energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Bel KillMyBill om te veranderen van energieleverancier of voor energie-advies.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Dien een terugbelverzoek in OF vergelijk met de KillMyBill energievergelijker.

Energieproducenten in België: wie produceert elektriciteit?

Geactualiseerd op
minuten lezen
Energieproducenten

Elektriciteit kan op een groot aantal manieren geproduceerd worden en is onmisbaar in ons dagelijks leven. Maar wie produceert elektriciteit in België en op welke manier gebeurt dit? Op deze pagina vind je alle informatie over de Belgische energieproducenten.

Gebruik en productie van elektriciteit in België

België heeft een lastige situatie als het om energie gaat. In België zijn namelijk geen fossiele brandstoffen te vinden (met de uitzondering van kolen) die kunnen worden gebruikt voor de productie van elektriciteit of andere doeleinden. Fossiele brandstoffen moeten in België dus altijd vanuit het buitenland worden ingevoerd.

Op het gebied van elektriciteitsproductie is België echter een belangrijke speler. Vele jaren is België een belangrijke exporteur van elektriciteit naar naburige landen, waaronder Duitsland en Frankrijk.

Waar komt Belgisch gas vandaan?

Aardgas wordt uit ondergrondse voorraden uitgeput. Vaak op dezelfde plaatsen waar men petroleum ook kan terugvinden. Omdat dergelijke zones in België niet voorkomen, worden deze brandstoffen tot onze grenzen geïmporteerd door middel van gasleidingen of gastankers.

Gasleidingen: Deze leidingen / buizen worden gebruikt om stoffen in gasvorm te vervoeren. Deze leidingen verbinden in eerste instantie België met Nederland, Rusland, en Frankrijk. Daarnaast is België ook aangesloten op het Britse netwerk voor de toevoer van aardgas vanuit Noorwegen.

Gastankers: Deze tankers zijn grote schepen die natuurlijk vloeibaar gas (of LNG = Liquid Natural Gas) in hun tankers vervoeren. LNG wordt op een temperatuur van -162 °C behouden. In zijn vloeibare vorm neemt LNG tot 600 keer minder plaats in dan zijn gasvorm, waardoor deze tankers een economisch voordeel hebben omdat grote hoeveelheden in kleine volumes kunnen worden getransporteerd.

Hoe wordt elektriciteit in België opgewekt?

Elektriciteit in België wordt voor het grootste gedeelte opgewekt met kernenergie. Ook aardgas speelt een grote rol en de productiecapaciteit van windenergie neemt snel toe. In het diagram hieronder is de Belgische energiemix weergegeven.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Bel KillMyBill om te veranderen van energieleverancier of voor energie-advies.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Dien een terugbelverzoek in OF vergelijk met de KillMyBill energievergelijker.

Leveranciers die ook elektriciteit produceren

Veel energieleveranciers leveren niet alleen elektriciteit, maar produceren het ook. Het grootste gedeelte van de Belgische elektriciteit wordt zelfs geproduceerd door energieleveranciers. De belangrijkste producenten van elektriciteit in België zijn ENGIE Electrabel, EDF Luminus en Eneco. Deze producenten (met uitzondering van ENGIE) zijn vooral elektriciteit gaan produceren na de liberalisering van de Belgische energiemarkt.

ENGIE Electrabel: een veelbetekenend energiepark

Historisch gezien is ENGIE Electrabel de marktleider op de Belgische energiemarkt. Hoewel het bedrijf veel marktaandeel heeft verloren, blijft ENGIE de grootste producent en leverancier in België. ENGIE beschikt over een groot productiepark met verschillende soorten technologieën, waaronder:

  • hernieuwbare energiebronnen;
  • gascentrales;
  • waterkrachtcentrales;
  • kerncentrales.

Zeer belangrijk voor de productie van elektriciteit voor België zijn de gas- en kerncentrales van ENGIE. Jarenlang waren deze centrales de bouwsteen van de Belgische energiemix. Hoewel kernenergie tegenwoordig nog steeds een groot deel van de energiemix vertegenwoordigt, neemt het aandeel door de sluiting van de centrales af.

ENGIE is de grootste stroomproducent van België en tevens de grootste producent van groene elektriciteit. Daarnaast hebben de kerncentrales van ENGIE een vermogen van bijna 6.000 MW, wat goed is voor ongeveer 50 % van het totale Belgische elektriciteitsverbruik.

ENGIE windenergie
547 MW
ENGIE zonne-energie
71 MW
ENGIE waterkracht
22 MW

EDF Luminus

EDF Luminus, ook wel bekend als Luminus, is de tweede grootste energieproducent en -leverancier in België. Beschikkend over een capaciteit van bijna 2.000 MW, zorgt Luminus voor ongeveer 10 % van alle geproduceerde elektriciteit in België. Ze bezitten hiervoor verschillende elektriciteitscentrales, windmolenparken en waterkrachtcentrales die zich in Vlaanderen en Wallonië bevinden.

Luminus windenergie
800 MW
Luminus waterkracht
67 MW

Eneco: volledig groene productie

Eneco is een Nederlandse onderneming die actief is in België, en die als doel heeft het produceren en leveren van elektriciteit door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. Het is dan ook in dit opzicht dat ze zich enkel toeneemt om gebruik te maken van zonne- en windenergie.

Vandaag de dag produceert Eneco ruim 3.200 GWh aan windenergie en bijna 100 GWh aan zonne-energie per jaar in België. Daarnaast beschikt het bedrijf tevens over een kleine productiecapaciteit met biomassa van 4 GWh per jaar. Door deze grote productiecapaciteit kan Eneco aan al haar nieuwe klanten 100 % groene stroom garanderen.

Eneco windenergie
327 MW
Eneco zonne-energie
10 MW
Eneco biomassa
0,4 MW

Voordeligste energieleverancier vinden? Gebruik de energievergelijker van KillMyBill (by CallMePower) om alle leveranciers op in België met elkaar te vergelijken.

Overige energieproducenten

Elektriciteit kan op een groot aantal manieren geproduceerd worden, zowel op kleine als op grote schaal. Hieronder vind je alle overige soorten elektriciteitsproducenten, naast de hierboven genoemde energieleveranciers.

Kleine energieleveranciers met productiecapaciteit

Naast de hierboven genoemde energieleveranciers, die samen een groot gedeelte van de Belgische productiecapaciteit bezitten, zijn er ook een aantal kleine energieleveranciers die zelf stroom produceren. Voorbeelden zijn Aspiravi Energy, Ecopower en Wind Voor “A”. Deze leveranciers bezitten een kleine productiecapaciteit, vooral van windenergie.

Gespecialiseerde bedrijven in de productie van elektriciteit

In België zijn er de afgelopen jaren een groot aantal nieuwe, kleine elektriciteitsproducenten bijgekomen. Dit zijn onder andere bedrijven die hebben geïnvesteerd in één of meerdere windmolens of een biomassacentrale. Onder andere door de hoge energieprijzen en stimulatie vanuit de overheid zijn dit vaak lucratieve projecten geworden.

Huishoudens en bedrijven

Door technologische ontwikkelingen is de productie van elektriciteit niet iets dat enkel op grote schaal kan plaatsvinden. Veel huishoudens en bedrijven hebben tegenwoordig ook de mogelijkheid om zelf elektriciteit te produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen of een particuliere windmolen. De verwachting is dat het aandeel kleine productielocaties nog verder toe zal nemen.

Import elektriciteit vanuit het buitenland

Als onderdeel van de Europese energietransitie zal het uitwisselen van elektriciteit tussen landen verder toenemen. Door schommelingen in de productiecapaciteit van hernieuwbare energiebronnen, is het noodzakelijk dat landen elektriciteit kunnen uitwisselen bij stroomtekorten en overschotten. Bij een lage productie van elektriciteit met windmolens in België, zouden de Franse kerncentrales extra elektriciteit naar België kunnen sturen. Hierdoor is niet alle elektriciteit die we in België gebruiken lokaal geproduceerd.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Bel KillMyBill om te veranderen van energieleverancier of voor energie-advies.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Dien een terugbelverzoek in OF vergelijk met de KillMyBill energievergelijker.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 57 stemmen vond de informatie nuttig.

Meer over de energiemarkt: