Voorwaarden lening België: solvabiliteit en waarborg

Geactualiseerd op
minuten lezen
lening

De voorwaarden voor het afsluiten van een lening omvatten meestal het voldoen aan bepaalde kredietwaardigheidseisen, zoals een stabiel inkomen en een goede kredietgeschiedenis, en het overeenkomen met de specifieke voorwaarden van de kredietverstrekker, zoals de rentevoet, looptijd, en het maandelijkse aflossingsbedrag. Daarnaast kunnen er aanvullende eisen zijn, zoals het verstrekken van documentatie over je financiële situatie en soms een onderpand of borgstelling.

Voorwaarde solvabiliteit lening

Solvabiliteit wordt in de zakenwereld gebruikt om een beeld te krijgen van de financiële gezondheid van een bedrijf. Het is een getal dat de verhouding tussen het vreemd vermogen (schulden) en het eigen vermogen (activa minus schulden) weergeeft. Solvabiliteit is de mate waarin je financieel in staat bent om je schulden te betalen met je beschikbare bezittingen.

Solvabiliteit en leningen voor particulieren

Als je als particulier een lening wilt aanvragen, betekent solvabiliteit iets soortgelijks. Je solvabiliteit is je capaciteit om de schulden aan de bank regelmatig en gemakkelijk terug te betalen. Deze maatstaf is cruciaal bij het goedkeuren van leningen en beschermt zowel de bank als jijzelf. De bank moet er zeker van zijn dat je het geleende bedrag kunt terugbetalen en dankzij de solvabiliteitstoets word je behoed voor financieel riskante leningen.

De bank of instelling die een lening aanbiedt, is verplicht om altijd te informeren naar inkomsten, familiale en professionele situatie. Als je geen vast werk of inkomen hebt, maak je minder kans op een lening omdat je inkomsten niet voor een lange periode verzekerd zijn. Uiteraard is de hoogte van je inkomen de belangrijkste factor om te bepalen of en hoeveel je kunt lenen. Daarnaast vergelijkt de bank of instelling je inkomsten ook met je uitgaven, oftewel vaste lasten.

Andere factoren die invloed hebben op de solvabiliteit

De bank houdt niet alleen rekening met je inkomsten en uitgaven, maar ook met eventuele leningen die je al hebt lopen. Zo wil de bank voorkomen dat je leningen blijft opstapelen en jezelf dieper in de schulden werkt. De bank kan ook nagaan of je bij een andere lening betalingsachterstanden hebt gehad. Deze informatie is beschikbaar via de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP).

Wat is de rol van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)?

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) in België heeft als rol het registreren van alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé doeleinden worden afgesloten, inclusief eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Deze registratie helpt bij het voorkomen van overmatige schuldenlast bij consumenten en biedt kredietverstrekkers belangrijke informatie over de kredietgeschiedenis van aanvragers.

Bankgarantie als voorwaarde voor lening

Een bankgarantie is een kredietvorm waarbij de bank zich ertoe verbindt een bepaald bedrag voor rekening te betalen, als je het contract niet kunt nakomen, bijvoorbeeld als je het maandelijkse bedrag niet meer kunt betalen.

Bankgaranties bij een lening

De meest bekende vorm van garantie voor een lening is de hypotheek. Deze garantie is van toepassing wanneer je van plan bent een huis te kopen of te bouwen met het geleende bedrag. Je aankoop - of dat nu een huis, appartement of bouwgrond is - dient als waarborg voor de bank. Dit betekent dat als je het geleende bedrag niet terugbetaalt, de bank het recht heeft om je eigendom te verkopen om zo het geleende bedrag terug te krijgen.

Bij een persoonlijke lening voor andere doeleinden, zoals de aankoop van een auto, kan de bank deze bezittingen ook als onderpand gebruiken. Als je dan niet in staat bent om te betalen, kan de bank het onderpand, zoals de auto, verkopen.

Derde persoon als alternatieve waarborg voor lening

Een andere vorm van waarborg is het vragen van garantstelling door een derde persoon. Bij wanbetalingen zal de bank deze derde persoon benaderen voor de betaling. Dit is een serieuze verplichting; als de garantsteller niet kan of wil betalen, kunnen zowel jij als de garantsteller door de bank vervolgd worden. Denk dus goed na voordat je iemand vraagt om garant te staan, of voordat je zelf garant staat voor iemand anders.

Belang van de waarborg als voorwaarde lening

Houd er rekening mee dat een leningaanvraag kan worden afgewezen als de bank onvoldoende waarborg ziet. Als je niet genoeg onderpand kunt bieden, kan de bank je lening alsnog goedkeuren, maar mogelijk onder voorwaarden, zoals een verhoogde rente op de lening.

Je maakt de meeste kans op een goedgekeurde lening als je solvabiliteit in orde is. Dit betekent dat het inkomen per maand voldoende moet zijn om zowel comfortabel te leven als het maandelijks afgesproken bedrag te kunnen betalen.

Aanbieders van leningen vergelijken?

Bekijk alle banken en financiële instellingen in België.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 38 stemmen vond de informatie nuttig.

Meer over leningen: