energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Bel KillMyBill om te veranderen van energieleverancier of voor energie-advies.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Dien een terugbelverzoek in OF vergelijk met de KillMyBill energievergelijker.

Dal- en piekuren voor een tweevoudige elektriciteitsmeter

Geactualiseerd op
minuten lezen
Tweevoudige elektriciteitsmeter

Gebruik maken van de daluren om elektriciteit te verbruiken, daar ligt de challenge! Met het tweevoudig uurstelsel is het in uw voordeel om uw huishoudtoestellen ’s nachts of tijdens het weekend te gebruiken. Op die manier zal u geld kunnen besparen. Maar opgelet ! Dit houdt in dat u enige aanpassingen zal moeten uitvoeren op vlak van uw verbruiksgewoontes.

Wat is het tweevoudig uurtarief?

Het tweevoudig uurtarief bestaat uit twee delen: het heeft als eigenschap het verschil te maken tussen de piekuren, en de daluren. De piekuren komen overeen met de uren doorheen de dag, terwijl het laatste het volledig weekend, en de nachturen omvat. Opgelet! Verlofdagen die in de week vallen, worden beschouwd als gewone dagen waarbij het normale dagtarief van toepassing is! Het zijn net de daluren die het tweevoudig uurtarief zo aantrekkelijk maken. De prijs van uw energieverbruik die tijdens de daluren van toepassing is, ligt veel lager dan de prijzen van toepassing op het normaal tarief. Daarentegen, ligt de prijs/ kWh van het verbruik overdag ook hoger dan dat van het normaal uurtarief (of enkelvoudig uurtarief). Het is dus zo dat het energieverbruik overdag vermeden moet worden als men gebruik maakt van het tweevoudig uurtarief. Aan de andere kant, moet er ook rekening gehouden worden met verschillende tarieven zoals: de vaste prijs voor uw energie opgelegd door uw leverancier, zowel als de distributiekosten. De distributiekosten verschillen naargelang de piek- of daluren. Omdat deze door uw distributienetbeheerder worden berekend, zal u zich tot hem moeten richten om na te gaan welke tarieven gebonden zijn aan uw gemeente. Hoe dan ook, als u voor het tweevoudig uurtarief gekozen heeft, dan zal u rekening moeten houden met uw elektriciteitsverbruik! Het voordeel hiervan is gebruik te maken van de nachturen, en het weekend.

Hoe kan ik van het tweevoudig uurtarief genieten?

Om van dit tarief te kunnen genieten, zal je het volgende nodig hebben:

  • Een elektriciteitsmeter die twee tarieven handhaaft: één voor de dag, het andere voor de nacht. Deze twee tarieven zijn op elkaar afgestemd, waardoor het ene zich inlast als het andere – volgens de uren van de dag – niet meer van toepassing is.
  • Een aanvraag indienen bij uw distributienetbeheerder voor de activatie van uw meter, om uw verbruik vanaf dan ook volgens de twee verschillende tarieven te berekenen.
  • Zorgen dat het verbruik van uw elektronische toestellen die veel energie verbruiken, uitsluitend tijdens de daluren te gebruiken, nl. tijdens de nacht, en het weekend.

De tegenhangers van de tweevoudige elektriciteitsmeter zijn de uitsluitend nachtmeter en de enkelvoudige meter.

Is een tweevoudige elektriciteitsmeter interessant?

Dit tarief is enkel aantrekkelijk op één voorwaarde: dat u uw elektronische toestellen die veel elektriciteit verbruiken (elektrische boiler, wasmachine, droogkast, vaatwasmachine) uitsluitend ’s nachts en tijdens het weekend gebruikt. Anderzijds, is het tweevoudig uurtarief sterk aangeraden als uw woning uitgerust is met een elektrische boiler. Inderdaad! Het verbruik van dit toestel vertegenwoordigd maar liefst 22% van uw totale energieverbruik. Als u over dergelijk toestel beschikt, kan het al eens interessant zijn om het gebruik ervan te beperken tijdens de piekuren. In tegendeel, als u dit toestel enkel tijdens de daluren gebruikt, dan bespaar u maar liefs 6% van het totaalbedrag van uw factuur. Moeilijk om hier neen op tegen te zeggen ! Hoe dan ook, als u van het tweevoudig uurtarief gebruik maakt, is het interessant om bij uw volgende aankoop na te gaan of het gewenste huishoudtoestel over een ingebouwde starttimer beschikt !

Het tweevoudig uurtarief in u voordeel

Om na te gaan of het tweevoudig uurtarief geldbesparingen opbrengt, gebruik je best volgende formule. Noteer, gedurende een periode van 15 dagen, de stand van uw meter. Eén keer om 7u, en een keer om 22u (of 8u en 23u, naargelang uw gemeente). Ga dan na hoeveel energie u verbruikt heeft overdag, en hoeveel ’s nachts en tijdens het weekend. Volgens het resultaat die u uitkomt, kunnen volgende zaken vastgesteld worden:

  • Het energieverbruik ’s nachts en tijdens het weekend ligt hoger dan 50% van het totaal verbruik, dan is het tweevoudig uurtarief een aantrekkelijke optie;
  • Uw energieverbruik ’s nachts en gedurende het weekend ligt hoger dan 30% van het totaal verbruik, en u beschikt al over het tweevoudig uurtarief, dan blijft u dit ook best gebruiken;
  • In andere gevallen is het best om over te schakelen naar, of het blijven gebruiken van, het enkelvoudig uurtarief.

De daluren van toepassing in uw gemeente

Om na te gaan welke uren de daluren omvatten, zal je dit moeten nagaan bij uw distributienetbeheerder. Hij stelt deze op, en zijn afhankelijk van gemeente tot gemeente. Ze kunnen van toepassing zijn:

  • Van 21u tot 6u doorheen de week, en vanaf vrijdag 21u tot maandag 6u voor het weekend;
  • Van 22u tot 7u doorheen de week, en vanaf vrijdag 22u tot maandag 7u voor het weekend;
  • Van 22u30 tot 7u30 doorheen de week, en vanaf vrijdag 22u30 tot maandag 7u30 voor het weekend;
  • Van 23u tot 8u doorheen de week, en vanaf vrijdag 23u tot maandag 8u voor het weekend.

Om er zeker van te zijn, belt u best naar uw DNB: AIEG : 085 27 49 00 AIESH : 060 45 91 60 ORES : 078 15 78 01 Régie d’électricité de Wavre : 010 22 42 43 Resa Electricité : 04 220 12 11 Sibelga : 02 549 41 00

Vergelijking van het enkelvoudig – en tweevoudig uurtarief

De tabellen die hieronder terug te vinden zijn, hebben betrekking tot de tarieven respectievelijk van toepassing in Juni 2015. Deze vergelijking is gebaseerd op het product “ZEN” van Lampiris, en zijn berekend voor een Henegouwse consument waarvan de DNB, ORES Henegouwen is. De bedragen zijn uitgedrukt in €/ kWh.

  Enkelvoudig tarief Tweevoudig uurtarief
Dag Nacht
Prijs energie 6,7688 7,7858 5,8262
Prijs groene enegie 2,0553 2,0553 2,0553
Distributie 8,3045 8,7293 5,6442
Transport 3,0084 3,0084 3,0084
Bijdrage voor energie 0,2029 0,2029 0,2029
Federale bijdrage 0,2562 0,2562 0,2562
Vergoeding op verbinding 0,0750 0,0750 0,0750

De volgende vergelijking komt overeen met het product “Easy Fix 3 jaar” van Electrabel voor een consument wonende te Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan de DNB Sibelga is. De bedragen zijn uitgedrukt in €/ kWh.

  Enkelvoudig tarief Tweevoudig uurtarief

Dag

Nacht

Prijs energie 6,736 8,292 4,642
Prijs groene enegie 0,406 0,406 0,406
Distributie 7,69 7,69 5,71
Transport 1,65 1,65 1,65
Bijdrage voor energie 0,20288 0,20288 0,20288
Federale bijdrage 0,26655 0,26655 0,26655
Vergoeding op verbinding - - -

Als laatste vergelijking, deze keer van toepassing voor een Vlaamse consument, is voor het product “Click” van Luminus gekozen. De distributienetbeheerder is Gaselwest, en weer hier worden de prijzen uitgedrukt in €/ kWh.

  Enkelvoudig tarief Tweevoudig uurtarief
Dag Nacht
Prijs energie 5,88 6,69 5,00
Prijs groene enegie 1,62 1,62 1,62
Distributie 14,10 14,10 9,48
Transport 1,51 1,51 1,51
Bijdrage voor energie 0,2029 0,2029 0,2029
Federale bijdrage 0,2561 0,2561 0,2561
Vergoeding op verbinding - - -

Hoe best mijn meter vervangen?

Als het bovenstaande u een beter beeld heeft gegeven van wat de daluren nu allemaal inhouden, en u wenst over te schakelen naar het tweevoudig uurtarief, dan is dit geen probleem. Overschakelen naar dit type tarief is steeds mogelijk, om het even welk contract u op dit moment van heeft. U zal in eerste instantie contact moeten opnemen met uw distributienetbeheerder, want hij is verantwoordelijk voor het vervangen van de meters. Er zal een afspraak vastgelegd worden, om de nieuwe meter te komen installeren. Tot slot moet u zich geen zorgen maken over uw factuur. Deze wordt dan ook automatisch aangepast aan het nieuw tarief dat van toepassing is.

Meer over energiemeters: