Controleer uw groene stroom met de Greencheck

Vertrouwt u de energieleverancier niet? Doe zelf de test en ontdek hoe groen uw elektriciteit is! Bron: Pixabay

U woont in Brussel en heeft zopas een contract getekend met een energieleverancier voor 100% groene elektriciteit. Dat is prima, maar is de elektriciteit wel 100% groen? Via de Greencheck van Brugel kunt u het zelf te weten komen.

Het belang van groene energie

Groene energie of duurzame energie is energie die onuitputtelijk is en die geen schade berokkent aan het milieu en de toekomstige generaties. Kortom, hernieuwbare energie is altijd beschikbaar en is niet nadelig voor het milieu. Dit is in tegenstelling tot “traditionele” energie die wel negatieve effecten heeft op het milieu en het klimaat. Met traditionele energie bedoelen we zowel fossiele brandstoffen als kernenergie. Het zijn vooral de fossiele brandstoffen die veel schade aanrichten aangezien zij veel CO2 uitstoten. Die grote hoeveelheden CO2 leiden tot een versterkt broeikaseffect met de opwarming van de aarde en de klimaatverandering tot gevolg. Klimaatverandering leidt dan weer tot droogtes, overstromingen, voedseltekorten …

Om deze negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken, wordt er elk jaar een klimaattop georganiseerd. Tijdens zo’n klimaattop zijn alle landen van de VN aanwezig om de huidige situatie te bespreken en (hopelijk) tot een akkoord te komen over hoe ze de uitstoot van CO2 zullen beperken.

De klimaattop van Parijs in 2015

Het was echter pas in 2015 dat de aanwezige landen tot een wettelijk bindend, universeel akkoord kwamen voor alle landen ter wereld. Het belangrijkste onderdeel van die overeenkomst waren de afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te beperken zodat de klimaatopwarming de grens van 2 graden Celsius niet zou overschrijden. Daarnaast beloofden de rijkere landen vanaf 2020 jaarlijks 91 miljard euro in het klimaatfonds van de Verenigde Naties te storten.

Naar aanleiding van de klimaattop moest elk land zijn eigen akkoord presenteren. Ook België deed dat. Het belangrijkste wat we moeten onthouden, is dat België tegen 2020 13 procent van het energieverbruik zal invullen met duurzame energie.

Duurzame energie betekent zowel groen gas als groene elektriciteit, maar het is vooral dat laatste waarover we het nu gaan hebben.

Groene stroom in België

Als particulier kunt u al enkele jaren kiezen voor groene stroom. Om consumenten te verzekeren dat het wel degelijk om groene stroom gaat, lanceerde Brugel, de energieregulator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een Greencheck. De regulator creëerde deze tool om de consument meer informatie te geven over de elektriciteitsmarkt en de elektriciteit die ze bij hun thuis ontvangen.

Controleer uw groene elektriciteit met de Greencheck

Met de Greencheck kunnen inwoners van Brussel het percentage groene stroom ontdekken dat door de energieleverancier geleverd werd en dat door Brugel goedgekeurd werd met een garantie van oorsprong (GO).

Het enige dat de consument moet doen, is zijn EAN-code ingeven. De EAN-code is een 18-cijferige code voor uw elektrische meter. Het is dus gekoppeld aan een adres en niet aan een consument. Deze code bevat informatie over elke energie. Er is dus een EAN-code voor uw elektriciteitsmeter en een EAN-code voor uw gasmeter. De EAN-code is terug te vinden op de jaarlijkse energierekening. Als u de code niet meer terugvindt, dan kunt u contact opnemen met uw distributienetbeheerder.

Naast een vermelding van de hoeveelheid geproduceerde groene elektriciteit, geeft de Greencheck ook aan van welke energiebron (windenergie, zonne-energie, waterkracht, …) en van waar (Noorwegen, Zweden, Finland, Vlaanderen …) de groene elektriciteit afkomstig is.

Energieleveranciers zijn verplicht om elke maand een lijst van klanten met groene stroom naar de distributiebeheerders te sturen. Maar dat is niet alles. Zij moeten ook de regionale toezichthouder, in dit geval Brugel, labels met een garantie van oorsprong (GO) toesturen die overeenkomen met de hoeveelheid groene stroom die ze in een bepaalde periode geleverd hebben. Energieleveranciers moeten dus steeds in staat zijn om de hernieuwbaarheid van hun energie (via GO) te bewijzen.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.