autoverzekering
autoverzekering

Motor- of autoverzekeringen vergelijken?

Vergelijk gratis en vrijblijvend alle motor- en autoverzekeringen. (Gratis dienst)

Weigering betaling autoverzekeraar: wat te doen?

Geactualiseerd op
minuten lezen
Weigering betaling

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat uw verzekeraar u weigert een vergoeding te betalen. Dit is een bijzonder zware straf en komt enkel voor wanneer uw acties in strijd zijn met de voorwaarden van het contract. Leer hier welke fouten en vergissingen u moet vermijden zodat het u nooit overkomt!

Uitsluiting compensatie autoverzekering

De uitsluiting van de autoverzekering is het recht van de verzekeraar om een vergoeding of compensatie te ontnemen van de verzekerde wanneer de acties van de verzekerde in strijd zijn met de contractuele verplichtingen of voorwaarden. Als gevolg van de schuld van de verzekerde ontlast de verzekeraar zich van zijn contractuele verplichtingen, met de weigering tot compensatie als gevolg.

De uitsluiting heeft enkel invloed op één incident. Het wil dus niet zeggen dat u nooit meer een vergoeding ontvangt van de verzekeraar. Enkel voor een bepaald incident of ongeval zal u geen steun krijgen van de verzekeraar.

Verschil tussen uitsluiting en weigering compensatie autoverzekering

De weigering van compensatie kan alleen voorkomen wanneer de schuld van de verzekerde optreedt na het incident of auto-ongeval (bv. late aangifte van het ongeval). Uitsluiting van de autoverzekering kan enkel voorkomen wanneer het ongeval zich voordoet in bijzondere omstandigheden zoals rijden onder invloed alcohol en rijden zonder geldige verzekering of rijbewijs.

Deze omstandigheden zijn immers in strijd met de voorwaarden van het contract. In de praktijk is er veel verwarring omtrent de twee. Wat belangrijk is, is dat u het volgende onthoudt: beide hebben voor u precies hetzelfde effect, namelijk de weigering van een eventuele vergoeding!

Meer weten over de betalingen? Bekijk ons artikel over de vergoeding autoverzekering.

autoverzekering
autoverzekering

Motor- of autoverzekeringen vergelijken?

Vergelijk gratis en vrijblijvend alle motor- en autoverzekeringen. (Gratis dienst)

Welke situaties leiden tot weigering compensatie autoverzekering?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom de verzekeraar zijn recht tot uitsluiting kan aanspreken, namelijk bij een te late aangifte of bij frauduleus of crimineel gedrag. We behandelen beide redenen hieronder.

1. Weigering betaling bij te late aangifte

In geval van een late aangifte van het ongeval heeft de verzekeraar normaal gesproken het recht om u te beroven van uw compensatie. Weet dat een verzekerde na een incident of ongeval vijf werkdagen heeft om de feiten aan de verzekeraar te melden.

Dat is echter niet altijd zo geweest. Tot in de late jaren ‘80 was er niets dat de verzekeraar om de compensatie te weigeren als de verzekerde slechts één of twee dagen te laat was. Dat was uiteraard een volstrekt onredelijke en onevenredige sanctie in verhouding tot het misdrijf. Als u als bestuurder in het ziekenhuis belandt, is het immers zeer moeilijk om het ongeval meteen te melden aan uw verzekeraar.

De wet omtrent de uitsluiting werd dan ook aangepast om de verzekerde meer tijd te geven om het ongeval te claimen. De tijd voor het indienen van een claim is vastgesteld op vijf werkdagen.

2. Weigering bij crimineel of frauduleus gedrag

De tweede reden betreft het frauduleuze of criminele gedrag van de verzekerde. En dat hebben we niet over het ontploffen of in brand steken van het voertuig, maar over kleinere misdaden zoals de vervalsing van de factuur.

Ook misdaden omtrent de omstandigheden van het ongeval worden bestraft. Zo zijn rijden onder andere rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs een geldige reden om de uitsluiting op te roepen.

Hieronder geven we een overzicht van redenen waarom de verzekeraar de compensatie kan weigeren. Weet wel dat deze factoren volledig afhankelijk zijn van de gekozen verzekeraar. Lees dus steeds aandachtig de voorwaarden van het contract van de autoverzekering alvorens u tekent.

 • rijden zonder geldig rijbewijs
 • schade door een opzettelijke fout van de verzekerde
 • schade door rijden onder invloed van alcohol, drugs of verdovende middelen die niet door een dokter zijn voorgeschreven
 • schade door oververmoeidheid van de bestuurder
 • schade als een gevolg van slecht onderhoud van het voertuig, mechanische fouten, verkeerde brandstof
 • het vergemakkelijken van diefstal, bv. door de wagen niet te sluiten, door een defect antidiefstalsysteem
 • schade tijdens snelheidswedstrijden
 • schade veroorzaakt door een auto die door de technische controle is afgekeurd.

Niet tevreden met uw huidige autoverzekering? Bekijk hoe u kunt veranderen van autoverzekering.

Betwisten weigering compensatie autoverzekering

De verzekeraar moet u per mail of brief informeren over de uitsluiting van de autoverzekering. Als u van mening bent dat dit een misbruik of onwettige beslissing is, stuur dan binnen 15 dagen een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de verzekeraar. Geef al uw argumenten op in de brief of e-mail.

Als de uitsluiting plaatsvindt wegens late indiening, verzoekt u de verzekeraar om bewijs te leveren van het nadeel dat door de vertraging wordt veroorzaakt. Als de uitsluiting verband houdt met frauduleus of crimineel gedrag moet de verzekeraar dit ook kunnen aantonen. In beide gevallen moet u eerst een poging doen om in dialoog te gaan met uw verzekeraar.

Als de verzekeraar niet ingaat op uw klacht of als u het niet eens bent, is het uw verantwoordelijkheid om met een advocaat te overleggen wat uw opties zijn. Hij zal beoordelen of u kans heeft op succes in de rechtbank. Weet dat er hoge kosten verbonden zijn aan het aanvechten van de beslissing in de rechtbank. Denk dus goed na over uw slaagkansen alvorens u eraan begint.

Conflict met verzekeraar oplossen

Een conflict is een meningsverschil tussen u en uw verzekeringsmaatschappij. In het bijzonder wordt "iedere uiting van ontevredenheid over de verzekeringsactiviteiten van het bedrijf en waarop een antwoord wordt verwacht" beschouwd als een klacht.

In een wereld waar het voldoen aan de verwachtingen van de klanten een prioriteit is, is het belangrijk voor verzekeringsmaatschappijen om te reageren op de klachten van hun klanten. Toch registreert de ombudsdienst elk jaar steeds meer aanvragen voor hulp en interventie. De ombudsdienst schrijft deze stijging toe aan de verzekeraars die steeds minder toegeven en de consumenten die assertiever worden. Dat is een situatie die onvermijdelijk tot nieuwe conflicten leidt.

Onenigheid met uw verzekeraar kan op elk moment ontstaan en heeft bovendien heel wat mogelijke redenen. De Ombudsman stelt vast dat de volgende redenen het vaakst tot een klacht leidden:

 • Weigering van interventie.
 • Het bedrag van de vergoeding.
 • De wachttijd voor het ontvangen van de vergoeding.
 • Het ontbreken van een correcte vergoeding.
 • Gebrekkige communicatie aan de kant van de verzekeraar.

autoverzekering
autoverzekering

Motor- of autoverzekeringen vergelijken?

Vergelijk gratis en vrijblijvend alle motor- en autoverzekeringen. (Gratis dienst)

Conflict met verzekeraar oplossen in drie stappen

Het is geen prettige situatie waarin u zich bevindt, maar gelukkig kunt u de situatie op verschillende manieren oplossen. Het belangrijkste is om de procedure te respecteren.

Stap 1: praat met uw verzekeraar

Neem contact op met de klantenservice of met uw gebruikelijke adviseur en maak een afspraak. U kunt vervolgens praten en onderhandelen over de situatie. Als alles goed gaat, zal uw gesprek leiden tot een minnelijke oplossing die iedereen kan bekoren.

Heeft u geen geluk en bent u er niet in geslaagd om het probleem op te lossen? Dien een klacht in bij uw verzekeringsmaatschappij. Dit kunt u normaal gezien via de website doen door uw gegevens achter te laten. Als u uw contract via een tussenpersoon aangeschaft had, zoals een makelaar, zal het misschien moeilijker zijn om de nodige informatie te vinden. Het is echter de job en verantwoordelijkheid van deze persoon om nauwe relaties met haar klanten te behouden. Normaal gezien zal deze persoon u dus kunnen vertellen wie de persoon is die verantwoordelijk is voor het behandelen van klachten.

In alle bovenstaande gevallen moet u de klacht via een aangetekende brief naar de verantwoordelijke dienst opsturen. De enige uitzondering is wanneer uw verzekeraar een online formulier voorziet. Hoe dan ook, u moet steeds de reden van uw ontevredenheid melden, de stappen die u tot dan toe heeft ondernomen, het contractnummer en uw contactgegevens vermelden. Vergeet zeker niet om kopieën van de documenten die betrekking hebben tot het conflict toe te voegen.

Stap 2: Contacteer de Ombudsdienst

Bent u ondanks al uw inspanningen niet in staat om tot een overeenkomst te komen met uw verzekeraar of makelaar? Is uw klacht onbeantwoord gebleven? In deze gevallen mag u de Ombudsdienst inschakelen.

De Ombudsdienst is een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat u als laatste redmiddel kan oproepen. Haar missie? Het onderzoeken van de klachten van de klant en het bevorderen van een minnelijke schikking. De Ombudsdienst is een 100% gratis service. Om beroep te doen op zijn diensten moet u een schriftelijk verzoek indienen. Dit kunt u op verschillende manieren doen: per post, fax, e-mail of via een klachtenformulier dat beschikbaar is op de website.

Merk op dat uw verzoek de volgende informatie moet bevatten:

 • een korte beschrijving van de situatie;
 • de naam van het bedrijf of de tussenpersoon;
 • uw contractnummer en alle informatie met betrekking tot uw eerder ingediende klacht (bv. dossiernummer).

Zodra de Ombudsdienst uw verzoek heeft ontvangen, zal het contact opnemen met het bedrijf of de makelaar in kwestie om zijn kant van het verhaal te horen. Daarna zal de Ombudsdienst de situatie analyseren. Binnen de 90 dagen na ontvangst van uw verzoek ontvangt u de bevindingen en het advies van de Ombudsdienst.

Stap 3: Ga naar de rechtbank

Als u het niet eens bent met de aanbevelingen van de Ombudsdienst bent u vrij om naar de rechtbank te stappen. Weet wel dat u aan een lange en kostelijke procedure begint. U moet immers een advocaat inhuren die gespecialiseerd is in verzekeringen. Bovendien volgen rechters vaak de positie van bemiddelaar dus denk goed na voor u deze stap neemt.

Nieuwe autoverzekering afsluiten? Autoverzekeringen vergelijken doe je met KillMyBill.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 33 stemmen vond de informatie nuttig.
KillMyBill (by CallMePower), een merk van Selectra in België, heeft een partnership met Yago. Wanneer je op een van de gesponsorde links klikt, zul je doorverwezen worden naar de website van Yago. KillMyBill krijgt een commissie voor elk afgesloten abonnement. Dit heeft geen invloed op de prijs voor de klant.