering
autoverzekering

Motor- of autoverzekeringen vergelijken?

Vergelijk gratis en vrijblijvend alle motor- en autoverzekeringen. (Gratis dienst)

Auto-ongeluk met een BA-autoverzekering

Als u betrokken bent geweest bij een auto-ongeluk of schade hebt gemaakt, dan verschilt de dekking per situatie. We geven hieronder de drie verschillende situaties weer.

1. U bent in uw recht

Een botsing vond plaats tussen uw auto en een ander voertuig, maar u bent niet verantwoordelijk. In dit geval zal de aansprakelijkheidsverzekering van de wederpartij uw schade vergoeden. Een expert zal de hoogte van dit bedrag bepalen. Ook medische en / of ziekenhuiskosten worden gecompenseerd. Uw eigen verzekeraar moet dus niet inspringen.

2. U bent verantwoordelijk

Bent u de oorzaak van het ongeval? Uw BA-verzekering compenseert de schade en de mogelijke medische kosten van de andere partij. De BA-verzekering compenseert de schade aan uw eigen auto niet! Alleen een meer uitgebreide verzekering dekt zulke schade, mits de betaling van een franchise. Ook uw eigen medische kosten worden niet gedekt. Om als bestuurder beschermd te zijn, moet u een bestuurdersverzekering afsluiten.

3. Gedeelde schuld (50/50)

Een gedeelde schuld doet zich voor als:

 • bestuurders van mening verschillen over de stand van de verkeerslichten en er geen getuigen aanwezig zijn;
 • twee auto's botsen terwijl ze op hetzelfde moment op een parkeerplaats manoeuvreren.

In geval van gedeeltelijke aansprakelijkheid krijgt u 50% van uw schade vergoed door de BA-autoverzekering van de tegenpartij. Omgekeerd geldt hetzelfde: u betaalt 50% van de schade van de andere partij. Opgelet: deze twee bedragen hoeven niet even groot te zijn.

Beperkt en volledig verhaalsrecht BA-verzekering

Een verzekeringsmaatschappij kan in bepaalde gevallen eisen dat u een deel van het geld dat zij betaald heeft terug betaald. Dit kan gebeuren in de onderstaande twee situaties.

Beperkt verhaalsrecht

 • U was dronken toen u het ongeval veroorzaakte
 • U vervoerde te veel personen in uw wagen of u vervoerde ze op een niet-voorziene plaats zoals de koffer van de auto
 • U gaf het ongeval te laat aan
 • U betaalde uw premie niet: als u uw premie niet betaalt, krijgt u een waarschuwing om dit binnen de vijftien dagen in orde te brengen.
 • Als u dat niet op tijd doet, dan heeft de verzekeringsmaatschappij beperkt verhaalsrecht en moet u dus een deel van het geld terugbetalen
 • U voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen om een auto te mogen besturen: vb. uw rijbewijs was ingetrokken op het moment dat u het ongeval veroorzaakte

Deze situaties noemen we het beperkt verhaalsrecht van de verzekeraar. Bij een beperkt verhaalsrecht is het bedrag dat u dient te betalen afhankelijk van de grootte van het bedrag van de totale schadevergoeding.

Volledig verhaalsrecht

Bij volledig verhaalsrecht kan de verzekeraar de volledige schadevergoeding opeisen. Dit kan wanneer:

 • u opzettelijk het ongeval veroorzaakte
 • uw 18-jarig kind het ongeval veroorzaakte. Als uw wagen op regelmatige basis bestuurd wordt door een jonge chauffeur dient u dit te melden bij uw verzekeraar.

Nieuwe BA-autoverzekering afsluiten? Autoverzekeringen vergelijken doe je met KillMyBill.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 55 stemmen vond de informatie nuttig.

Meer over contracten van autoverzekeringen:

KillMyBill (by CallMePower), een merk van Selectra in België, heeft een partnership met Yago. Wanneer je op een van de gesponsorde links klikt, zul je doorverwezen worden naar de website van Yago. KillMyBill krijgt een commissie voor elk afgesloten abonnement. Dit heeft geen invloed op de prijs voor de klant.