energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Bel KillMyBill om te veranderen van energieleverancier of voor energie-advies.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Dien een terugbelverzoek in OF vergelijk met de KillMyBill energievergelijker.

Kom alles te weten over de stand van uw meter

Geactualiseerd op
minuten lezen
Meterstand

Laten we even kijken naar de elektriciteits- en gasmeters in België. Er bestaan verschillende types, en ze hebben elk hun eigen werking. Moeilijk dus om zich erin terug te vinden… U weet niet hoe u deze moet aflezen? U bent vergeten wie zich bezighoudt met het opnemen van uw meterstand? Dan bent u goed terecht gekomen! In deze gids worden uw vragen omtrent de praktische kant van uw meterstand beantwoordt. Aarzel dus niet om dit even door te nemen. Uw krijgt net een aanvraag binnen van uw distributienetbeheerder om uw meterstanden door te geven? Dat is niet uitzonderlijk. Deze gegevens worden minstens één keer per jaar opgenomen. Er kunnen zich al snel probleempjes voordoen: U weet niet wat de reden hiervan is? U vraagt u af welke stappen je hiervoor moet ondernemen? Of u was afwezig toen de technieker van uw distributienetbeheerder langs kwam? Wees niet ongerust. Alle antwoorden die u moet hebben, vindt u hieronder terug.

Met wat komt het opnemen van uw meterstand overeen?

Om te beginnen, moet u weten dat dit gepaard gaat met het langskomen van een technieker gemandateerd door uw distributienetbeheerder (DNB). Het zijn enkel deze bekwame personen, aangesteld door uw DNB, die dit mogen komen uitvoeren. Dit gebeurd elk jaar op hetzelfde tijdstip. Zo kan er op een accurate manier het bedrag van uw factuur berekend worden. Dit allemaal is dus noodzakelijk om uw uiteindelijke, jaarlijks verbruik te kunnen berekenen. Om het te berekenen, nemen we de huidige stand van uw meter, en dat van het jaar voordien. Ik geef een voorbeeld. Stel nu dat, in Januari 2014, uw meterstand voor uw elektriciteitsverbruik 20 500 kWh aangeeft. We kijken dan naar de stand van uw meter, op Januari 2015, die ons 25 500 kWh aangeeft. Uw elektriciteitsverbruik voor het jaar 2014 is dus: 25 500 kWh – 20 500 kWh = 5 000 kWh. Het is vanaf dit cijfer dat uw leverancier zich gaat baseren om het verbruik van het komende jaar in te schatten, zijnde het jaar 2015. Daarna stelt uw DNB een maandelijks bedrag op, die u als voorschot dient te betalen om zo uw uiteindelijke, jaarlijkse consumptie af te betalen. Opgelet. Vaak wordt het serienummer van de teller, opgesteld in 8 a 10 cijfers, verward met de stand van uw teller! Deze telt 5 cijfers en wordt uitgedrukt in kWh!

Wanneer neemt men de meterstand op?

 • Bij het opstellen van uw jaarlijkse regularisatiefactuur.
 • Wanneer men verhuist is het van groot belang om de stand van u meter door te geven aan uw oude energieleverancier. Op die manier zal hij een slotfactuur kunnen opstellen, en wordt er niets doorgerekend aan de nieuwe huurder.
 • Bij het intrekken in uw nieuwe woning zal uw energieleverancier de stand van uw meters moeten meekrijgen om zo de facturatie te kunnen beginnen.
 • Bij het overstappen naar een nieuwe energieleverancier moet de stand van uw meter ook worden doorgegeven, zodanig dat duidelijk gesteld kan worden welke leverancier u wat mag aanrekenen.
 • Voor diverse redenen kan u de stand van uw tellers opnemen, zoals het opvragen en doorgeven van informatie door/ door derden, voor een simulatie op te stellen van uw jaarlijks verbruik of maandelijkse voorschot. In dergelijke gevallen geeft u dit allemaal mee aan uw distributienetbeheerder. Hij zal dit goedkeuren en meegeven aan uw energieleverancier.

Afwezig bij het langskomen van de technieker?

De technieker is bij u thuis langsgekomen wanneer uw afwezig was. Wat gebeurd er dan? Er kunnen zich verschillende zaken voordoen, en dit omdat elke distributienetbeheerder zijn eigen werking heeft. Het hangt dus samen met de DNB die in uw gemeente van kracht is. U vindt hieronder een opsomming van de verschillende mogelijke voorvallen:

 • De technieker laat een brief achter met de datum van zijn volgend bezoek. Hierbij wordt meestal ook een fiche meegegeven, waarop u zelf de stand van uw tellers moet invullen. Dit geeft u af tijdens de volgende afspraak.
 • De technieker heeft een fiche achtergelaten voor een volgende afspraak. Deze dient ingevuld en opgestuurd te worden.
 • Als u meermaals afwezig bent kan het zijn dat u zelf de stand van uw meters moet opnemen en opsturen. Dit kan dan ook telefonisch als via het internet gebeuren.
 • In laatste instantie, en als de stand van uw meters niet is opgenomen geweest, dan zal uw DNB zich baseren op de standen die het jaar voordien werden geregistreerd, en zal zo het te betalen bedrag bepaald worden.

Het jaar daarna wordt het van de klant verwacht dat hij de meterstand opneemt en opstuurt. U krijgt in dat opzicht een fiche mee die uw zelfstandig invult, of u geeft het telefonisch of online, via de website mee. Het kan soms zijn dat een opname plaatsvindt buiten de gebruikelijke periode. Dit kan naar vraag van uw leverancier, uw DNB of uzelf.

Hoe neem ik best mijn meterstand op?

Weten hoe je uw meterstand moet aflezen kan nogal praktisch zijn, vooral in de opgesomde situaties onder de titel "Wanneer neemt men de meterstand op?". Hieronder vindt u, naargelang uw type meter, een overzicht van de te ondernemen stappen:

De normale of “uitsluitend nacht”-tarief

Deze twee elektrische meters, normaal tarief (enkel dag) of uitsluitend nachttarief (enkel nacht), beschikken allebei over 1 meterstand. De meterstand bestaat uit maximaal 7 cijfers vóór en 1 cijfer na de komma.

 • Kijk eerst na of de 4 laatste cijfers van uw meternummer overeenkomen met het nummer dat op uw brief vermeld wordt.
 • Noteer uw meterstand. De cijfers na de komma moeten niet genoteerd worden.

De tweevoudige uurtarief (dag/nacht)

Een meter voor tweevoudig uurtarief (dag / nacht) beschikt over 2 meterstanden.

 • Kijk eerst na of de 4 laatste cijfers van uw meternummer overeenstemmen met het nummer dat op uw brief vermeld wordt.
 • Noteer uw meterstand. De cijfers na de komma moeten niet genoteerd worden.

Elektronische meter

Meter met wijzerplaat

 • Kijk hier weer na of de 4 laatste cijfers van uw meternummer overeenstemmen met het nummer dat op uw brief vermeld wordt.
 • Noteer uw meterstand. De meterstanden voor dit type meters worden van links naar rechts genoteerd.

Gasmeter

 • De meterstand van een gasmeter bestaat uit maximaal 8 cijfers vóór en 3 cijfers na de komma.
 • Kijk weer na of de 4 laatste cijfers van uw meternummer overeenstemmen met het nummer dat op uw brief vermeld wordt.

Meer over energiemeters: