energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Bel KillMyBill om te veranderen van energieleverancier of voor energie-advies.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Dien een terugbelverzoek in OF vergelijk met de KillMyBill energievergelijker.

Wat is aardgas en hoe wordt het gebruikt in België?

Geactualiseerd op
minuten lezen
Aardgas

Aardgas wordt in België op grote schaal gebruikt, onder andere voor de productie van elektriciteit en het verwarmen van woningen. Op deze pagina vind je alle informatie over het gebruik en de verdeling van aardgas in België.

De oorsprong van aardgas

Aardgas is, net zoals steenkool en aardolie, een fossiele brandstof. Dit betekent dat aardgas het resultaat is van een proces van afbraak van levende materie, zoals resten van planten en dieren. Dit proces is erg langzaam en kan miljoenen jaren duren. Het gas dat we vandaag de dag gebruiken kan dus vele miljoenen jaren oud zijn.

Fossiele brandstoffen zijn niet hernieuwbaar omdat de bronnen niet onuitputbaar zijn en we veel meer aardgas gebruiken in vergelijking met de tijd die er benodigd is voor het ontstaan van gas. De vorming van aardgas heeft echter geen betrekking op een precieze periode en vindt ook vandaag de dag plaats.

Aardgas bestaat voor het grootste deel uit methaan, tussen de 85% en 95%. Andere componenten worden toegevoegd zoals stikstof, kooldioxide, waterdamp, stof of waterstofsulfide. Alleen deze elementen tasten de kwaliteit en de calorische waarde van het gas aan. Omdat ze niet in dezelfde hoeveelheid in alle afzettingen aanwezig zijn, bepalen ze het gebruik dat van de brandstof zal worden gemaakt. Het gas dat we in België verbruiken, komt dus van verschillende plaatsen.

Verschillende soorten aardgas

Op basis van de samenstelling van het gas zijn er twee families gevormd die nu afzonderlijk worden vervoerd en verdeeld in België, namelijk arm en rijk gas.

  1. Type H-gas, voor hoge calorische waarde: het wordt ook rijk gas genoemd en komt uit Qatar en Noorwegen. Het wordt verspreid in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, het grootste deel van Henegouwen, Namen, de provincie Luik en een groot deel van Limburg.
  2. Type L-gas, met een lage calorische waarde: ook wel arm gas genoemd en komt uit Nederland. Het wordt voornamelijk door particulieren in de stad geconsumeerd en bevoorraadt zowel de regio Antwerpen, Brussel als een deel van Limburg en Henegouwen.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Bel KillMyBill om te veranderen van energieleverancier of voor energie-advies.

energie-vergelijken
Logo KillMyBill

Energie vergelijken en overstappen (Gratis dienst)

Dien een terugbelverzoek in OF vergelijk met de KillMyBill energievergelijker.

Geologische context van gas

Afhankelijk van de locatie van de afzettingen zijn er twee hoofdcategorieën aardgas vastgesteld: conventioneel gas en onconventioneel gas. Gassen worden geclassificeerd volgens de moeilijkheid van extractie en de gebruikte exploitatietechnieken.

Conventionele gassen

Deze term verwijst naar gassen die zich in een gemakkelijk toegankelijke afzetting bevinden. Om ze te extraheren, zijn zogenaamde "conventionele" methoden voldoende. Gasproducenten pleiten daarom voor de exploitatie van dit type gas, dat een terugwinningspercentage van ongeveer 80% mogelijk maakt. Een hoog percentage als we weten dat het onconventionele gemiddeld amper 20% haalt.

Concreet, hoe worden deze gassen onttrokken? Ze volgen eigenlijk de gebruikelijke logica vanuit geologisch oogpunt. Dat wil zeggen, ze verschenen in een brongesteente, gingen toen ondergronds omhoog, werden opgeslagen in een reservoirsesteente en werden boven een laag water geplaatst.

Ze worden gewonnen op een manier die vergelijkbaar is met de exploitatie van olie: er worden gaten gemaakt door verticaal te boren in het reservoirsesteente. Het gas stijgt dus naar de oppervlakte dankzij de druk die aanwezig is in het gesteente en de druk die wordt uitgeoefend door het water onder het gas.

Onconventionele gassen

Onconventionele gassen hebben de bijzonderheid dat ze moeilijk te exploiteren zijn en dat hun extractie zeer kostbaar is. Voorbeelden van dit type gas zijn:

  • Schaliegas: dit gas heeft het brongesteente niet verlaten waar het werd gevormd. Omdat dit compact en ondoordringbaar was, bleef het gas binnenin opgesloten en werd het ingebed in het materiaal zelf van de rots;
  • Steenkoolgas: steenkool neemt hier de plaats in van brongesteente en het gas dat daar van nature aanwezig is, is gevangen gebleven;
  • Compact gas ( "tight gas"): dit gas is opgestegen in een reservoirgesteente maar het is ondoordringbaar geworden en het gas is daardoor moeilijk te winnen;
  • Het gas in watervoerende lagen: deze rotslagen waar water aanwezig is, maken de exploitatie ingewikkeld;
  • Methaanhydraten: ze zitten vast onder hoge druk en lage temperatuur. Ze zijn aanwezig onder de oceanen en in poolgebieden. Op dit moment is er nog geen mechanisme om ze te exploiteren.

Logo KillMyBill
Logo KillMyBill

Vergelijk alle energieleveranciers (Gratis dienst)

Bel de energie-experts van KillMyBill om een vergelijking van alle leveranciers uit te voeren.

Logo KillMyBill
Logo KillMyBill

Vergelijk alle energieleveranciers (Gratis dienst)

Dien een terugbelverzoek in OF vergelijk met de KillMyBill energievergelijker.

Gebruik aardgas in België

Aan het begin van de 19e eeuw vond de industriële revolutie plaats. Het was tijdens deze periode dat "stadsgas" verscheen, eerst bedoeld om openbare straatlantaarns en woningen in de stad te leveren. Het wordt vervolgens vervaardigd in gasfabrieken of cokesovens uit steenkool, een koolstofrijk gesteente dat wordt verkregen door de transformatie van planten. Vanaf 1850 deed gas zijn intrede in keukens en huishoudelijke verwarmingssystemen en dertig jaar later werd het ook gebruikt voor de productie van elektriciteit.

In 1914 waren er 83 gasfabrieken aanwezig in België, maar de Eerste Wereldoorlog vernietigde een aantal van hen en de industrie vertrouwde toen op de cokesfabrieken en het gebruik van mijngas uit de kolenmijnen om de productie op peil te houden.

De belangstelling voor aardgas ontstond pas vanaf de jaren dertig in de Verenigde Staten. Toen kwam de ontdekking van afzettingen na de Tweede Wereldoorlog, gekoppeld aan een sterke vraag naar energie. Aardgas wordt dan een van de meest gebruikte energiebronnen ter wereld. In West-Europa nam het gas een hoge vlucht toen er afzettingen werden ontdekt in Frankrijk, in Aquitanië. Ook aardgas in Nederland en op de Noordzee worden daarna uitgebuit.

Belgische gasnetten

België neemt een strategische positie in, ideaal gepositioneerd tussen de belangrijkste gastransporten van West-Europa: de Oost-West-as en de Noordzee-vasteland-as. Het is ook eigenaar van de LNG-terminal in Zeebrugge. Samen met Emden in Noord-Duitsland vormt dit een belangrijk toegangspunt voor gas uit de rest van de wereld naar de Europese markt.

Het is de vervoersnetbeheerder Fluxys Belgium die zich bezighoudt met de doorvoer van gas onder hoge druk tussen de grenzen en een deel van de levering ervan aan de Belgische consumenten. Het bedrijf beschikt hiervoor over ongeveer 4.000 km aan leidingen en het netwerk is rechtstreeks aangesloten op grote fabrikanten en distributienetwerken.

In België wordt er door huishoudens en bedrijven onder andere gebruik gemaakt van butaan, propaan en aardgas.

Transport van aardgas in België

België heeft zelf geen natuurlijke gasvoorraden. Hierdoor wordt al het gas in België geïmporteerd. Het vervoeren van gas vanuit producerende landen naar België kan via gasleidingen of met LNG-tankers:

  • Gaspijpleidingen: dit zijn pijpleidingen, land of onderzees, die het transport van aardgas mogelijk maken.
  • LNG- tankers: dit zijn grote schepen die vloeibaar aardgas (LNG) in hun tanks vervoeren. Dit vloeibare gas, dat op een temperatuur van ongeveer – 162°C wordt gehouden, neemt 600 keer minder ruimte in beslag dan in gasvormige toestand. Maritiem transport biedt dus een groot economisch voordeel.

Eenmaal in België wordt het gas getransporteerd en verdeeld over het hele grondgebied. Tijdens zijn reis wordt hij ondersteund door verschillende faciliteiten zoals compressie-, expansie- en meetstations.

Meer over energiebronnen: