De distributienetbeheerders (DNB) in detail

Netbeheerders zijn de tussenpersoon voor consumenten en energieleveranciers. Foto: Pixabay

De distributienetbeheerders (DNB), heeft u daar al van gehoord? Het zijn nochtans belangrijke actoren op de energiemarkt. Zij verdelen energie in een bepaalde regio en zijn daardoor een belangrijke tussenpersoon tussen de consumenten en de leveranciers.

In 2003 werd de energiemarkt in Vlaanderen geliberaliseerd. Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgden in 2007. De vrijmaking van de markt maakte een einde aan de monopolies die in handen waren van grote ondernemingen. De liberalisering heeft de prijzen drastisch doen dalen en de kwaliteit van de aangeboden service verhoogt.

Omdat de markt plaats heeft gelaten aan concurrentie, hebben de verschillende leveranciers naar aantrekkelijke prijzen moeten overschakelen. Het voordeel voor de consument is dat hij nu vrij kan kiezen welke leverancier hem het beste past door de verschillende aanbiedingen op de markt te vergelijken. De vrijmaking van de markt is dus een grote stap vooruit, maar het heeft zeker gevolgen voor de intercommunales. Ze hebben hun invloed op de markt zien veranderen en vervullen nu hun taak als distributienetbeheerder.

Distributienetbeheerder, wat is dat?

De distributienetbeheerder verdeelt gas en elektriciteit in een bepaalde regio. In deze geografische zone zorgt hij o.a. voor het onderhoud van het materiaal, de werking en de ontwikkeling van het distributienet voor energie. Zijn hoofdtaak bestaat erin de toegang tot de infrastructuur (leidingen en kabels) te garanderen zodat de energieproducenten en –leveranciers het gas en de elektriciteit tot bij de eindconsument zouden kunnen brengen.

Ondertussen hebben de DNB ook bijkomende taken op zich genomen zoals bvb. het aanbieden van sociale diensten voor bepaalde ‘beschermde’ consumenten.

De meerderheid van de distributienetbeheerders bestaat uit verschillende intercommunale verenigingen.

Verschil tussen DNB en TNB

De distributienetbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer en de verbetering van de distributienetwerken op laag- en gelijkspanning voor elektriciteit. Voor gasdistributie zijn ze verantwoordelijk voor de lage druk leidingen. Dit betekent dat zij instaan voor het transport van energie naar de woningen en de KMO’s. Daarbovenop zorgen zij ook voor de jaarlijkse meteropname en o.a. de goede werking van de straatverlichting.

Daarnaast zijn er twee transmissienetbeheerders (TNB) in België. Elia is verantwoordelijk voor de transportnetwerken voor elektriciteit op hoge – en zeer hoge spanning. Fluxys Belgium staat in voor de transportinfrastructuren van gas op hoge druk. Deze twee ondernemingen spelen een belangrijke rol in de bevoorrading van energie in ons land. Hun netwerk is aangesloten op dat van de grote industriële consumenten, de elektriciteitscentrales en de installaties van de distributienetbeheerders.

De activiteiten van Elia en Fluxys Belgium hebben betrekking tot heel het land, ze beschikken dus over een monopolie. De distributienetbeheerders beschikken eigenlijk ook over een monopolie, ze zijn elk in één welbepaalde geografische zone actief.

Nu is het wel zo dat zowel de DNB al de TNB begeleid worden door de CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, voor het opstellen van hun tarieven.

De DNB als leverancier

De distributienetbeheerder kan in twee gevallen als energieleverancier een functie uitvoeren:

 • Hetzij als sociale energieleverancier voor beschermde consumenten. Hiermee worden de consumenten bedoeld die hun energiefacturen niet meer kunnen betalen en waarbij het verbruik van energie door de leverancier wordt geregeld. In dergelijke gevallen wordt hun het sociaal tarief opgelegd, samen met een tal van andere maatregelen die de consument beschermen;
 • Het kan ook zijn dat de DNB wordt aangesteld als standaardleverancier als het contract tussen de consument en leverancier door verschillende redenen werd stopgezet.

De DNB als sociale leverancier

Er bestaan drie verschillende sociale tarieven. Deze zijn van toepassing naargelang het type elektrische meter: het enkelvoudig tarief (of simpel tarief), het tweevoudig tarief, en het uitsluitend nachttarief.

Het sociaal tarief wordt twee keer per jaar berekend door de CREG op basis van een berekening uitgevoerd door uw DNB. Wie u DNB ook mag zijn, deze berekening is voor elke consument dezelfde. Het biedt de goedkoopste prijs aan beschikbaar op de markt (op het moment van de berekening).

De budgetmeter is een perfect voorbeeld van de sociale maatregelen die ondernomen kunnen worden als een factuur onbetaald blijft. Als u of uw energieleverancier dit wenst te gebruiken, dan zal de DNB de budgetmeter komen installeren. Er wordt u ook een herlaadkaart meegegeven die u zal toelaten uw gas- en elektriciteitsverbruik op voorhand te betalen. Het tarief dat hier van toepassing is, zal overeenkomen met de laagste prijs die de energiemarkt aanbiedt.

Een budgetmeter voor gas
Een budgetmeter voor aardgas. Foto: Infrax

De DNB als standaardleverancier

Als het leveringscontract van een niet-beschermde klant stopgezet wordt door zijn energieleverancier, dan wordt de energievoorziening standaard door de DNB voortgezet. Een speciaal tarief voor de « niet-beschermde » klanten is dan van toepassing, in afwachting dat de consument zo snel mogelijk weer overstapt naar een commerciële leverancier.

Als de DNB de al dan niet tijdelijke functie inneemt van leverancier, dan wordt hij onderworpen aan dezelfde wetgeving die van toepassing is op de commerciële energieleveranciers. De opstelling van de factuur moet overeenkomen met de factuur die de consument altijd ontvangt: EAN-code, geschiedenis van het verbruik, prijs van de energie, informatie over de belastingen en andere bijkomende kosten zijn allemaal elementen die duidelijk op de factuur moeten komen te staan.

Met een standaardleverancier krijgt u elke maand een tussentijdse factuur om de maandelijkse voorschotten te betalen, gevolgd door een jaarlijkse regularisatiefactuur.

Overigens, als u het statuut van beschermde klant verliest en uw distributienetbeheerder stond in voor uw energievoorziening, dan krijgt u twee maanden om snel weer een nieuw contract aan te sluiten bij een commerciële energieleverancier.

Verschil tussen de DNB en de leverancier

Vóór de liberalisatie waren het de intercommunales die verantwoordelijk waren voor de verkoop en distributie van energie aan de consumenten. Na de vrijmaking van de markt werd de verkoop en de distributie opgesplitst in twee verschillende delen.

De intercommunale, die vanaf dan « distributienetbeheerders » werden genoemd, zijn zich blijven concentreren op het onderhoud en controle over de distributienetwerken die energie vervoeren tot bij de woningen. Bij het leggen van nieuwe gasleidingen of elektriciteitskabels, voor interventie bij een panne of storing of voor het vervangen van uw meter, kan u bij uw DNB terecht.

De leverancier houdt zich bezig met de verkoop van elektriciteit en/ of aardgas, die hij op zijn beurt gekocht heeft bij energieproducenten. Hij staat dus in om u verbruik te factureren en u verschillende commerciële diensten en/ of voordelen aan te bieden.

De verschillende DNB’s in België

 • In Vlaanderen: Eandis en Infrax
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Sibelga
 • In Wallonië: AIEG, AIESH, ORES, Nethys (ex-RESA – TECTEO)

Om te weten welke DNB aangesteld is aan uw gemeente, kan u door uw postcode in te geven op de site van Synergids, de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België.

Een technicus van Eandis aan het werk
Foto: Eandis

Tarieven variëren naargelang de DNB

De verschillende distributienetbeheerders hanteren niet noodzakelijk dezelfde prijzen. Ze hebben elk hun eigen prijzen t.o.v. de regio waarin ze actief zijn.

Het verschil in deze prijzen kan verklaard worden door verschillende factoren:

 • De topografische en technische eigenschappen van elke regio;
 • De gebondenheid van de DNB aan de verschillende sociale diensten;
 • De gevolgen van of belastingen op het gebruik van de verschillende infrastructuren;
 • De overdracht van het saldo van de afgelopen jaren (bonus/malus)

Duidelijk overzicht van de distributiekosten

De distributiekosten opgenomen in uw factuur bestaan uit verschillende elementen. De werkelijke distributiekosten maken hier deel van uit, maar zijn zeker niet de enige kosten die hier onder vallen. Zo zijn er een tal van andere kosten die u worden doorgerekend om op die manier de verschillende actoren waarmee zij samenwerken te kunnen betalen.

1. De opdracht van de DNB

 • Het bouwen, onderhouden en beheren van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas;
 • Het beheer van de meters;
 • Het opnemen en bijhouden van de verbruikgewoontes;
 • De diensten met betrekking tot een vlotte werking van het systeem (de leveranciersveranderingen, de overschakeling naar een ander type tarief …)

2. De gemeentebelastingen en -retributie

Belastingen worden door de gemeente opgelegd en doorgerekend aan de distributienetbeheerders. Dit voor gebruik te maken van de openbare ruimte voor de gasleidingen en elektriciteitskabels.

3. Verplichtingen ten aanzien van openbare diensten

 • Voor elektriciteit: het onderhoud van de openbare straatverlichting door de gemeentelijke wegen, straten … Ook, garanderen ze de voorziening van elektriciteit voor beschermde consumenten.
 • Voor gas: de garantie van gasvoorziening voor beschermde consumenten, en preventie voor de risico’s gebonden aan gas.

De DNB als tussenpersoon

Uw distributienetbeheerder is afhankelijk van de regio waar u woont. Net dankzij zijn betrekking tot lokale activiteiten, is hij in staat om aan uw behoeftes te voldoen. Aarzel niet om uw DNB te contacteren in geval van technische problemen of als u bijkomende informatie wenst te verkrijgen. Dit maakt immers deel uit van zijn vele taken.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.