Beëindig het telecomabonnement met de opzegbrief

Ontdek wanneer en hoe u de opzegbrief voor uw telecomabonnement moet opstellen! Foto: Pixabay

Sinds de Telecomwet van 2012 kunnen klanten gratis hun telecomabonnement opzeggen. In deze praktische gids frissen we uw geheugen op en vertellen we wanneer u het abonnement kan opzeggen en wat de uitzonderingen zijn. Daarna komt u te weten hoe u een opzegbrief opstelt.

Wanneer is de opzegbrief nodig?

Op onze site vindt u een aparte praktische gids over het opzeggen van een gsm-abonnement en een over het beëindigen van het internetabonnement, maar we zullen vlug uw geheugen opfrissen.

De Telecomwet van 2012

De regels rond het opzeggen van een telecomabonnement zijn sinds de Telecomwet van 2012 versimpeld. Dankzij deze wet is iedereen vrij om zijn internetabonnement, gsm-abonnement of elk ander telecomabonnement zonder extra kosten te verbreken. De enige voorwaarde is dat de consument ten minste 6 maanden klant is geweest bij de telecomoperator.

De klant kan het contract ook vroeger ontbinden (voor de 6 maanden verstreken zijn) maar dat heeft wel gevolgen voor de portemonnee van de klant. De operator mag dan een vergoeding vragen voor het beëindigen van het contract. Die vergoeding mag niet groter zijn dan de abonnementskosten die op dat moment nog betaald moesten worden door de klant.

We geven een voorbeeld: als u na twee maanden uw contract verbreekt, dan kan de operator maar een maximum vergoeding gelijk aan de abonnementskosten van 4 maanden (de maanden die u nog tegoed had) vragen.

De uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de 6 maanden regel.

  • Sommige providers bieden interessante aanbiedingen aan. In ruil verwacht de provider dat de klant niet van provider verandert gedurende een periode (vb. een jaar) die gespecificeerd wordt in het contract. De klanten krijgen deze contracten aangeboden aan een gereduceerde prijs. Die contracten zijn bedoeld om een bepaald aantal klanten aan de provider te binden voor een bepaalde, vaste periode. Zo’n contract biedt dus zekerheid aan de provider.
  • De tweede uitzondering op de 6 maanden-regel doet zich voor wanneer u een gratis toestel (vb. een modem of smartphone) heeft ontvangen bij het tekenen van uw contract. Dit noemen we de koppelverkoop. De provider biedt u een gratis product aan in ruil voor de belofte dat u niet van internet provider zal veranderen gedurende de periode die op het contract vermeld staat. Als u beslist om toch van telecomoperator te veranderen, dan zal u het resterende bedrag van het toestel moeten betalen. Dit geldt voor de hele telecomsector. Als u een smartphone krijgt aan €1 met een contract voor 12 maanden en u beslist om na 6 maanden het contract te verbreken, dan zal u de resterende waarde van het toestel moeten uitbetalen aan de provider.
  • De Telecomwet laatste uitzondering op de 6 maanden regel is wanneer u beschikt over 5 of meer abonnementen bij dezelfde operator. Dit kan het geval zijn voor zelfstandigen of KMO’s.

Wat met abonnementen zonder vast contract?

Als u beschikt over een contract zonder verplichtingen dan kunt u op elk gewenst moment veranderen van telecomoperator.

Let op: als u bij het tekenen van het contract een gratis toestel (gsm, tablet, etc.) heeft gekregen (of tegen sterk verminderde prijs) is het mogelijk dat u ofwel het toestel moet teruggeven ofwel de restwaarde moet betalen. De restwaarde is de waarde die de provider nog van u tegoed heeft.

Twee simpele stappen voor het opstellen van de opzegbrief

Met ons advies is het opstellen van de opzegbrief een eitje
Volg onze stappen en stel de opzegbrief correct op. Foto: Pixabay

Het opzeggen van het telecomabonnement is niet moeilijk, maar er moeten een aantal principes gerespecteerd worden.

Stap 1: Vind de juiste contactinformatie

Als u uw contract wenst te verbreken, dient u eerst te achterhalen op welke manier uw operator dit soort verzoeken behandelt. Raadpleeg de website van de operator of bel het informatienummer. In principe moet de operator elk schriftelijk medium aanvaarden (dat is zo vastgelegd door de wet) maar om te verzekeren dat uw verzoek tot annulering niet verloren gaat, raden wij u toch aan om de werkwijze van de operator te hanteren.

Stap 2: Stel de opzegbrief op

Schrijf eerst uw contactgegevens op. Zo kan de operator u antwoorden op contacteren indien zij dit nodig vinden. Schrijf dus links bovenaan uw voornaam, familienaam, adres, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer. U kunt hier ook al het nummer van uw contract toevoegen om het werk van uw operator te vergemakkelijken.

Laat nu een witregel open. Schrijf de contactgegevens van de operator op. De naam van het bedrijf, het adres en eventueel de persoon of dienst (vb. klantendienst) die betrokken zal zijn bij het verwerken van uw verzoek. U vindt deze informatie op officiële website van de provider of op onze site, op de pagina’s met de beschrijvingen van elke provider.

Laat een witregel open en vermeld de datum. Laat opnieuw een witregel open en vermeld het onderwerp van uw brief.

Het verzoek tot beëindiging van het contract

Vertel in uw brief of e-mail waarom u de provider contacteert. Hier zijn geen regels voor, maar blijf steeds vriendelijk en beleefd. Een zin als “Bij deze wil ik u informeren dat ik beslist heb om mijn internet/gsm abonnement/… met klantennummer XXX op te zeggen” zal volstaan.

In uw tweede zin vermeldt u wanneer u graag zou willen dat de operator abonnement beëindigt. Heeft u geen voorkeur, dan zal de operator in haar antwoord vertellen wanneer de beëindiging zal gefinaliseerd worden. Ten laatste schrijft u dat de operator u kan bereiken via X (afhankelijk van de persoonlijke voorkeur) indien nodig of als er problemen zijn met uw verzoek.

U sluit uw brief of of e-mail af met een groet, uw handtekening en uw naam.

Het enige wat u nog moet doen, is de brief in een envelop steken, een postzegel erop plakken en naar de brievenbus brengen. Als u een e-mail stuurt, moet u nog veel minder moeite doen. U duwt gewoon op de verzendknop en voila, uw verzoek is verzonden!

Ziezo, nu weet u precies hoe u uw abonnement bij een telecomoperator of provider moet opzeggen. U kunt dus met een gerust hart gsm-abonnementen vergelijken en internetabonnementen vergelijken. U weet immers hoe en wanneer u wel en niet uw abonnement kan opzeggen. Wacht niet langer en gebruik onze site om de goedkoopste abonnementen te vinden!

Een voorbeeld van een opzegbrief

Uw voornaam, naam
Uw adres 
Postcode – Stad
E-mailadres
Telefoonnummer 

Naam van de operator
Adres van de ontvanger
Postcode – Stad

Opgesteld op [Datum] in [Stad]

Betreft: beëindiging van mijn gsm-abonnement

Beste meneer, mevrouw, 

Bij deze informeer ik u over mijn wens om mijn gsm-abonnement bij uw bedrijf te beëindigen.

Ik beschik over het volgende klantnummer: [klantnummer]. Ik vraag u ook om de beëindiging te voltooien tegen [geef de datum waarop de opzegging van kracht gaat].

Ik bedank u alvast om mij een schriftelijke bevestiging te sturen met vermelding van de einddatum van mijn contract en de eindrekening.

Met vriendelijke groeten,
[Voornaam Naam]
[Handtekening]

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.