Vlaams klimaatakkoord leidt de weg naar groener Vlaanderen

De elektrische auto zal een belangrijke rol spelen in het uitvoeren van het klimaatakkoord. Foto: Pixabay

De Vlaamse regering heeft de trendbreuk in klimaatbeleid goedgekeurd. Die kwam er op aanvraag van het Vlaams parlement. De partijen van meerderheid en oppositie schaarden zich achter de resolutie. Maar wat houdt het Vlaams klimaatakkoord nu in en wat verandert er voor u?

Het klimaatakkoord van Vlaanderen

De resolutie die de Vlaamse partijen van het parlement vorige week naar voren schoof, was nog niet bindend. Het waren enkel richtlijnen en voorstellen. De resolutie van het Vlaams parlement werd opgenomen door de Vlaamse regering, die over het lot van de resolutie beslisten tijdens de Vlaamse klimaattop.

“De boodschap aan deze en alle volgende Vlaamse regeringen is duidelijk: neem de leiding, ga voor een trendbreuk. Als we de kansen willen grijpen, kunnen we ons immers geen tijdverlies veroorloven. Er zijn geen excuses meer om niet voluit te gaan, alleen nog slechte redenen” – Bruno Tobback (sp.a)

Zoals verwacht werden de voorstellen goedgekeurd en heeft Vlaanderen dus een nieuw klimaatakkoord.

Het akkoord moet Vlaanderen op de juiste weg helpen, een weg die mede bepaald wordt door de Europese Unie. De Europese Unie legt alle landen immers een aantal doelstellingen op die tegen 2030 behaald moeten worden. De doelstellingen werden bepaald tijdens de klimaattop van Parijs in 2015.

Er is nog wat werk aan de winkel als Vlaanderen de Europese doelstellingen wil halen
De huidig beleid vs. de Europese doelstellingen. Foto: Bond Beter Leefmilieu

Wat houdt het in?

  • minder personenwagens met een verbrandingsmotor (diesel, benzine): de Vlaamse partijen streven naar een vermindering tegen 2050. Tegen 2030 zou de verkoop gehalveerd moeten zijn. Vlaanderen vraagt aan Europa om tegen 2035 een verbod op nieuwe personenwagens met verbrandingsmotor goed te keuren.
  • de Vlaamse regering vraagt aan de federale om de bedrijfswagens en bijhorende tankkaarten af te bouwen
  • meer en betere infrastructuur voor fietsers
  • de Lijn mag vanaf 2019 enkel nog elektrische, hybride of waterstofbussen aankopen. Vanaf 2025 mag het openbaar vervoer in de stadscentra geen CO2 meer uitstoten.
  • de betonstop: tegen 2040 mogen er geen huizen meer gebouwd worden op lege bouwgrond. Vandaag komt er per dag nog 6 hectare verharding bij. Tegen 2025 moet dat al 0 hectare per dag zijn. Er zal anders gewoond worden, bv. in grote (en hoge) appartementsblokken of met meerdere mensen samen, bv. in een grote boerderij.
  • verwarmingsketels met fossiele brandstoffen (steenkool, stookolie) moeten verdwijnen. Duurzame verwarming met warmtepompen of warmtenetten komen in hun plaats.

Tegen 2030 moet Vlaanderen 27 procent hernieuwbare energie opwekken. Vandaag is dat nog geen tien procent.

234 bedrijven hebben zich ook geëngageerd om minder CO2 uit te stoten. Het gaat om 6 miljoen ton per jaar. Dat is evenveel als heel Vlaanderen uitstoot in meer dan een maand tijd. De bedrijven zullen bijvoorbeeld energieneutraal bouwen, of zetten restgas om in grondstof.

‘De resolutie geeft duidelijk aan hoe we geleidelijk naar een economie stappen die vrij is van fossiele brandstoffen. Die uitstap is realistisch na de klimaatconferentie van Parijs en wordt in deze resolutie concreet gemaakt’ – Johan Danen (Groen)

Noorwegen geeft het voorbeeld

Er zijn heel wat sceptici die niet geloven in de haalbaarheid van elektrische wagens (of andere duurzame alternatieven). Toch is het mogelijk.

In Noorwegen is een op de vier aangekochte wagens al elektrisch. De Noren zijn daarmee de voorlopers wat betreft elektrische wagens en dat zal lang zo blijven. De regeringspartijen onderhandelen al om het gebruik van wagens met een verbrandingsmotor (benzine en diesel) voorgoed uit te doven tegen 2025. Dat is heel wat sneller dan andere Europese landen.

Bond Beter Leefmilieu ziet geen verschil tussen elektrische auto’s en andere technologische ontwikkelingen. Elke nieuwe technologie ondergaat een evolutie: de eerste fase van ‘innovators’ wordt gekenmerkt door twijfels over hoge kostprijs, lage verkoopcijfers en vragen bij de mogelijkheden van de technologie. Een duidelijke doelstelling vanuit de overheid, zoals bijvoorbeeld het Vlaamse klimaatakkoord, geeft vertrouwen aan constructeurs en investeerders, waardoor de technologische evolutie van elektrische wagens versnelt. Het verjaagt tevens de angst van de consumenten om een onbekende technologie aan te schaffen.

Hoe zit het met Wallonië?

Vlaanderen is niet zo ambitieus als Noorwegen, zoveel is duidelijk, maar de regering neemt met het klimaatakkoord toch enkele goede stappen in de juiste richting. Wat houdt Wallonië tegen om hetzelfde te doen?

De regionale overheid heeft voorlopig geen grote projecten of maatregelen goedgekeurd. De helft van het bestuur rijdt wel al rond in elektrische of hybride wagens. Volgens de minister van Mobiliteit, Carlo Di Antonio, dient dat om een ​​voorbeeld te stellen. Wat nog? Christophe Lacroix, minister van Budget, zal binnenkort de belastingen op alle personenwagens herbekijken en zal de minder vervuilende modellen favoriseren.

Minister Di Antonio was wel kritisch ten opzichte van het Vlaamse doel om de verkoop van wagens met verbrandingsmotoren stop te zetten. Volgens de minister is 2050 niet ambitieus genoeg.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.