energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Bel KillMyBill om te veranderen van energieleverancier of voor energie-advies.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Dien een terugbelverzoek in OF vergelijk met de KillMyBill energievergelijker.

Windenergie in Europa: huidige situatie en de toekomst

Geactualiseerd op
minuten lezen
Windenergie

Ongeveer 90 % van alle nieuwe energiebronnen die in de Europese Unie worden gebruikt zijn hernieuwbaar. Europa toont daarmee aan dat het in de toekomst steeds meer zal inzetten op duurzame energie. Van die nieuwe en duurzame bronnen is windenergie verreweg de koploper, met bijna 50 %.

Huidig gebruik windenergie in Europa

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen zijn landen in de Europese Unie sterk gaan investeren in hernieuwbare energiebronnen en met name windenergie. Op zee, maar ook op het land zijn er grote windparken te vinden.

Momenteel hebben alle windparken in Europa volgens WindEurope een gezamenlijk vermogen van 255 Gigawatt. Hiermee maakte windenergie ongeveer 16 % van de totale energiemix uit. Hiermee is windenergie de derde belangrijkste energiebron in Europa, na kernenergie en aardgas en net voor kolen.

De investeringen in windenergie zijn belangrijk om de klimaatdoelstellingen te behalen, maar ook om stroomtekorten te voorkomen. De elektriciteit van windparken wordt in Europa onder landen verdeeld, zodat een tekort aan windenergie in het ene land kan worden opgevangen door een overschot in het andere land.

Gebruik windenergie per Europees land

Het aandeel windenergie kan echter sterk verschillen per land. Zo vertegenwoordigde windenergie in Denemarken in 2022 55 % van de energiemix, terwijl dit in Tsjechië slechts 1 % was. In België is 13 % van onze elektriciteit afkomstig uit windenergie, waarvan 5 % op land en 8 % op zee.

In de onderstaande grafiek is het geïnstalleerde vermogen windenergie per land weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen windenergie op land en zee.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Bel KillMyBill om te veranderen van energieleverancier of voor energie-advies.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Dien een terugbelverzoek in OF vergelijk met de KillMyBill energievergelijker.

Toekomst windenergie Europa

Elektriciteitsproducenten, energieleveranciers en overheden hebben grootste plannen om met windenergie de energiemarkt te vergroenen. WindEurope verwacht dat er tussen 2023 en 2027 een totaal van 129 Gigawatt aan nieuwe windenergie geïnstalleerd wordt, waarvan 98 Gigawatt in de Europese Unie.

Volgens Giles Dickson, de CEO van WindEurope, is dit nog niet genoeg:

We hebben 19 GW nieuwe windparken aangesloten op het energienet in 2022. In veel opzichten is dit goed nieuws - zeker gezien de uitdagingen waar we voor staan als branche. Maar de realiteit is dat we veel meer moeten installeren om de klimaat- en energiedoelstellingen in 2023 te halen.

De grootste nieuwe capaciteit windenergie in 2022 is afkomstig uit zes Europese landen. Samen zijn zij goed voor bijna 70 % van alle nieuwe installaties in 2022. In de onderstaande grafiek is het nieuwe vermogen van windenergie in 2022 per land weergegeven.

Onshore en offshore windenergie

Steeds meer zien we grote windparken op zee. Dit is vooral in landen zoals België, Nederland en Denemarken handig, waar er weinig plek op het land is om grote windparken te plaatsen. Daarnaast is de Noordzee relatief ondiep, waardoor het makkelijker is om er te bouwen.

Van alle nieuwe windparken zal echter slechts 26% op zee worden geplaatst. In landen waar er meer plek is op het land, zoals in Spanje of Duitsland, is de installatie van een windpark op land veel aantrekkelijker. De onderhouds- installatiekosten zijn namelijk een stuk lager. Hier staat wel tegenover dat de opbrengst van windmolens op land over het algemeen wel een stuk lager is (gemiddeld 4,1 MW tegenover 8,0 MW).

Voordeliger energiecontract vinden? Energie vergelijken doe je met de gratis vergelijker van KillMyBill.

Nieuwe offshore windparken in Europa

Dat de opbrengst van offshore windenergie erg hoog kan zijn, blijkt uit de cijfers van nieuwe windparken. Zo heeft het nieuwe Hornsea Two windpark een vermogen van 924 megawattuur en het windpark Hollandse Kust Zuid 1&2 een vermogen van 369 megawattuur. Op de kaart hieronder zijn de grootste nieuwe offshore windparken van Europa in 2022 weergegeven.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Bel KillMyBill om te veranderen van energieleverancier of voor energie-advies.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Dien een terugbelverzoek in OF vergelijk met de KillMyBill energievergelijker.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 35 stemmen vond de informatie nuttig.

Meer over de energiemarkt: