Wat te doen bij een ongeval?

Autoverzekeringen vergelijken

Op KillMyBill vindt u heel wat advies, bv. hoe en wanneer verandert u van autoverzekering? Maar in deze praktische gids geven we een andere soort advies, nl. wat moet u doen bij een ongeval? Wat met uw autoverzekering? Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de stappen die genomen moeten worden en de vergoeding die u wel of niet ontvangt. We kunnen ons voorstellen dat u na een ongeval niet goed weet wat te doen, dat u een beetje in shock bent. U wil graag iemand die stap voor stap uitlegt wat er moet gebeuren zodat u niets over het hoofd ziet en dat u met alles in orde bent. Of misschien wilt u ook weten wat u moet doen bij een ongeval zodat u op de hoogte bent vooraleer het gebeurt. Zoek niet verder, u bent op de juiste plaats!

Eerste reflex bij een ongeval

Het belangrijkste wat u moet doen net na een ongeval is niet uitzoeken wie de schuldige is of nadenken over de schade en wie dat zal betalen. Wat wel belangrijk is in die eerste momenten na een ongeval is dat iedereen veilig is.

Als u daartoe in staat bent, kijk dan om naar eventuele passagiers in uw auto of passagiers van andere voertuigen die mogelijk betrokken zijn bij het ongeval. Zijn zij veilig? Bent u veilig, i.e. is er mogelijk gevaar in de buurt van het ongeval (bv. een brand)? Zo niet, dan is dit het moment of snel uw gele vest aan te trekken en de driehoek te plaatsen zodat andere bestuurders u en het ongeval opmerken. Dit is van essentieel belang als het bv. slecht weer of donker is maar moet altijd, in elke situatie, gebeuren.

Keer daarna terug naar eventuele gewonden of medepassagiers. Probeer de ernst van hun verwondingen in te schatten, maar verplaats de gewonden niet (tenzij er ander gevaar is). Dit kan immers de verwondingen verergeren. Bel de ziekenwagen. Het nummer dat u ten alle tijden moet onthouden is het nummer 112. Dit nummer is geldig in heel Europa.
Verplaats ook de auto / auto’s niet zonder eerst een foto te nemen of de plaats van het voertuig / de voertuigen aan te duiden.
Wacht tot de hulpdiensten de plaats van het auto-ongeval bereikt hebben.

Als er geen gewonden zijn, hoeft u niet naar de politie te bellen. U kunt de politie wel bellen wanneer u denkt dat hun aanwezigheid u kan helpen, bv. wanneer de andere bestuurder zijn fout niet wil erkennen hoewel het overduidelijk is, wanneer de andere bestuurder onder invloed is of zonder (geldig) rijbewijs rijdt, etc. Het nummer van de politie is 101.

Wie ging in de fout bij het ongeval?

Indien er geen gewonden zijn, moet u samen met de betrokken partij(en) bepalen wie verantwoordelijk was voor het ongeval. Wie ging in de fout? Een fout kan – in de juridische taal – het gevolg zijn van een (opzettelijke) actie, een verkeerde beoordeling of inschatting van de situatie of van onvoorzichtigheid. De fout kan gevolgen hebben voor u en/of voor eventuele medepassagiers en derde partijen.

Als u in de fout bent gegaan, spreekt men van burgerlijke aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat u de persoon bent die de verkeersregels niet heeft gerespecteerd of dat u de persoon bent die zich niet “naar behoren” heeft gedragen in het verkeer. Ook als u onvrijwillig het ongeluk veroorzaakte, bent u nog steeds verantwoordelijk.

Let op: in België is het het slachtoffer die de fout van de ander, de geleden schade en zelfs het verband tussen deze factoren moet bewijzen. Het aanrijdingsformulier moet zo snel mogelijk na het ongeval ingevuld worden. Het is een van de belangrijkste formulieren en documenten die u ten alle tijde in uw auto moet hebben.

Het aanrijdingsformulier

U zal dit standaardformulier ontvangen van uw verzekeraar of makelaar als u uw BA-verzekering in orde brengt. Daarna zal u altijd een of twee examplaren van dit formulier in uw auto moeten hebben. Let op: er wordt altijd maar een formulier ingevuld bij een auto-ongeval, geen twee or meerdere. Als er twee voertuigen betrokken zijn bij het ongeval wordt er dus maar één formulier ingevuld (door een van beide partijen).

Hoe het aanrijdingsformulier invullen?

De voorkant van het aanrijdingsformulier moet steeds ingevuld worden en getekend worden door beide partijen. De achterkant van het formulier kunt u rustig thuis of bij uw verzekeraar of makelaar invullen. Als de betrokken partij het formulier weigert in te vullen, stuurt u het formulier toch binnen de vijf dagen na de verzekeraar. Dit zijn de stappen om het aanrijdingsformulier correct in te vullen:

  • Stap 1: vul de datum, de tij en de plaats van het ongeval in. Probeer zo duidelijk en precies mogelijk te zijn. Vermeld ook of er gewonden zijn (ook al zijn het maar schrammen of lijkt het geen ernstige verwonding). De contactgegevens van de verwonde(n) worden ingevuld op de achterkant van het formulier.
  • Stap 2: Schrijf de contactgegevens op van de getuige(n) indien die er is / zijn
  • Stap 3: Kies een kolom (A of B) en vul alle nodige informatie in, i.e. verzekeringsmaatschappij, gegevens van de bestuurder, nummerplaat, etc. De andere bestuurder zal hetzelfde doen in de andere kolom.
  • Stap 4: Geef met een pijl op de tekening aan waar uw voertuig het eerst geraakt werd. Daarna schrijft u de zichtbare schade op.
  • Stap 5: Als laatste kunt u opmerkingen toevoegen onder ‘mijn opmerkingen’. Gebruik deze ruimte om enige discussies of onenigheid met de andere bestuurder op te schrijven
  • Stap 6: Vul als laatste de middelste kolom in. Vink de vakjes aan die het verloop van het ongeval correct beschrijven. Daarnaast maakt u een schets van het ongeval op het moment van de botsing.

Tip: controleer ook steeds wat de tegenpartij invult. Zorg ervoor dat de andere partij de situatie correct weergeeft. Geraakt u het niet eens of weigert de tegenpartij mee te werken, vul dan zelf het formulier in en vermeld de tegenstrijdigheid van de tegenpartij in de opmerking. Vult de tegenstander het formulier in, maar bent u het niet eens met wat hij/zij opschrijft, weiger dan een handtekening te plaatsen op het formulier. Eens u de handtekening zet, gaat u immers akkoord met alles wat op het aanrijdingsformulier staat. Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.
Het formulier wordt opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Enkele dagen later komt u te weten of u in het recht was en of u in fout was.

Wat verandert een ongeval aan uw autoverzekering?

Auto-ongeval waar meerdere personen betrokken waren

Als u in fout was

Als u verantwoordelijk was voor het ongeval dan zal u gedekt worden door uw verzekeringsmaatschappij en de BA-autoverzekering. Het gevolg is wel dat u een ‘riskant’ profiel krijgt. De verzekeraar heeft immers kosten aan u waardoor uw verzekeringspremie zal verhogen. Dit principe staat centraal in het bonus / malus systeem.
Uiteraard wordt niet alles gedekt door de BA-verzekering. Zo worden de verwondingen die u zelf oploopt tijdens een auto-ongeval niet verzekerd. Voor een overzicht van wat wel en wat niet verzekerd wordt door de BA-verzekering, kunt u terecht in onze praktische gids over de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid (BA-verzekering).

Als u niet in fout was

Als u niet in fout was, wordt uw schade (zowel lichamelijke verwondingen als materiële schade) hersteld en betaald door de BA-verzekering van de tegenpartij. Het ongeval zal geen effect hebben op uw Bonus / Malus of op uw premies.

Auto-ongeval waar alleen u bij betrokken was

Een auto-ongeval waar alleen u bij betrokken was, betekent dat u automatisch in fout was met alle gevolgen van dien.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.