autoverzekering
autoverzekering

Motor- of autoverzekeringen vergelijken?

Vergelijk gratis en vrijblijvend alle motor- en autoverzekeringen. (Gratis dienst)

Clausules autoverzekering België: alle informatie

Geactualiseerd op
minuten lezen
Contract autoverzekering

Bij het kiezen van een autoverzekering moet je de clausules goed doornemen. Deze clausules kunnen dekking weigeren wanneer je het slachtoffer bent van een incident of ongeluk. Dat is heel vervelend, vooral omdat zelfs de meest uitgebreide verzekeringen uitzonderingen bevatten. Bekijk op deze pagina alle informatie over de clausules van een autoverzekering.

Definitie van een clausule autoverzekering

Een clausule is een contractuele bepaling die tot doel heeft de dekking uit te breiden of te beperken. Dit betekent dat de verzekeraar in bepaalde situaties geen dekking zal bieden en dat je de schade zelf moet herstellen zonder tussenkomst van de verzekeraar. Normaal gesproken onderhandelen beide partijen over de clausules en bijzondere voorwaarden van het contract bij het afsluiten van een overeenkomst.

Dit is echter geen strikte regel. In de praktijk presenteert de verzekeraar de verzekerde vaak een document dat weinig ruimte biedt om over clausules te onderhandelen. De contractuele vrijheid wordt steeds meer beperkt door de wetgeving, maar dit betekent niet dat de verzekeraar geen specifieke voorwaarden kan opleggen. Als het contract is ondertekend, is het aan de verzekeringnemer om een klacht in te dienen tegen de verzekeraar als er zich een incident voordoet waarbij de verzekerde (onterecht) geen vergoeding ontvangt. Het Hof van Cassatie zal dan beslissen of de weigering van vergoeding terecht was.

Beperkingen en verwarring clausules autoverzekeringen

Clausules leiden vaak tot verwarring, maar ze moeten voldoen aan regels. De werking van de clausules moet correct worden opgenomen in de verzekeringspolis. Anders kunnen de clausules als onwettig worden beschouwd. De reden is eenvoudig: de verzekeringspolis is het enige bewijs van de rechten en plichten van zowel de verzekeraar als de verzekerde. Daarom is het niet toegestaan om de clausules in kleine letters of voetnoten in het contract op te nemen. Ze mogen ook niet op dubbelzinnige wijze worden opgesteld.

Meestal vind je de clausules van je verzekeraar in een hoofdstuk met de titel "Bijzondere voorwaarden" of "Clausules". Dit betekent echter niet dat je andere delen van het autoverzekeringscontract kunt overslaan. Je moet alle delen van het contract lezen om geen belangrijke informatie over het hoofd te zien.

autoverzekering
autoverzekering

Motor- of autoverzekeringen vergelijken?

Vergelijk gratis en vrijblijvend alle motor- en autoverzekeringen. (Gratis dienst)

Wettelijke clausules of clausules van "openbare orde"

De meeste uitsluitingen of clausules variëren afhankelijk van de verzekeraar, maar sommige zijn wettelijk vastgelegd. Ze worden vermeld in elke verzekeringspolis en zijn bindend voor beide partijen. Volgens de Belgische wet van 4 april 2014 betreffende de verzekering kan de verzekeraar in drie gevallen afzien van het verlenen van dekking:

  1. In geval van grove nalatigheid aan de kant van de verzekerde: als de verzekeringnemer een ernstige fout begaat, kan de verzekeraar worden vrijgesteld van zijn verplichtingen. Dit geldt echter alleen in zeldzame gevallen die uitdrukkelijk in de polis moeten worden vermeld. Klassieke voorbeelden zijn dronken bestuurders die een ongeval veroorzaken of bestuurders die zonder een geldig rijbewijs rijden.
  2. In geval van een opzettelijk veroorzaakt incident of ongeval: de wet is duidelijk. De verzekeraar hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als het incident of ongeval opzettelijk door de verzekerde is veroorzaakt. Hij ontvangt geen financiële steun van de verzekeringsmaatschappij en moet alle schade zelf herstellen.
  3. In geval van oorlog: de verzekeraar dekt geen schade als gevolg van oorlog.

Merk op dat zowel grove nalatigheid als opzettelijk veroorzaakte incidenten of ongevallen door de verzekeraar moeten worden bewezen. Als hij hier niet in slaagt, kan hij de dekking niet weigeren. Wist je dat? De wet staat de verzekeraar toe het contract ongeldig te verklaren als de verzekerde bij het afsluiten van het contract opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt of verborgen.

autoverzekering
autoverzekering

Motor- of autoverzekeringen vergelijken?

Vergelijk gratis en vrijblijvend alle motor- en autoverzekeringen. (Gratis dienst)

Contractuele clausules verzekering auto

Naast de wettelijk opgelegde beperkingen voegen verzekeraars ook andere uitsluitingen toe aan hun contracten, afhankelijk van de verzekeraar. Wees dus voorzichtig bij het vergelijken van autoverzekeringen. Je vindt de volgende clausules bijna altijd in alle contracten. Verzekeraars weigeren vergoeding in de volgende gevallen:

  • Het gebruik van de auto is het resultaat van vertrouwensbreuk, fraude of misbruik.
  • Het voertuig wordt gebruikt voor professionele doeleinden, zoals het vervoeren van goederen of personen.
  • Het ongeval gebeurde tijdens deelname aan een rally of tijdens training voor wedstrijden.
  • Het diefstalbeveiligingssysteem dat door de verzekeraar is voorgeschreven, functioneert niet.
  • De schade is veroorzaakt door een constructiefout, slijtage of gebrek aan onderhoud van het voertuig.

Deze lijst is niet uitputtend. Houd er rekening mee dat elke verzekeraar specifieke clausules in het contract kan opnemen.

Is het mogelijk om een clausule aan te vechten?

Als je wilt protesteren tegen het bestaan van een bepaalde clausule, zul je daar niet in slagen. Je zult geen andere keuze hebben dan het autoverzekeringscontract op te zeggen voor de vervaldatum. Je kunt echter wel een onbegrijpelijke of onleesbare clausule aanvechten. Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij en leg de reden voor je ontevredenheid uit. Vraag om verduidelijking zodat je goed begrijpt wat de clausule inhoudt voordat je tekent.

Als je niet tevreden bent over de communicatie met de verzekeraar, richt je dan eerst tot de klantenservice. Als zelfs de klantenservice teleurstellend is, kun je een beroep doen op de Ombudsdienst Verzekeringen. De Ombudsdienst zal er alles aan doen om het probleem op te lossen. De meerderheid van de onderzochte gevallen leidt tot een oplossing, dus maak je geen zorgen!

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 29 stemmen vond de informatie nuttig.

Meer over contracten van autoverzekeringen:

KillMyBill (by CallMePower), een merk van Selectra in België, heeft een partnership met Yago. Wanneer je op een van de gesponsorde links klikt, zul je doorverwezen worden naar de website van Yago. KillMyBill krijgt een commissie voor elk afgesloten abonnement. Dit heeft geen invloed op de prijs voor de klant.