Wat is aardgas?

Aardgas is een van de meest gebruikte energiebronnen ter wereld. Foto: Pixabay

Aardgas wordt veel gebruikt in België en ook in de rest van de wereld, maar wat weet u precies over deze energiebron? Weet u iets over de oorsprong van aardgas, de soorten of de distributie? Als dat niet het geval is, dan bent u hier aan het juiste adres. In deze praktische gids komt u alles te weten over aardgas.

De oorsprong van aardgas

Aardgas wordt in het Frans “gaz naturel” genoemd, in het Engels “natural gas”. In het Nederlands zou dit vertaald kunnen worden naar “natuurlijk gas” maar waarom spreken van “natuurlijk” gas? Deze naam wordt gebruikt om aan te tonen dat het gas van natuurlijke oorsprong is, i.e. het bevindt zich in de aardlagen in tegenstelling tot “lpg” en “stadsgas” (ook wel lichtgas genoemd). Die laatste twee worden verkregen na een industriële bewerking.

Aardgas is een fossiele brandstof net zoals aardolie en steenkool. Het is het resultaat van de ontbinding van resten van levende organismen die miljoenen jaren oud zijn. Aardgas, aardolie en steenkool zijn fossiele brandstoffen en zijn niet hernieuwbaar. De voorraad organische resten is enorm maar niet onuitputtelijk. Naar schatting zou de voorraad binnen 50 tot 100 jaar op zijn. Fossiele brandstoffen zijn ook niet milieuvriendelijk. Bij de ontginning en verwerking wordt veel CO2 uitgestoten waardoor het broeikaseffect versterkt wordt.

Aardgas kan ook op zee gewonnen worden.
Aardgas kan ook op zee gewonnen worden. Foto: Pixabay

Aardgas bestaat grotendeels (ca. 85%) uit methaan. De rest bestaat uit gasvormige koolwaterstoffen, stikstofgas en kooldioxide. Hoe lager de concentratie methaan, hoe lager de kwaliteit en de calorische waarde van het gas. Biogas en groen gas bestaan uit minstens 97% methaan.

De verschillende types aardgas

Twee soorten aardgas worden vervoerd en verdeeld in België.

 1. Het type H met een hoge calorische waarde: dit wordt ook wel “rijk gas” genoemd en is vooral afkomstig uit Noorwegen en Qatar. Het wordt verdeeld in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, in het grootste deel van Henegouwen, de regio Namen, de provincie Luik en een groot deel van Limburg
 2. Het type L met een lage calorische waarde: dit wordt ook wel “arm gas” genoemd. Het wordt gebruikt in de regio Antwerpen, in en rond Brussel en een deel van Limburg en Henegouwen.

We maken ook een onderscheid tussen conventioneel en niet-conventioneel gas op basis van de moeilijkheidsgraad om het gas te winnen en te exploiteren.

Conventioneel gas

Deze term verwijst naar gassen die gemakkelijk ontgonnen kunnen worden, vandaar dat conventionele methodes voldoende zijn. Gasproducenten verkiezen dit soort gas omdat de kans op exploitatie hoog is (80%) terwijl dit bij niet-conventioneel gas vrij laag ligt (20%).

Hoe wordt aardgas nu concreet gewonnen?

Het boren naar aardgas en aardolie brengt schade toe aan het milieu.
Het boren naar aardgas en aardolie brengt schade toe aan het milieu. Foto: aardgas.be

Aardgaswinning in het binnenland gebeurt altijd op dezelfde wijze. Eerst wordt het gas opgespoord. Aardgas wordt vaak opgeslagen in bekkens, waaronder zich een zeer dikke sedimentlaag van ten minste 2500 meter bevindt. Als er een geschikte bekken gevonden wordt, kan er geboord worden. Door de natuurlijke druk in het gesteente en het water dat aanwezig is in het gas stroomt het gas naar de oppervlakte en kan het opgeslagen worden. Eenmaal aan de oppervlakte kan het aardgas schoongemaakt worden.

Onconventioneel gas

Deze zijn te vinden in aanzienlijke ondergrondse reserves die moeilijk en duur te ontginnen zijn. Er bestaan vier verschillende niet-conventionele gassoorten.

 • Schaliegas: dat verscholen zit onder kleiachtige rotsen.
 • Steenkoolgas: dat in de poriën van steenkool zit.
 • Compact gas: dat in kleine, moeilijk bereikbare ondergrondse reserves te vinden is.
 • Methaanhydraat: dat onder de oceanen en in de permafrostgebieden (Alaska, Rusland) zit. Dit type reserve wordt momenteel niet ontgonnen vanwege economische redenen.

Onconventioneel gas wordt op een gelijkaardige manier gewonnen als conventioneel gas. Het verschil is dat er horizontaal en niet verticaal geboord wordt. De natuurlijke druk zorgt er opnieuw voor dat het gas naar boven komt. Het feit dat er een andere techniek gebruikt wordt, dat het langer duurt dan bij conventioneel gas en dat de slaagkans veel lager ligt, zorgt ervoor dat onconventioneel gas zo duur is.

Aardgas in België

België produceert zelf geen gas en importeert het uit de volgende landen:

 • Nederland: >45%
 • Noorwegen: 33%
 • Qatar: 8%
 • Duitsland: >6%
 • Het Verenigd Koninkrijk: ca. 6%

De pijpleiding Zeebrugge – Ville-sur-Haine – Blaregnies vervoert het gas van noord naar zuid. Het gas uit Noorwegen komt België binnen via Dilsen (Obbicht – Belgisch Limburg), ‘s Gravenvoeren en Zeebrugge. De pijpleiding ‘s Gravenvoeren (Nederlandse grens) – Blaregnies (Franse grens) transporteert het gas uit Noorwegen. De pijpleiding tussen Zeebrugge en Eynatten (aan de Duitse grens) vervoert het gas uit Noorwegen en uit het Verenigd Koninkrijk naar het oosten en richting Duitsland.

Het gas uit Qatar wordt in vloeibare vorm in Zeebrugge geleverd. Aardgas wordt daarbij afgekoeld tot -162 ° C bij normale atmosferische druk.

Een foto van de LNG-terminal in Zeebrugge.
Een foto van de LNG-terminal in Zeebrugge. Foto: Fluxys

Eenmaal in België wordt het aardgas opgeslagen in tanks. In Loenhout wordt het aardgas in gasvorm opgeslagen in diepe waterhoudende grondlagen. In Dudzele en Zeebrugge bevinden zich centra waar het vloeibaar gas of LNG wordt opgeslagen.

Transport en distributie

Fluxys is verantwoordelijk voor het transport van aardgas via het gasnetwerk. Het bedrijf levert ca. 19 miljard kubieke meters aan Belgische gezinnen en KMO’s, maar ook aan minstens 250 industriële consumenten. Het netwerk van Fluxys bestaat uit:

 • 300 leveringspunten: deze punten dienen als aanknopingspunt tussen distributienetbeheerders en het nationaal transportnetwerk. Elke DNB beschikt minstens over één leveringspunt.
 • 18 internationale connectiepunten: Fluxys is immers ook verantwoordelijk voor het het bevoorraden van naburige landen zoals Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, Luxemburg en het zuiden van Europa.

De distributienetbeheerders brengen het gas van het leveringspunt naar de consument. Ze maken hiervoor gebruik van het distributienet, waarvoor ze elk verantwoordelijk zijn. Als u graag een gasaansluiting wilt voor uw huis dan moet u dus uw lokale DNB contacteren.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.