Schuldsaldoverzekering: wat is het en waarom afsluiten?

Geactualiseerd op
minuten lezen
Schuldsaldoverzekering

Wettelijk gezien is de schuldsaldoverzekering niet verplicht. In bepaalde situaties wordt u echter gevraagd om toch dit type verzekering af te sluiten. Laten we kijken wanneer dat het geval is, wat het u zal kosten en hoe de verzekering in elkaar zit.

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Heeft u in het verleden een aanzienlijk bedrag geleend? Dan heeft u waarschijnlijk al over de saldoverzekering gehoord. Het principe is eenvoudig: de verzekering beschermt u en uw gezin tegen onvoorziene scenario’s. In zijn bekendste vorm lijkt deze verzekering op een overlijdensverzekering, maar sommige verzekeringsmaatschappijen breiden de verzekering ook uit zodat u ook bij arbeidsongeschiktheid en onverwacht jobverlies gedekt bent.

De financiële gevolgen van vroegtijdig en onverwacht overlijden kunnen lastig zijn. Daarom kunt u ervoor kiezen om uw familie te beschermen door te kiezen voor een schuldsaldoverzekering. Simpel gezegd, is dit een soort overlijdensverzekering. De schuldsaldoverzekering, die vaak door bankiers aangeraden of geëist wordt bij het afsluiten van een lening, is een extra garantie voor de kredietverstrekkers in het geval dat u of uw partner overlijdt voordat de volledige lening is terugbetaald.

De verzekering zorgt voor de volledige of de gedeeltelijke betaling van het resterende bedrag van de lening. Het zal uw geliefden ook beschermen tegen een financiële nachtmerrie. Zij zullen het resterende bedrag immers niet volledig zelf moeten betalen. De schuldsaldoverzekering is dus voordelig voor zowel de kredietverstrekker als de klant.

Schuldsaldoverzekering in combinatie met een lening

Opgelet: de schuldsaldoverzekering is een tijdelijke verzekering. Het heeft een vaste termijn die overeenkomt met de krediettermijn die in het contract wordt vermeld. Het eindigt zodra de lening is afgerond, de verzekerde sterft of u het zelf beëindigt. In verband met de lening moet u weten dat de resterende schuldsaldoverzekering niet uitsluitend voor hypotheken is gereserveerd.

In de meeste gevallen wordt deze verzekering samen met een hypotheek afgesloten, maar de schuldsaldoverzekering kan ook samen met een autolening of persoonlijke lening worden afgesloten. De enige voorwaarde is dat het te verzekeren bedrag een bepaalde drempel bereikt.

Daarnaast kunt u deze verzekering bij een verzekeraar naar keuze nemen. Voor een hypothecaire lening kunt u mogelijk bij uw bank een renteverlaging krijgen. Dit kan een voordeel zijn, maar dat is niet altijd het geval. In ruil voor de renteverlaging kan het immers zijn dat u een hogere premie moet betalen waardoor het voordeel van de verlaging wegvalt.

In ieder geval, de kredietverstrekker mag uw contract niet beëindigen als u ervoor kiest om de verzekeraar bij een andere instantie af te sluiten.

Aanvullende garanties schuldsaldoverzekering

Aangezien de terugbetaling van een lening over een lange periode wordt verspreid, kan het gebeuren dat er in de loop van uw leven bepaalde scenario’s voorkomen die uw financiële situatie in gedrang brengen.

Om uzelf en uw geliefden te beschermen tegen zo veel mogelijk onverwachte situaties heeft u de mogelijkheid om één of meer aanvullende dekkingen toe te voegen aan de schuldsaldoverzekering. In ruil daarvoor betaalt u wel een hogere premie. Let op: bijkomende garanties zijn niet verplicht en kunnen niet afzonderlijk worden gekocht zonder de standaard schuldsaldoverzekering die vroegtijdig overlijden dekt.

Onverwacht overlijden

Deze garantie biedt uw gezin extra financiële steun in het geval dat u als gevolg van een ongeluk of ongeval overlijdt tijdens de duur van het contract. Naast de terugbetaling van uw lening wordt een som van het bedrag van uw keuze aan de nabestaanden betaald.

Het doel? Het helpen van de begunstigden door bijvoorbeeld begrafeniskosten te betalen, de erfbelasting te betalen en ervoor te zorgen dat ze een bepaalde levensstandaard kunnen handhaven. Op deze manier worden ze beter beschermd, aangezien inkomensverlies na de dood ernstige gevolgen kan hebben.

Arbeidsongeschiktheid

Wat gebeurt er als u een lening bent aangegaan maar niet meer kan werken door ziekte of ongeval? Dit is een groot probleem omdat u door dit inkomensverlies het terugbetalingsplan hoogstwaarschijnlijk niet kan nakomen. In principe zal een schuldsaldoverzekering u in dit geval niet dekken.

Gelukkig kunt u de kredietverstrekker of verzekeraar vragen om extra zekerheden. Zo kunt u financieel beschermd worden als u invalide wordt of om een andere reden niet langer geschikt bent om uw job uit te oefenen. De ziektekostenvergoeding die door de sociale zekerheid in een dergelijke situatie wordt betaald, is immers niet altijd voldoende om aan uw verplichtingen te voldoen.

Bij tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid betaalt u de optionele dekking van een maandelijks pensioen. Het bedrag van dat pensioen is afhankelijk van het bedrag dat in uw contract is verzekerd, evenals het type krediet.

Als u geïnteresseerd bent in een dergelijke dekking, moet u eerst nagaan of u voldoet aan de voorwaarden. Zo mag u bijvoorbeeld niet ouder zijn dan 65 jaar aan het einde van het contract.

Onverwachte werkloosheid

Als u plotseling zonder werk valt, brengt dit onvermijdelijk financiële problemen met zich mee. Om die reden kunt u vragen naar een extra dekking. Gecombineerd met uw schuldsaldoverzekering, zal het de financiële situatie van uw gezin verzekeren. In een moeilijke economische periode is er immers niemand immuun voor werkloosheid.

Hoewel deze garantie op het eerste gezicht interessant lijkt, is ze niet voor iedereen toegankelijk. De toegangsvoorwaarden zijn over het algemeen zeer strikt. Zo moet u bijvoorbeeld een bepaalde tijd voor het bedrijf gewerkt hebben en mag u de maximale leeftijd niet overschrijden.

Hoe werkt een schuldsaldoverzekering?

Premie: verschillende formules schuldsaldoverzekering

De premie voor uw schuldsaldoverzekering wordt aan de hand van de volgende factoren berekend:

  • Uw risico op overlijden: dat risico is afhankelijk van uw gezondheidstoestand. Om die te beoordelen, moet u een vragenlijst invullen of zelfs af en toe een medisch onderzoek ondergaan
  • Uw leeftijd en eventuele ziekte: hoe ouder u bent, hoe meer u betaalt. Dat is ook zo wanneer u ziek bent of een medisch verleden heeft
  • De duur en het bedrag van de lening: ook deze factoren worden bij de berekening van uw premie in aanmerking genomen. Hoe meer u leent, hoe meer premie u moet betalen. Deze laatste stijgt echter niet altijd evenredig met het kapitaal. Bovendien, hoe hoger de rente en / of hoe langer de looptijd van de lening, des te hoger de premie.

Zodra de premie van uw schuldsaldoverzekering berekend is, moet u weten hoe u ze betaalt. Hiervoor heeft u bij de meeste verzekeraars de keuze tussen twee verschillende formules:

  1. Of u betaalt de premie in één keer bij het afsluiten de lening
  2. Of u spreidt de betalingen over een bepaalde tijd: bijvoorbeeld gedurende 2/3 van de looptijd van het krediet of gedurende de volledige looptijd

Opmerking: niet alle verzekeraars bieden alle deze formules aan. Soms zijn er voor elke formule twee opties beschikbaar:

  1. een vast tarief: dit wordt ook wel het ‘gegarandeerd tarief’ genoemd en betekent dat het bedrag van de premie gedurende de looptijd van de verzekering dezelfde blijft.
  2. een variabel tarief: het tarief wordt alleen gewaarborgd tijdens de eerste drie jaar van de looptijd. De verzekeraar zou het tarief kunnen verhogen na het bekijken van de sterftecijfers. Dit komt echter zelden voor.

Leeft u nog aan het einde van de lening? De verzekering stopt en u betaalt geen premie meer.

Welke schuldsaldoverzekering kies je? Bekijk ons artikel over een schuldsaldoverzekering kiezen voor alle informatie.

Wachttijd en gelimiteerde terugbetaling

Wat de vergoeding betreft, moet u geen onmiddellijke tussenkomst van uw verzekeraar verwachten. Het is pas na een bepaalde wachttijd dat de verzekeringsmaatschappij u een schadevergoeding betaalt waarmee u de maandelijkse betalingen van uw krediet volledig of gedeeltelijk kunt betalen.

Bij arbeidsongeschiktheid moet u X dagen wachten voordat de verzekering u een maandelijks pensioen geeft of de premies van uw verzekering betaalt. Deze wachttijd wordt gespecificeerd in de voorwaarden van uw verzekeringscontract. Valt u onverwacht zonder werk? Dan zal de verzekeraar over het algemeen ingrijpen na de periode waarop de ontslagvergoeding betrekking heeft (en minimaal drie maanden).

Daarnaast mag u niet worden gedekt voor een claim die plaatsvindt binnen 3 of 9 maanden na de inwerkingtreding van de verzekering. Daarnaast bepalen verzekeraars een maximale periode van terugbetaling van maandelijkse betalingen. Bij een handicap kunt u bijvoorbeeld maximaal 3 jaar vergoeding krijgen. Deze periode wordt vaak verminderd tot 1 jaar voor het verlies van werk.

Betaling schuldsaldoverzekering na overlijden

De betaling van een schuldsaldoverzekering bij een overlijden kan op twee manieren worden verdeeld:

  1. U bent de enige kredietnemer en sterft: de verzekeraar betaalt de het resterende bedrag van de lening
  2. U leent samen met uw partner en één van u beiden sterft: als u de schuldsaldoverzekering gelijkmatig heeft verdeeld, moet de partner de helft van de lening betalen. Weet dat als een van de twee een hoger salaris heeft, u kunt kiezen voor een ander systeem. Als u met twee leent, is het bijvoorbeeld interessant om elk voor 2/3 van het geleende bedrag te verzekeren in plaats van de helft. In geval van overlijden zal de overlevende slechts een derde van de lening moeten terugbetalen in plaats van de helft. Bovendien is het ook mogelijk om elk individu 100% te verzekeren zodat de overlevende echtgenoot niets meer hoeft te betalen. Vraag raad aan uw verzekeraar om te weten wat voor u en uw partner de beste keuze is.
Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 46 stemmen vond de informatie nuttig.