autoverzekering
autoverzekering

Motor- of autoverzekeringen vergelijken?

Vergelijk gratis en vrijblijvend alle motor- en autoverzekeringen. (Gratis dienst)

Gestolen voertuig: welke autoverzekering dekt diefstal?

Geactualiseerd op
minuten lezen
Gestolen auto

Wat moet u doen als uw auto gestolen is? U kunt dit probleem oplossen door contact op te nemen met uw verzekeraar om een vergoeding voor uw auto te verkrijgen... als u een omnium of een extra waarborg tegen diefstal heeft. Lees hier meer over de waarborg diefstal.

Welke autoverzekeringen dekken diefstal?

Voor u een autoverzekering ondertekent, moet u eerst controleren welke risico’s gedekt zijn. Als er zich een situatie voordoet die niet in het contract van de verzekering is opgenomen, kunt u immers geen schadevergoeding claimen. Afhankelijk van uw behoeften kunt u kiezen voor de full-omnium of mini-omnium, die alle mogelijke risico’s dekken, of een BA-verzekering met een minimum aantal gedekte risico’s.

De BA-verzekering kunt u echter nog versterken met extra waarborgen zoals de waarborg glasbreuk, waarborg brand, waarborg natuurkrachten en diefstal. De waarborg diefstal is vooral interessant als u een nieuwe auto heeft gekocht of als u een auto heeft van grote waarde. Dat soort auto’s worden immers het meest geviseerd door dieven.

Met een waarborg diefstal heeft de eigenaar van de auto recht op een schadevergoeding wanneer zijn of haar auto gestolen wordt. Daarbij geldt de volgende regel: hoe groter de waarde van de auto, hoe hoger de schadevergoeding. We herhalen nog even voor de duidelijkheid: de waarborg diefstal is automatisch opgenomen in de omnium en mini-omnium. Dit is niet het geval voor de BA-verzekering. Als u een BA-verzekering heeft, kunt u wel een waarborg diefstal aanvragen. Uiteraard tegen betaling.

Aanvullende dekkingen

U kunt ervoor kiezen om een extra dekking te nemen bovenop uw diefstalverzekering. Met een extra verzekering kunnen ook uw bezittingen (kleren, bagage,...) verzekerd zijn. De spullen die al dan niet verzekerd worden, worden gespecificeerd in het contract van de diefstalverzekering. Vaak staat er een limiet op de waarde die gecompenseerd zal worden. Voor de onderdelen van de auto (GPS, radio, …) bestaat er een aparte garantie of verzekering.

Een autoverzekering tegen vandalisme kan ook interessant zijn. Als uw auto beschadigd wordt maar de schuldige geen zichtbare poging heeft gedaan tot diefstal, dan wordt de schade niet gecompenseerd door de verzekeringsmaatschappij. Daarvoor heeft u dus geen diefstalverzekering maar een garantie tegen vandalisme nodig.

autoverzekering
autoverzekering

Motor- of autoverzekeringen vergelijken?

Vergelijk gratis en vrijblijvend alle motor- en autoverzekeringen. (Gratis dienst)

Waarborg diefstal: welke situaties worden gedekt?

Poging tot diefstal

Bij een poging tot diefstal wordt de schade die tijdens die poging wordt opgelopen verzekerd. Het kan hier gaan om een ingeslagen ruit, een geforceerd slot, etc.

Auto is gestolen en werd niet meer teruggevonden

Als uw auto gestolen en niet teruggevonden wordt, dan kunt u rekenen op een compensatie ter hoogte van de waarde van de auto op het moment dat uw auto gestolen werd.

Over het algemeen wordt de waarde van de auto vastgelegd bij de ondertekening van het contract van uw autoverzekering. De waarde wordt herbekeken op het moment van de diefstal. Een auto die tien jaar oud is, zal immers sterk gedaald zijn in waarde. Andere verzekeringsmaatschappijen behouden de waarde bij de aankoop van de auto voor de eerste jaren dat de auto verzekerd is. Het is dus belangrijk om op voorhand te weten hoe uw verzekeringsmaatschappij de waarde van uw auto zal bepalen.

Auto is gestolen en werd teruggevonden

In dit geval kunnen zich twee situaties voordoen:

  1. De auto wordt teruggevonden binnen een door de verzekeraar opgelegde termijn, meestal tussen de 20 en 30 dagen: u krijgt een schadevergoeding en de verzekeraar zal eventuele schade herstellen. Als de auto zodanig beschadigd is dat rijden niet meer mogelijk is, wordt uw auto in principe ‘perte totale’ verklaard en ontvangt u een passende schadevergoeding. De toegepaste formule voor het berekenen van die vergoeding hangt af van de verzekeraar.
  2. De auto wordt na de opgelegde termijn teruggevonden: na een bepaalde periode zonder nieuws wordt de auto geclassificeerd als perte totale en zal de organisatie u compenseren op basis van de waarde waarvoor de auto verzekerd was. Als de auto daarna toch wordt teruggevonden, heeft u twee mogelijkheden: ofwel houdt u het geld en laat u de auto niet herstellen, ofwel geeft u het geld terug aan de verzekeraar. In de tweede situatie moet u de verzekeraar vergoeden voor de ontvangen schadevergoeding, verminderd met het bedrag van eventuele reparatiekosten die nodig zijn om het voertuig te herstellen.

Diefstal huurauto

Dit is een vervelende situatie die makkelijk opgelost kan worden. Huurcontracten zijn vergelijkbaar met gewone autoverzekeringen in de zin dat ze verschillende risico’s dekken. Zo is de BA-verzekering ook verplicht voor een huurauto. Daarnaast kunt u net zoals bij een gewone auto kiezen voor een omnium.

Het is die verzekering die zal tussenkomen in geval van diefstal en poging tot diefstal. Als u geen bescherming tegen diefstal hebt gekozen, moet u de totale waarde van de schade aan de huurauto betalen.

Diefstal van de autosleutels

Als de sleutels van uw auto gestolen worden, zal de verzekeraar u vergoeden voor de herprogrammering van het voertuig door de monteur.

Nieuwe autoverzekering afsluiten? Autoverzekeringen vergelijken doe je met KillMyBill!

Waarborg diefstal: welke situaties worden niet gedekt?

U ontvangt geen schadevergoeding wanneer:

  • de dader(s) lid is van uw gezin
  • de dader een medewerker is van uw gezin: tuinier, huishoudster, persoon die verantwoordelijk is voor uw kinderen …
  • de diefstal het gevolg is van uw nalatigheid: u wordt als nalatig beschouwd als u uw deuren of koffer niet heeft vergrendeld, uw ramen, cabriolet en / of zonnedak niet heeft gesloten, uw anti-diefstalsysteem niet in orde is of afwezig is, of als u uw sleutels heeft achtergelaten in of op het voertuig. Deze regels gelden echter niet als uw auto in een beveiligde garage stond.

autoverzekering
autoverzekering

Motor- of autoverzekeringen vergelijken?

Vergelijk gratis en vrijblijvend alle motor- en autoverzekeringen. (Gratis dienst)

Wat te doen na poging diefstal auto?

Voor de diefstalverzekering in werking kan treden en u een schadevergoeding kan ontvangen, moet u eerst bewijzen dat uw auto gestolen is of dat iemand een poging heeft gedaan om uw auto te stelen. Om dit te bewijzen, neemt u meteen foto’s wanneer u de poging tot diefstal opmerkt (vb. kapotte ruit, geforceerd slot). Dit heeft niet alleen betrekking op uw auto, maar ook op uw woning. Ook als het slot of de poort van uw garage beschadigd raakt, neemt u hier foto’s van. Hetzelfde geldt als uw auto na een tijdje teruggevonden wordt.

Neem ook dan meteen foto’s als bewijs van de opgelopen schade. Als uw auto effectief gestolen werd, geeft u dit meteen aan bij de politie. In beide gevallen licht u de verzekeringsmaatschappij in over de poging tot of de diefstal van uw auto.

Wacht hier niet mee. U heeft meestal slechts 24 uur nadat het incident werd ontdekt om de verzekeraar te informeren over de omstandigheden. Heeft u geen diefstalverzekering? Ook dan moet u de verzekeringsmaatschappij of het leasingbedrijf contacteren. Dit is nodig om problemen te vermijden in het geval dat iemand een ongeluk veroorzaakt met uw gestolen auto.

Voordat de verzekeraar ingrijpt, vraagt hij doorgaans om uw autosleutels, uw reservesleutel en documenten zoals het inschrijvingsbewijs en de verzekeringskaart te overhandigen. Als deze ook gestolen zijn, moet deze ook als gestolen aangeven.

Het is van essentieel belang dat u deze procedures volgt. Als u besluit om dit niet te doen, kan uw verzekeraar uw schadevergoeding verminderen of weigeren. De verzekeraar heeft immers het recht op uitsluiting als hij vindt dat u de contractuele voorwaarden niet heeft gerespecteerd.

Schadevergoeding aanvragen? Bekijk de procedures voor een schadevergoeding autoverzekering aanvragen.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 49 stemmen vond de informatie nuttig.
KillMyBill (by CallMePower), een merk van Selectra in België, heeft een partnership met Yago. Wanneer je op een van de gesponsorde links klikt, zul je doorverwezen worden naar de website van Yago. KillMyBill krijgt een commissie voor elk afgesloten abonnement. Dit heeft geen invloed op de prijs voor de klant.