energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Bel KillMyBill om te veranderen van energieleverancier of voor energie-advies.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Dien een terugbelverzoek in OF vergelijk met de KillMyBill energievergelijker.

Energieprijzen België: informatie en prognoses

Geactualiseerd op
minuten lezen
Energieprijzen

De energieprijzen zijn de afgelopen twee jaar veel in het nieuws geweest, onder andere door de grote toenames. Op deze pagina geeft KillMyBill alle informatie over de energieprijzen in België, waaronder de opbouw, evolutie en de verwachtingen voor 2024 en de lange termijn.

Opbouw energieprijzen België

De energieprijzen in België bestaan uit meerdere componenten. De energieprijs die op de tariefkaarten van de energieleveranciers wordt weergegeven betreft altijd de energiekost. Dit is de prijs die de leverancier vraagt voor de energie (inclusief btw), exclusief alle bijkomende kosten. De energiekost is namelijk binnen een gewest altijd hetzelfde, maar de bijkomende kosten kunnen verschillen.

De energiekost vertegenwoordigt verreweg het grootste gedeelte van je energiefactuur; ongeveer 75 %. In deze prijs zitten alle kosten inbegrepen die de energieleverancier heeft, zoals de inkoop van energie en bedrijfskosten.

De energieprijzen in België bestaan uit de volgende componenten:

 • Energiekost;
 • Distributiekosten;
 • Transmissiekosten;
 • Energieheffingen;
 • Btw;
 • Bijdrage ODV (openbaredienstverplichtingen).

Distributie- en transmissiekosten

Als je een stekker in het stopcontact steekt, kun je direct elektriciteit gebruiken. Voordat je de elektriciteit kunt gebruiken, moet deze wel naar je woning worden vervoerd. Hetzelfde geldt voor aardgas, dat eerst een lange weg af moet brengen voordat je het kunt gebruiken.

Het vervoer van energie over lange afstanden gebeurt door de transmissiebeheerders. Deze vervoeren de energie van de productie- of opslaglocatie naar de regio’s, waarna het kan worden verdeeld over een gemeente. Fluxys Belgium is verantwoordelijk voor het transport van aardgas en Elia voor elektriciteit.

Zodra de energie lokaal is aangekomen, kan deze worden vervoerd naar alle woningen in de regio. Dit gebeurt door de netbeheerders, waarvan er in België zeven zijn. In Vlaanderen worden de nettarieven voor huishoudens met een digitale energiemeter berekend met het capaciteitstarief. Huishoudens met een analoge meter betalen een prijs per kWh.

De transmissie- en netbeheerders zijn niet alleen verantwoordelijk voor het transport en de verdeling van energie, maar ook voor het onderhoud en de aanleg van het transportnet. De kosten die deze bedrijven hebben zijn opgenomen in de energieprijs en worden door de energieleveranciers overgemaakt. Heb je zonnepanelen met een terugdraaiende teller? Dan dien je ook nog het prosumententarief te betalen.

Belastingen op energie

Op energie worden een aantal verschillende belastingen geheven. Deze belastingen zijn opgenomen in je energiefactuur en worden door je energieleverancier overgemaakt aan de regionale of federale overheid. Enkele belastingen die (in)direct worden geheven op energie zijn:

 • Btw (momenteel 6 %);
 • Energieheffingen;
 • Bijdrage ODV (openbaredienstverplichtingen);
 • CO2-belastingen (ook bekend als EU ETS).

In het verleden kon je ook de Turteltaks terugvinden op je energiefactuur. Deze belasting is echter op 1 januari 2018 afgeschaft.

Vraagteken
Vraagteken

Informatie en advies energie (Gratis dienst)

Bel de energie-experts van KillMyBill voor gratis advies of vrijblijvende informatie.

Vraagteken
vraagteken

Informatie en advies energiecontracten (Gratis dienst)

Dien een terugbelverzoek in OF vergelijk met de KillMyBill energievergelijker.

Evolutie energieprijzen grafiek

De energieprijzen zijn sinds september 2021 zeer instabiel geweest, zo blijkt uit de onderstaande grafiek. In de grafiek hieronder is de evolutie van de energieprijzen van januari 2019 tot en met vandaag de dag weergegeven.

De prijzen die zijn weergegeven in deze grafiek zijn gebaseerd op een gemiddeld huishouden met een:

 • jaarlijks elektriciteitsverbruik van 1.600 kWh tijdens de piekuren en 1.900 tijdens de daluren.
 • jaarlijks gasverbruik van 23.260 kWh.

Waarom staan de energieprijzen hoog?

Dat de energieprijzen sterk zijn toegenomen is inmiddels voor iedereen bekend. In de zomer van 2022 werden historische hoogten bereikt, zowel voor de gasprijs als de elektriciteitsprijs. Deze toename werd veroorzaakt door een aantal factoren.

De belangrijkste factor voor de stijging van de energieprijzen was de oorlog in Oekraïne en de middelen die Rusland inzette om druk uit te oefenen op Europa. Onder andere de gasleveringen werden sterk teruggebracht, waardoor het niet zeker was dat Europa voldoende gas zou ontvangen. Dit had een direct gevolg voor de gasprijzen, maar ook de elektriciteitsprijzen, aangezien een groot gedeelte van de elektriciteit geproduceerd wordt met gascentrales.

De energieprijzen in Europa begonnen echter al vóór de oorlog in Oekraïne te stijgen. Dit had onder andere te maken met een sterke toename in de vraag naar energie en een aanbod dat niet aan deze vraag kon voldoen doordat Europa net uit de COVID-19 lockdowns kwam.

Verder namen de EU ETS zeer sterk toe. Deze vrij verhandelbare CO2-rechten moeten worden aangekocht door producenten van elektriciteit die gebruik maken van vervuilende productiemethoden. Deze hogere kosten worden uiteindelijk doorberekend in de energieprijs, en dus ook aan de consument.

Verwachting energieprijzen 2024

Na de recordhoogte in september 2022 zijn de energieprijzen weer sterk afgenomen. Dit kwam vooral door de zekerheid van gasleveringen uit andere landen, een milde winter en een goed aangevulde voorraad in Europa.

De energiemarkt is momenteel een stuk stabieler en voorspelbaarder geworden. Toch blijven de prijzen relatief hoog en zijn leveranciers terughoudend met het aanbieden van vaste contracten.

Kijkend naar de huidige en de verwachte energieprijzen voor 2024 op basis van de toekomstige marktwaarden van energie in de CallMePower-index, is te zien dat het verschil tussen deze twee erg klein is. Dit zou betekenen dat de energieprijzen die momenteel gelden in ieder geval nog het komende jaar op ongeveer hetzelfde niveau blijven. Op de middellange termijn zullen er dus hoogstwaarschijnlijk geen grote toe- of afnames te zien zijn.

Logo KillMyBill
Logo KillMyBill

Vergelijk alle energieleveranciers (Gratis dienst)

Bel de energie-experts van KillMyBill om een vergelijking van alle leveranciers uit te voeren.

Logo KillMyBill
Logo KillMyBill

Vergelijk alle energieleveranciers (Gratis dienst)

Dien een terugbelverzoek in OF vergelijk met de KillMyBill energievergelijker.

Vaste en variabele energieprijzen

Energieprijzen kunnen vast of variabel zijn. Bij een vaste energieprijs (vast contract) sluit je een contract af tegen een bepaalde prijs per kWh die tijdens de looptijd van dit contract niet zal worden aangepast. Je bent dus gedurende de looptijd van het contract zeker van de prijs per kWh en beschermd tegen prijsstijgingen.

Bij een variabele energieprijs (variabel contract) sluit je een contract af tegen een prijs die elke maand of kwartaal kan veranderen. De prijs per kWh wordt bij de indexatie aangepast aan de huidige marktprijzen, waardoor je contract dus meebeweegt met de markt. Doorgaans zijn deze contracten goedkoper, doordat het risico voor de leverancier lager is. Daarnaast kun je direct profiteren van prijsdalingen op de energiemarkten, iets wat niet het geval is bij een vast contract.

Meer weten? Bekijk ons artikel over vast of variabel energiecontract kiezen.

Dynamisch tarief Sinds kort kunnen Vlamingen met een digitale energiemeter ook kiezen voor een dynamisch energiecontract. Bij dit type contract worden de prijzen elk uur aangepast.

Hoe energieprijzen vergelijken?

Het is erg belangrijk om regelmatig de energieprijzen te vergelijken. De prijzen van contracten en leveranciers kunnen namelijk sterk verschillen, waardoor het besparingspotentieel hoog op kan lopen. daarnaast is het goedkoopste energiecontract afhankelijk van je jaarlijkse energieverbruik en dus niet voor iedereen hetzelfde. Het is daarom aan te raden om in ieder geval één keer per jaar een persoonlijke vergelijking uit te voeren, bijvoorbeeld met de energievergelijker van KillMyBill (by CallMePower).

Kijk bij het vergelijken van energieprijzen onder andere naar de volgende aspecten:

 • prijs per kWh;
 • vaste vergoeding;
 • toegang tot de klantendienst en aanbod aanvullende diensten;
 • oorsprong van de elektriciteit.
Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 54 stemmen vond de informatie nuttig.

Meer over de energieprijzen: