Het ‘stopcontact’ van Elia is 400 euro miljoen euro waard

Dankzij het stopcontact moeten er minder kabels van de zee naar het land aangelegd worden. Foto: Pixabay

Elia investeert 400 miljoen euro in een zogenaamd ‘stopcontact op zee’. Het gaat om een offshore platform, zo’n 40 km voor de kust van Zeebrugge. Met dat platform kunnen nieuwe windparken op zee op het Belgische netwerk op land aangesloten worden. De raad van bestuur heeft de investering alvast goedgekeurd, aldus Elia.

Een modulair offshore grid op 40 km van de kust

Op dit moment stopt het Belgische hoogspanningsnetwerk aan de zee. De windmolenparken op zee hebben elk hun eigen kabels laten aanleggen zodat ze verbonden zijn met het vasteland. Daar wil transmissienetbeheerder Elia nu een einde aan maken. De bedoeling is dat er voor de nieuwe windmolenparken geen kabels meer moeten aangelegd worden tot aan het vasteland. Elia investeert daarom 400 miljoen euro in een “stopcontact” waarop de nieuwe offshore parken zullen worden aangesloten.

Het modulair offshore grid (MOG) zal bestaan uit platform dat op ongeveer 40 km van de kust van Zeebrugge ligt. De kabels van de nieuwe offshore windparken zullen op dit platform toekomen. Via drie onderzeese kabels van 220 kV zal het MOG verbonden zijn met het hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge. Op die manier zal de geproduceerde windenergie in het Belgische onshore net worden geïnjecteerd.

De totale geïnstalleerde capaciteit van de volgende vier windparken (Rentel, Northwester 2, Mermaid en Seastar) wordt geschat op 1.030 MW. Volgens de planning zal het “stopcontact in de Noordzee” vanaf het derde trimester van 2019 gebruikt worden. Op dit moment lopen er aanbestedingen voor de belangrijkste bouwcontracten.

Het stopcontact is van strategisch belang

De keuze voor het modulair offshore grid is volgens Elia strategisch belangrijk als ons land in de toekomst een rol wil blijven spelen in de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie in de Noordzee.

“Dit is een belangrijke stap voor Elia”, zegt CEO Chris Peeters. “Het modulair offshore grid is een eerste bouwsteen van een toekomstig Noordzeenet en zal onze activiteiten in België van onshore naar offshore uitbreiden. (…) Het modulaire net biedt ook kansen op economisch vlak, voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en het creëren van kwalitatief hoogstaande jobs.”

Volgens Elia heeft een modulair offshore grid heel wat voordelen in vergelijking met een directe verbinding.

“Het zorgt ervoor dat de windparken die op het MOG zijn aangesloten hun windproductie in het Belgische net kunnen injecteren, zelfs als één van de offshore kabels uitvalt of defect is”, klinkt het.

Ook zou het milieuvriendelijker zijn omdat er veel minder kabels aangelegd moeten worden.

Het plan voor de aanleg van het platform.
Het plan voor de aanleg van het platform. Foto: Elia / deredactie.be

Belangrijk is wel is dat dit niets verandert aan de windmolenparken die nu al in de Noordzee staan. Voor die parken verandert er niets, want zij hebben al kabels aangelegd naar het vasteland. Alleen de windmolenparken die in de toekomst gebouwd worden, kunnen erop aansluiten. Op dit moment zijn er vier offshore windmolenparken gepland, maar dat kan naar de toekomst toe nog uitbreiden. Daarnaast kan het stopcontact ook gebruikt worden om een aansluiting te maken met de buurlanden.

Het investeringsbedrag van 400 miljoen euro omvat alle werkzaamheden van Elia én de aankoop van een deel van de installaties die Rentel zal bouwen. Elia zal eigenaar en beheerder zijn van de offshore installaties.

Over Elia

Elia is het bedrijf dat het Belgische elektriciteitsnet beheert. Het is verantwoordelijk voor de volledige infrastructuur van het net van 150 tot 380 kV en zo goed als de volledige infrastructuur (94%) van het net van 30 tot 70 kV. Het Belgische elektriciteitsnet bestaat uit 2750 kilometer ondergrondse verbindingen en meet net geen 8400 kilometer. Elia is overigens niet alleen operationeel in België maar ook in Luxemburg. Daarnaast verbindt het ons land met Frankrijk en andere landen in Noord-Europa. In het geval dat België met een stroomtekort zit, kan het elektriciteit lenen van haar buurlanden.

Als laatste ontwikkelt dit bedrijf ook projecten en initiatieven die de werking van het netwerk en de elektriciteitsmarkt moeten verbeteren. Zo is Elia ook verantwoordelijk voor het afschakelplan.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.