energie-vergelijken
energie vergelijken

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract?

Bel KillMyBill om gratis te veranderen van energieleverancier of voor energieadvies in Vlaanderen en Wallonië.

energie-vergelijken
energie vergelijken

Hulp nodig bij het afsluiten van een energiecontract in Vlaanderen?

Dien een terugbelverzoek in of bel KillMyBill op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Hoe gas M3 naar kWh berekenen?

U bent verbonden aan een aardgasnetwerk en de berekening van u maandelijkse consumptie is een mysterie voor u? Dan zal u wat volgt zeer interessant vinden! Het doel hiervan is om u duidelijk te maken hoe uw verbruik berekend wordt, om zo zelf na te gaan hoeveel u uiteindelijk verbruikt. U heeft waarschijnlijk al kunnen inzien dat de meeteenheid op uw facturen verschilt van de meeteenheid op uw tellers. Kubieke meter voor het één, kilowattuur voor het andere. Hoe moet je je hierin terugvinden? De antwoorden hierop, vindt je in deze gids terug.


Meer dan 50% van de Belgische families maken gebruik van aardgas om zich te verwarmen of te koken. Bij deze is het dus één van de meest geapprecieerde energiebronnen onder de Belgen, maar het is niet altijd even gemakkelijk ons verbruik ervan te berekenen. Onze gasmeter drukt dit uit in kubieke meters (m³), terwijl onze factuur dit weergeven in kilowattuur (kWh). Waarom juist dat verschil? Het vervolg zal u er de reden van aantonen, en u de berekeningsmethodes helpen begrijpen

Zoom op het omzettingscoëfficiënt

Het omzettingscoëfficiënt laat ons toe om m³, in energie (of kWh) om te zetten. Dit wordt opgesteld volgens drie criteria:

  • De hoogte van uw gemeente: Hoe hoger je gaat, hoe lager de luchtdruk. M.a.w. de massadichtheid van aardgas verminderd naargelang je deze naar hoger gelegen gebieden vervoert. Dit betekent dat je voor éénzelfde volume er, naargelang de hoogte, minder energie kunt uithalen. De omzettingscoëfficiënt zal ook lager zijn op die gebieden dan het coëfficiënt dat van toepassing is op bvb. niveau van de zeespiegel
  • De gascompositie: De samenstelling van aardgas hangt af van waar deze zijn oorsprong kent. Naargelang de regio kan het gas bvb. meer of minder stikstof bevatten. Dergelijke verschillen hebben ook hun gevolgen. Dit chemisch component beïnvloedt de calorische waarde van het gas. Een term die de geproduceerde warmte weergeeft t.o.v. het verbrandingsproces.
  • De druk die nodig is om te leveren: Aardgas kan, met behulp van een hogere druk, in grotere hoeveelheden vervoerd worden. Het is meestal van toepassing in professionele omstandigheden, of door collectief verbruik ervan. In dergelijke gevallen zal het omzettingscoëfficiënt hoger liggen dan dat dat voor kleine gasverbruikers van toepassing is. Hoe meer gas men verbruikt, hoe hoger de druk én omgekeerd.

In het algemeen komt 1 m³ aardgas overeen met 10.2 kWh. Desalniettemin, kan het omzettingscoëfficiënt afwisselen naargelang uw distributienetbeheerder (DNB). Omdat ze elk op een welbepaalde regio actief zijn, stemmen ze, naargelang uw regio, hun coëfficiënten af. Deze worden ook vaak aangepast waardoor je kan opmerken dat, van maand tot maand, het coëfficiënt op uw aardgasfactuur een verandering ondergaat.

Praktisch voor het berekenen van uw gasverbruik

Het berekenen van uw aardgasverbruik op jaarbasis, verloopt in twee stappen:

  • Eerst wordt het verschil berekend tussen de huidige meterstand en die van vorig jaar. De uitkomst is het geleverde gasvolume, uitgedrukt in .
  • Daarna wordt dit getal vermenigvuldigd met een omzettingscoëfficiënt (ongeveer 10) om de hoeveelheid energie die u daadwerkelijk hebt verbruikt in kWh uit te drukken.

De energiehoeveelheid (of calorische waarde) van gas schommelt namelijk in de tijd en is afhankelijk van het gastype. Het zou dus niet eerlijk zijn om alleen op basis van het volume te factureren! Het is dan ook uw distributienetbeheerder die zich bezighoudt met het berekenen van uw verbruik. Ja kan er hieronder een voorbeeld van terugvinden: Opname gasmeter: Januari 2011: 27.000m³ Januari 2012: 29.100m³ Jaarverbruik: 29 100 – 27 000 = 2100 m³ Equivalent in kWh: 2100 x 9,9 = 20 790 kWh Bij het opstellen van uw factuur vermenigvuldigt uw leverancier deze energiehoeveelheid dan met de prijs per kilowattuur van het tarief in uw contract.

De verschillende types aardgas in België

In België zijn er twee verschillende types aardgas beschikbaar. Deze worden ook apart geleverd:

  • H-gas, met een hoge calorische waarde: Dit wordt ook al eens ‘rijk’ gas genoemd en wordt geleverd in Oost- en West-Vlaanderen, een groot deel van Henegouwen, Namen, Luik én het grotendeels van Limburg.
  • L-gas, met een lage calorische waarde: Ook wel ‘arm’ gas genoemd, wordt meestal door particulieren verbruikt in de steden zoals Brussel, Antwerpen én gedeeltelijk in Limburg en Henegouwen.

Desondanks de verschillende types gas die beschikbaar zijn, of die u verbruikt, is het vanzelfsprekend dat elke consument kan genieten van gelijkwaardige tarieven. Deze zijn voor iedereen van toepassing.

Een berekeningsmethode met verschillende voordelen

Eerst en vooral kan u er zeker van zijn dat u betaalt voor de ontvangen energie en niet voor een bepaalde hoeveelheid brandstof. Ten tweede, zullen klanten aan wie gas wordt geleverd met een verschillende oorsprong of energiewaarde hetzelfde bedrag betalen voor dezelfde energiehoeveelheid. Anderzijds, zijn er de verschillende tarieven van de leveranciers, maar uiteindelijk bent u vrij om een contract af te sluiten met een goedkopere leverancier.

Geactualiseerd op