Hoe en wanneer veranderen van autoverzekering?

veranderen van autoverzekering

Stel: u heeft net onze simulatie gebruikt om de autoverzekeringen in België te vergelijken en op die manier bent u tot de vaststelling gekomen dat u al lang te veel betaalt voor uw autoverzekering. Geen paniek! Wij helpen u om uw huidige autoverzekering op te zeggen en om te veranderen van autoverzekering. Lees snel onze praktische gids en ontdek hoe u geld kan besparen door te veranderen van autoverzekering.

Waarom veranderen van autoverzekering?

Waarom zou u moeten veranderen van autoverzekering? Er zijn verschillende mogelijkheden. De meest voorkomende reden is dat u te weten bent gekomen dat u al een tijdje te veel betaalt voor uw autoverzekering. U kunt dit te weten gekomen zijn van vrienden, familie, of via onze site, waar u een simulatie kunt uitvoeren. Dit simulatie zal u de beste en goedkoopste aanbiedingen tonen, zodat u ze gemakkelijk met elkaar kan vergelijken. Zo kunt u zien of de autoverzekering van uw verzekeraar duurder of goedkoper is dan een andere. De eerste reden voor het veranderen van autoverzekering is dus voor het besparen van geld. Maar en zijn nog andere redenen mogelijk. U kunt bijvoorbeeld uw autoverzekering opzeggen na een ongeval. Ook de verzekeraar van zijn kant kan beslissen om uw niet langer te verzekeren, bv. na wanbetaling. Hieronder geven we een aantal veel voorkomende situaties.

Wanneer veranderen van autoverzekering?

Er zijn tal van momenten waarop u zou kunnen beslissen om te veranderen van autoverzekering. Ook zijn er een aantal situaties waarop dit zou kunnen gebeuren. Wij geven u een kort overzicht:

U beslist vandaag om te veranderen van autoverzekering zodat u geld kan besparen

Als u niet langer te veel wilt betalen voor uw autoverzekering stapt u best vandaag nog over van verzekeraar. In principe bent u vrij om elk moment die beslissing te maken en om daadwerkelijk over te stappen. Toch kunt u dit niet van vandaag op morgen doen. U moet steeds rekening houden met een opzegtermijn van 3 maanden. Ook moet u een opzegbrief naar de verzekeraar sturen om te laten weten dat u niet langer door hem verzekerd wenst te zijn. Dit komt omdat alle autoverzekeringen elk jaar automatisch verlengd worden, zonder instemming. Zorg ervoor dat u op tijd uw brief verstuurt. Het is immers de postdatum die telt dus u kunt de brief best aangetekend versturen. Wij raden u om vier maanden voor het einde van uw huidig contract de brief naar de verzekeraar te sturen. Zo bent u zeker dat briefwisseling en afhandeling inbegrepen zijn in de opzegtermijn. Voorbeeld: als uw autoverzekering vervalt op 1 juli dan verstuurt u uw opzegbrief ten laatste op 31 maart.

Wat als u uw opzegbrief te laat verstuurt?

Het is jammer dat u te laat was of dat u te laat ontdekte dat een andere verzekeraar een betere autoverzekering aanbiedt, maar in deze gevallen kunt u toch best nu al uw opzegbrief naar uw verzekeraar sturen. Op die manier vergeet u het binnen x aantal maanden niet. Het is immers niet verplicht om exact 3 maanden op voorhand te brief te sturen. De brief 9 maanden op voorhand sturen mag natuurlijk ook.

U heeft zich vergist en u wilt uw contract opzeggen bij de gekozen verzekeraar

Als u autoverzekering aangevraagd heeft bij een nieuwe verzekeraar maar om welke reden dan ook dit contract niet langer wenst aan te gaan, heeft u 14 dagen de tijd om het contract te annuleren. De dagen worden geteld vanaf het moment dat de verzekeraar uw contract ontvangt. Vanaf dat moment heeft u dus 14 kalenderdagen om uw opzegbrief te sturen. Let op: dit geldt enkel wanneer u in die 14 dagen geen ongeval heeft gehad. Was u wel betrokken in een ongeval, dan is het niet meer mogelijk om uw autoverzekering te annuleren.

Veranderen van autoverzekering na een auto-ongeval

Als u betrokken was bij een ongeval heeft u altijd de mogelijkheid om van autoverzekering te veranderen, ongeacht of u bij dat auto-ongeval in fout was of niet. Opgelet: in dit geval stuurt u ten laatste 1 maand na de betaling (of weigering tot betaling) van de schadevergoeding uw opzegbrief naar de verzekeraar.

Veranderen van autoverzekering na de verkoop van uw wagen

Als u net uw auto verkocht heeft, wenst u uiteraard niet langer een autoverzekering te betalen voor die auto. In dit geval laat u uw verzekeraar zo snel mogelijk weten dat u uw auto verkocht heeft en dat u het contract voor die auto wenst stop te zetten. Uw verzekeraar zal ten laatste 10 dagen na de ontvangst van uw brief of melding het contract opschorten. Het contract zal daarna volledig beëindigt worden op de vervaldatum. Als u enkel van voertuig verandert, is de situatie anders. In dat geval kunt u niet van BA-verzekering veranderen voor het einde van uw contract. Wat u wel kunt doen, is de extra opties die u mogelijk heeft opzeggen (omnium, bestuurdersverzekering, etc.)

Veranderen van autoverzekering na een verhoging van het tarief

Vindt u dat uw verzekeraar de prijs te vaak verhoogt? Ook dan kunt u de beslissing nemen om te veranderen van autoverzekering. In dit geval kunt u gedurende 3 maanden na de datum van ontvangst (van het aangepaste tarief) uw opzegbrief versturen. Opgelet: dit geldt niet wanneer u zelf verantwoordelijk bent voor de verhoging van het tarief. Dit gebeurt wanneer de bonus-malus stijgt als gevolg van een ongeval (waar u in de fout ging), naar aanleiding van een aanpassing in het contract (bv. het toevoegen van een bestuurder) of naar aanleiding van een ander voertuig of verandering van domicilie.

De opzegbrief

In bijna elke situatie moet u een opzegbrief schrijven om uw verzekeraar te laten weten dat u uw autoverzekering wenst stop te zetten. Maar wat moet u nu precies in die brief schrijven? Wij geven u een overzicht van alle informatie die die brief moet bevatten zodat u zonder problemen kan veranderen van autoverzekering.

  • locatie en datum
  • uw naam een adres
  • gegevens van de verzekeraar
  • onderwerp: opzeggen van autoverzekering
  • in de brief zelf: vermeld het soort verzekering waar het over gaat, het nummer dat u op uw contract terugvindt en de vervaldatum
  • uw handtekening

Wij hopen dat u na het lezen van onze praktische gids over alle informatie beschikt om snel, gemakkelijk en zonder problemen te veranderen van autoverzekering. Heeft u nog meer vragen rond autoverzekeringen? Neem dan een kijkje in onze andere praktische gidsen. Daar vind u vast het antwoord op al uw vragen.

Geactualiseerd op