Zorgt het tekort van 42 miljoen bij de nettarieven voor een hogere factuur?

Of de energierekening zal stijgen, is nog niet duidelijk. Foto: GettyImages

Uit berekeningen van Vlaamse energieregulator Vreg blijkt dat de distributienettarieven voor elektriciteit in 2016 onderschat zijn voor 42 miljoen euro. Het tekort zal verrekend worden in de tarieven van volgend jaar. Nettarieven maken een groot deel uit van de factuur maar of die zal stijgen, is nog niet duidelijk.

Wat zijn distributienettarieven?

De distributienettarieven zijn de inkomsten van de distributienetbeheerders. Het is de verantwoordelijkheid van de netbeheerder om gas en elektriciteit te verdelen in een bepaalde regio. In deze geografische zone zorgt hij o.a. voor het onderhoud van het materiaal, de werking en de ontwikkeling van het distributienet voor energie. Zijn hoofdtaak bestaat erin de toegang tot de infrastructuur (leidingen en kabels) te garanderen zodat de energieproducenten en –leveranciers het gas en de elektriciteit tot bij de eindconsument zouden kunnen brengen.

Ondertussen hebben de DNB ook bijkomende taken op zich genomen zoals bvb. het aanbieden van sociale diensten voor bepaalde ‘beschermde’ consumenten.

De meerderheid van de distributienetbeheerders bestaat uit verschillende intercommunale verenigingen.

De distributiekosten opgenomen in uw energiefactuur bestaan uit verschillende elementen. De werkelijke distributiekosten maken hier deel van uit, maar zijn zeker niet de enige kosten die hieronder vallen. Zo zijn er een tal van andere kosten die u worden doorberekend om op die manier de verschillende actoren waarmee zij samenwerken te kunnen betalen.

Het geld van de distributienettarieven wordt gebruikt voor:

  1. de opdracht van de DNB: het bouwen, onderhouden en beheren van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas; het beheer van de meters; het opnemen en bijhouden van de verbruiksgewoontes; …
  2. de gemeentebelastingen en -retributie: dit voor gebruik te maken van de openbare ruimte voor de gasleidingen en elektriciteitskabels.
  3. de verplichtingen ten aanzien van openbare diensten: het onderhoud van de openbare straatverlichting door de gemeentelijke wegen, straten … ; de garantie van gasvoorziening voor beschermde consumenten, en preventie voor de risico’s gebonden aan gas.

De energierekening kan onderverdeeld worden in drie categorieën:

  1. het energieverbruik
  2. de distributie- en transportkosten: dit vertegenwoordigt 36% van het totaalbedrag van uw factuur voor elektriciteit en +/- 34 % voor gas.
  3. de federale en regionale belastingen

Voor meer informatie over de verschillende onderdelen van de energierekening en waar uw geld naartoe gaat, kunt u terecht bij onze praktische gids over de elektriciteits- en gasfactuur. Daarnaast kunt u meer te weten komen over de distributienetbeheerders in een aparte, gedetailleerde gids.

Wie berekent de nettarieven?

Het is de Vlaamse regulator Vreg die de distributienettarieven berekend. “Maar dat is niet altijd perfect te voorspellen”, aldus Vreg-directeur Dirk Van Evercooren. Dat komt omdat het bijvoorbeeld moeilijk te voorspellen is hoeveel elektriciteit en aardgas verbruikt zal worden. verbruikt. “In een zachte winter zal bijvoorbeeld minder aardgas en minder elektriciteit worden verbruikt.” Hetzelfde geldt voor de kosten die de verplichtingen van de netbeheerders met zich meebrengen, zoals het opkopen van steuncertificaten of het uitkeren van allerhande premies.

Uit berekeningen van diezelfde energieregulator blijkt nu dat de distributienettarieven voor elektriciteit in 2016 onderschat zijn voor ruim 42 miljoen euro. Dat is 2 procent. Ook voor aardgas is er een tekort, maar dat is minder groot. Het tekort op de doorgerekende tarieven voor aardgas bedraagt 3 miljoen euro of 1 procent.

Dat kan natuurlijk niet zo blijven: de tekorten zullen opgevuld moeten worden. De enige manier om dat te doen, is om de tekorten de verrekenen in de tarieven voor 2018.

Wilt dat zeggen dat de energiefactuur zal stijgen? Volgens Vreg is dat niet het geval. Het “is niet zo dat omwille van negatieve saldi van 2 en 1 procent dat de tarieven ook met 2 en 1 procent gaan stijgen. Dat is absoluut voorbarig”, aldus Van Evercooren. “Er zijn nog veel andere factoren die de tarieven bepalen.”

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.