Rente berekenen spaarrekening: formule en calculator

Geactualiseerd op
minuten lezen
Rente berekenen

De interest (rente) op een spaarrekening is de vergoeding die een bank biedt voor het geld dat je op je spaarrekening stort. Deze rente wordt meestal berekend als een jaarlijks percentage van het spaartegoed, en wordt periodiek (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks) aan het saldo toegevoegd.

Interest berekenen spaarrekening België

Een bank functioneert als een financiële instelling met als hoofdactiviteit het verzamelen en opnieuw investeren van geld. Naast andere diensten, zoals het aanbieden van betaal- en spaarrekeningen, verzekeringen en financieel advies, is het verstrekken en beheren van geld een kernactiviteit van een bank.

Banken verstrekken geld in de vorm van leningen aan zowel bedrijven als particulieren. Bij het verstrekken van een lening vraagt de bank rente als vergoeding. Deze rente wordt onder andere gebruikt om rente te betalen aan de spaarders. Rente is dus een cruciaal element voor de werking van de bank; het stelt een bank in staat om geld te blijven verstrekken.

Het banksysteem werkt op basis van een balans tussen sparen en lenen. Hoe meer er wordt geleend, hoe meer rente er kan worden betaald aan spaarders, en vice versa. Daarom stimuleren banken mensen soms om hun geld niet alleen op spaarrekeningen te laten staan, maar ook om berekende risico’s te nemen door te lenen. Zo kan het financiële systeem blijven functioneren.

De berekening verschilt afhankelijk van de soort rente:

  1. Enkelvoudige rente
  2. Samengestelde rente

Formule enkelvoudige interest berekenen

Het berekenen van rente staat bekend als de berekening van enkelvoudige interest. Enkelvoudige interest is de rente die berekend wordt over het oorspronkelijke kapitaal, of hoofdsom, gedurende de gehele looptijd van de lening of investering. Dit betekent dat de rente niet wordt meegeteld bij het hoofdbedrag om in de volgende periode rente over een hoger bedrag te berekenen, wat wel het geval is bij samengestelde interest.

Te ontvangen rente in € (I) = K * R * N

Bereken de interest op je spaarrekening met een enkelvoudige interest

%
dagen
Laden
  • I = interest, uitgedrukt in geldwaarden (€ in ons geval)
  • K = het ingebracht kapitaal, i.e. het bedrag op je spaarrekening
  • R = rentevoet. De basisrente wordt altijd uitgedrukt in een percentage op basis van een periode van een jaar. Men spreekt dus altijd van een “spaarrekening met een opbrengst van 1% per jaar. Dit geldt ook voor de getrouwheidspremie maar de premie is een aanvulling op de basisrente. Men spreekt dus van een “spaarrekening met een opbrengst van 1% per jaar + 0,75 getrouwheidspremie. De totale rente die je ontvangt is dus gelijk aan 1,75%. In deze formule wordt de rentevoet echter in decimalen uitgedrukt. Het enige wat je hoeft te doen, is het percentage delen door honderd. In de formule zouden we dus 0,0175 gebruiken.
  • N = de tijdsduur waarover er interest of rente wordt berekend. Het is belangrijk om hier een correcte tijdseenheid te gebruiken. Om de tijdseenheid in te vullen, moet er altijd rekening worden gehouden met het fiscale jaar. Een fiscaal jaar telt geen 365 maar 360 dagen (12 maanden met elk 30 dagen). Als je geld 1 dag op de rekening heeft gestaan, dan gebruik je de waarde 1/365. Als het geld er een maand heeft opgestaan, dan gebruikt u 30/360. Herleid wordt dit 1/12. Als je geld een volledig jaar op de spaarrekening heeft gestaan, dan kun je 12/12, 360/360 of gewoon 1 gebruiken.

Voorbeeld berekening enkelvoudige rente

Stel, je opent een spaarrekening bij bank X met een rentepercentage van 1,75% en je stort daar 10.000 euro op. Je wilt weten hoeveel deze rekening je na één jaar zal opleveren. De berekening is als volgt: I = 10.000 * 0,0175 * 1 = 175. Dit betekent dat je na een jaar een renteopbrengst hebt van 175 euro.

Maar wat als je wilt weten hoe lang het duurt voordat je een specifiek bedrag, bijvoorbeeld 500 euro, aan rente hebt opgebouwd? Met een beetje wiskunde kan dit worden uitgerekend. De formule wordt dan: 500 = 10.000 * 0,0175 * x. Dit leidt tot x = 500 / (10.000 * 0,0175) = 500 / 175 = 2,85. Dus ruw geschat, zou je na ongeveer 2 jaar en 10 maanden een renteopbrengst van 500 euro bereiken.

Het is belangrijk om te weten dat deze berekening alleen werkt voor geld dat langer dan een jaar op de spaarrekening blijft staan. Dit komt doordat de getrouwheidspremie, die na 12 maanden wordt uitgekeerd, in de berekening is opgenomen. Als je wilt berekenen wat je spaarrekening oplevert over een periode korter dan 12 maanden, zoals 6 maanden, gebruik dan alleen het decimale deel van de basisrente, dus exclusief de getrouwheidspremie. Zo krijg je een nauwkeuriger beeld van de renteopbrengst over die specifieke periode.

Nieuwe bank vinden?

Bekijk alle banken in België.

Formule samengestelde interest berekenen

Samengestelde interest, vaak aangeduid als rente-op-rente, is de rente die je verdient op zowel je oorspronkelijke kapitaal als op de rente die in eerdere periodes is bijgeschreven en niet is opgenomen.

Deze vorm van interestberekening is bijzonder krachtig over langere termijnen. Het werkt als volgt: aan het einde van elke renteperiode wordt de verdiende rente bij het oorspronkelijke bedrag gevoegd. In de volgende periode bereken je de rente over dit nieuwe totaalbedrag. Dit proces herhaalt zich, waardoor de rente die je verdient geleidelijk toeneemt omdat je rente verdient over een steeds groter wordend bedrag.

Toekomstige bedrag in € K = k * (1 + i) ^ n

Bereken de interest op je spaarrekening met een samengestelde interest

%

De periode doelt op het tijdstip of de frequentie waarmee de rente wordt uitbetaald. Als je maandelijks betaald wordt, is dit getal 12. Voor twee jaar 24, etc.

Laden
  • K = het toekomstige bedrag, uitgedrukt in geldwaarde
  • k = huidige waarde
  • i = rentevoet per periode, uitgedrukt in een breuk.
  • n = volledige tijdsduur. De tijdsduur doelt op het tijdstip of de frequentie waarmee de rente wordt uitbetaald. Als je maandelijks betaald wordt, is dit getal 12. Voor twee jaar 24, etc.

Voorbeeld berekening samengestelde rente

Stel, je zet je geld voor 5 jaar vast en de rente wordt maandelijks uitgekeerd. In dit geval is 5 de tijdsduur en 12 het aantal perioden per jaar. Als de rente per kwartaal wordt uitgekeerd, is het aantal perioden 4, en bij een halfjaarlijkse uitkering is dit aantal 2.

Laten we het voorbeeld nemen van de berekening met de samengestelde interestformule, met hetzelfde scenario als eerder beschreven, maar deze keer wordt de rente maandelijks uitgekeerd. Na één jaar bereken je de eindwaarde (K) als volgt: K = 10.000 € * (1 + 0,0175) ^ 12, wat neerkomt op € 10.176,41. Na twee jaar wordt dit: K = 10.000 € * (1 + 0,0175) ^ 24, wat resulteert in € 10.355,93.

Zoals je ziet, is het verschil met enkelvoudige interest niet groot bij een startkapitaal van 10.000 euro en maandelijkse rentebetalingen. Het verschil wordt echter groter bij een hoger startkapitaal of als de rente vaker wordt uitgekeerd.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 30 stemmen vond de informatie nuttig.

Meer over rekeningen: