De Turteltaks is afgeschaft, maar wat betekent dit voor de energierekening?

De afschaffing van de Turteltaks is een overwinning voor Test-Aankoop en de PVDA, maar niet zozeer voor de consument. Foto: PVDA

De Turteltaks is niet meer. Het Grondwettelijk Hof heeft het decreet van 2015 dat de Vlaamse energieheffing invoerde – de Turteltaks – afgeschaft. Dit is een overwinning voor Test-Aankoop en de PVDA, maar niet noodzakelijk voor de consument. De energierekening zal immers niet goedkoper worden.

De Vlaamse energieheffing, die in maart 2016 ingevoerd werd door toenmalig minister van Energie Annemie Turtelboom, was een zeer omstreden heffing. Vlaamse consumenten werden sinds vorig jaar immers zo’n 100 euro extra aangerekend op de elektriciteitsfactuur, die al een aantal maanden aan het stijgen was.

De energieheffing werd doorgevoerd, maar Test-Aankoop en de PVDA legden zich niet neer bij die beslissing.

Een infographic van PVDA tegen de Turteltaks.
Een infographic van de PVDA tegen de Turteltaks. Foto: PVDA

Zij dienden in april 2016 een verzoek in tot vernietiging bij het Hof op grond van discriminatie en bevoegdheidsoverschrijding. Volgens hen was de Vlaamse energieheffing een belasting op het elektriciteitsverbruik en dat is een probleem. Er bestaat immers al een federale belasting op het verbruik en een dubbele heffing is niet toegestaan volgens de grondwet. Het Hof is hen in die redenering gevolgd. De Turteltaks werd meteen vernietigd.

Consumenten krijgen hun geld niet terug

Het vonnis van het Hof is er echter geen met terugwerkende kracht. Dit wil zeggen dat het geld dat de consumenten betaalden onder het mom van de Turteltaks niet terugbetaald zal worden. Test-Aankoop legt zich neer bij die beslissing en is niet van plan om verdere stappen te ondernemen om de al betaalde Turteltaks terug te eisen. Ook voor 2017 zullen de consumenten trouwens nog Turteltaks moeten betalen. Vanaf 2018 wordt die van de energiefactuur afgetrokken.

PVDA van zijn kant spreekt van een “grote overwinning” maar betreurt wel dat de heffingen van de voorbije twee jaar niet worden terugbetaald. “Dat is totaal inconsequent. Het Hof moet ons juridisch over de hele lijn gelijk geven, maar plooit hier duidelijk voor het politieke establishment.”

Tommelein zal naar alternatief zoeken

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) moet nu op zoek gaan naar een alternatief. Het afschaffen van de Turteltaks betekent immers niet dat de schulden van de groenestroomcertificaten verdwenen zijn.

‘Ik respecteer de uitspraak van het Grondwettelijk Hof dat de energieheffing zoals ze vandaag bestaat niet de juiste manier is, maar dat betekent wel dat we een andere oplossing moeten zoeken’, aldus Tommelein. ‘We mogen de mensen geen blaasjes wijsmaken. De energie-omslag kost geld. (…) Daar wil ik heel eerlijk en open over zijn. We zullen dus moeten bekijken hoe we dit kunnen oplossen.’

De reacties binnen het politiek landschap

Oppositiepartijen Groen en SP.A zijn tevreden met het arrest van het Grondwettelijk Hof.

“Sp.a heeft van in het begin gezegd dat de Turteltaks oneerlijk, onnodig en onwettig is. (…) Tijd voor een eerlijke en betaalbare factuur’, zegt SP.A-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Joris Vandenbroucke. Groen vindt dat Tommelein de Turteltaks meteen moet intrekken en dient een alternatief in om de “factuur betaalbaar te houden en investeringen in groene energie te garanderen”.

De partij denkt aan het afromen van superwinsten van grote zonneparken.

Ook de CD&V wil van de gelegenheid gebruik maken om de transitie naar meer duurzame energie “te financieren met een lagere factuur”. Dat zeggen fractieleider in het Vlaams parlement Koen Vanden Heuvel en parlementslid Robrecht Bothuyne.
Voor Vanden Heuvel is het nu vooral belangrijk dat de begrotings- en energiedoelstellingen van de Vlaamse regering niet in gevaar komen. “Dat het Hof de heffing voor 2016 en 2017 ongemoeid laat, geeft wat tijd om een goed alternatief uit te werken”, meent hij.
Een gelijk forfaitair tarief voor elke gebruiker, kan voor CD&V niet. “Wij gaan voor een fundamenteel debat over de financiering van de energietransitie. Daarbij kan de energiefactuur voor ons zeker omlaag, nu de biomassacentrales in Genk en Gent er niet komen”, zegt klimaatspecialist Bothuyne.

De plannen tegen eind dit jaar klaar moeten zijn. De partij benadrukt dat gezinnen met lagere inkomens zeker niet het slachtoffer mogen worden van het arrest. Daarnaast moeten de klimaatdoelstellingen van 2020 gerealiseerd moeten worden en moet de regering volgens hen uitgaan van het principe ‘de vervuiler betaalt’.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.