De energieproducenten in België

Het is op dagdagelijkse basis dat we energie verbruiken. Maar welke zijn de bedrijven die dit produceren? Het kan hernieuwbare, kern – of fossiele energie zijn, ze is onmisbaar voor de voorziening van gas en elektriciteit aan de Belgische families te garanderen. Dit wordt dan ook geleverd, grotendeels dankzij de import. Het is zo dat weinig energieleveranciers zelf hun energie produceren. Wat vertegenwoordigd uiteindelijk het deel van de energie die wel in België wordt geproduceerd? Over welk type energie gaat het hier? Wil je graag weten welke de oorsprong is van de energie du u maandelijks wordt gefactureerd? Dan bent u op de juiste plek.

België, grote invoerster van energie

Er zijn grote energieproducenten in België, wat niet ontneemt dat we voor een groot deel afhankelijk zijn van de energie-import. Dit is van toepassing voor 95% wat betreft de primaire energiebronnen, m.a.w. energiebronnen die onmiddellijk beschikbaar zijn in de omgeving zoals aardolie en aardgas. Deze primaire energiebronnen weten hun oorsprong te vinden in Noorwegen, de Nederlanden, Qatar, en Rusland. Onze elektriciteit daarentegen wordt voor een deel geïmporteerd vanuit aangrenzende landen zoals Frankrijk of Duitsland.

Waar kent aardgas zijn oorsprong?

Aardgas wordt uit ondergrondse voorraden uitgeput. Vaak op dezelfde plaatsen waar men petroleum ook kan terugvinden. Omdat dergelijke zones in België niet voorkomen, worden deze brandstoffen tot onze grenzen geïmporteerd door middel van gasleidingen of gastankers.

Gasleidingen: Deze zijn leidingen/ buizen die gebruikt worden om stoffen in gasvorm te vervoeren. Deze leidingen verbinden in eerste instantie België met de Nederlanden, Rusland, en binnenkort ook met Frankrijk. Ten tweede is België ook aangesloten aan Engeland voor de toevoer van aardgas vanuit Noorwegen.

Gastankers: Deze zijn de grote schepen die natuurlijke vloeibare gas (of LNG = Liquid Natural Gas) in hun tankers vervoeren. LNG wordt op een temperatuur van -162 °C behouden. In zijn vloeibare vorm neemt LNG tot 600 keer minder plaats in dan zijn gasvorm. Gastankers hebben bij deze een economisch voordeel omdat grote hoeveelheden in kleine volumes kunnen worden getransporteerd. Daarom ook dat LNG maar liefst één derde van de totale gashandel voor zijn rekening neemt.

Van waar komt elektriciteit?

Eerst en vooral moet men weten dat elektriciteit een secundaire energiebron is. M.a.w. het wordt bereikt door een omzetting van primaire energiebronnen zoals zone – of windenergie.

 1. Het produceren van elektriciteit vanaf geïmporteerde primaire energiebronnen:
  • In Kerncentrales: De actieve kernreactors op het belgisch grondgebied leveren 55% van de elektriciteit. Er worden er 7 geteld.
  • In Warmtecentrales: Deze elektrische centrales die energie produceren vanaf een warmtebron, verbruiken (steen)kool, stookolie of aardgas.
 2. Het produceren van elektriciteit vanaf beschikbare primaire energiebronnen:
  Op het Belgisch grondgebied, produceren dergelijk centrales elektriciteit vanaf hernieuwbare energiebronnen en recycleerbaar materiaal.

Ter informatie: Men spreekt over hernieuwbare energie als het gaat over wind-, zonne- of hydraulische-energie, zowel als biomassa en biogas. Recycleerbaar materiaal omvat de afvalmaterialen.

Weet bovendien ook dat de hernieuwbare elektriciteitsproductie, in de afgelopen 10 jaar, ongeveer 6 keer verhoogd is. Wat zeer positief is als we kijken naar de Europese doelstellingen om tegen 2020 maar liefst 21% van de Belgische energieconsumptie vanaf hernieuwbare energiebronnen te produceren.

Welke zijn de energieproducenten in België?

1. Electrabel, een veelbetekende energiepark.

Historisch gezien, is Electrabel de marktleider in België. Vandaag de dag is het bedrijf aanschouwd als de nummer één producent én leverancier over heel het land. Ze beschikt dan ook over een productiepark die verschillende installaties en technologieën verenigd:

 • Installaties voor het verwerken van hernieuwbare energiebronnen;
 • Elektrische centrales die fossiele brandstoffen verbruiken zoals aardgas of kool;
 • Pompcentrales;
 • Kerncentrales.

Deze brede gamma aan productiemiddelen laat Electrabel toe om een bepaalde zekerheid aan te bieden als het gaat om de constant voorziening van energie.

Het park in zijn geheel heeft een capaciteit van 8702 Megawatt (MW), waarvan 486 MW hernieuwbare elektriciteit.

2. EDF Luminus, tweede in het klassement

EDF Luminus is de tweede grootste energie producent- en leverancier in België. Beschikkend over een capaciteit van 1950 MW voor elektriciteitsproductie, zorgen zij voor 10% van de totale nationale productie. Ze bezitten hiervoor verschillende elektriciteitcentrales, windmolenparken en waterkrachtcenrales die zich in Vlaanderen en Wallonië bevinden. Het bedrijf heeft sinds kort ook geïnvesteerd in een kerncentrale, waardoor ze, evenals Electrabel, in staat is om energievoorziening te garanderen en dit op verschillende manieren.

3. ENECO, 100% Groene productie

ENECO is een Nederlandse onderneming die actief is in België, en die als doel heeft het produceren en leveren van elektriciteit door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. Het is dan ook in dit opzicht dat ze zich enkel toeneemt om gebruik te maken van zonne-energie, windenergie en biomassa. Daarbovenop, heeft ENECO België zich voorgenomen om Belgische projecten te steunen die omgaan met duurzame energie.

Vandaag de dag, beschikt de onderneming maar liefst over 75 windturbines, en meer dan 125.000 zonnepanelen. Ze produceert slechts 42% van haar elektriciteit op ons grondgebied, en wenst tegen 2016 tot 100% te geraken.

4. Lampiris

Lampiris heeft besloten om zich niet bezig te houden met het produceren van energie, waardoor ze zich uitsluitend kan bezighouden met haar activiteiten als leverancier. Nochtans, is het zo dat de Lampiris eigenaar is van een windturbine in de omstreken van Couvin, in de provincie Namen. Eens zien of ze dit nog zal uitbreiden.

Energievoorziening op het spel

Omdat men niet over nationale energiebronnen beschikt, is België zeer afhankelijk van externe bevoorrading (import). Wanneer dit ter sprake komt, gaat dit vaak gepaard met de zekerheid op bevoorrading die hierbij gegarandeerd moet worden.

Het is vrijwel onmogelijk om deze afhannkelijkheid op een aanzienlijke manier te verminderen. Tevens, is het van belang, zowel voor onze economie als ons comfort, een constante en stabiele voorziening te behouden. Men moet dus verder gaan zien hoe men deze situatie positief kunnen beïnvloeden.

Maar hoe? – Volgens FOD Economie, is het noodzakelijk deze afhankelijkheid zodanig te beheren dat men efficiënter moet gaan diversifiëren. Dit op vlak van de verschillende energiebronnen, de landen van herkomst en de verschillende bevoorradingswegen. Ook is het belangrijk om rekening te houden met de duurzaamheid van deze energiebronnen, en de internationale geopolitieke situatie.

Europese landen hebben, aangezien een hoge import op vlak van energie, drie belangrijke pijlers ontwikkeld wat betreft hun energiebeleid:

 • Betrouwbaarheid, met betrekking tot een bepaalde zekerheid en continuïteit op bevoorrading.
 • Duurzaamheid: het goed beheren van de natuurlijke energiebronnen.
 • Concurrentie, wat betreft de toegankelijkheid voor het leveren aan zowel de families, als ondernemingen en andere organisaties.
KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.