Hoe werkt een slimme meter?

In Vlaanderen zal de slimme meter de traditionele vervangen vanaf 2019. Foto: liander.nl

De slimme meter vervangt de conventionele energiemeter en wordt ondertussen al in verschillende Europese landen gebruikt. In ons land begint men nu pas met het installeren van digitale meters en wil vanaf 2019 alle meters vervangen. Voordat het zover is, kunnen we wel al kijken wat de slimme meter zo slim maakt.

Definitie van de slimme meter

De slimme meter is een nieuwe generatie van elektronische apparaten. Het maakt het mogelijk om het energieverbruik in real time nauwkeurig te meten. Het heet slimme meter omdat het via verschillende kanalen (powerline, internet en telefoon) gegevens verzameld en doorstuurt naar de distributienetbeheerder (DNB).

Deze real-time monitoring zorgt ervoor dat uw verbruik van gas en elektriciteit beter opgemeten wordt. Op dit moment wordt de meterstand één keer per jaar gecontroleerd door de distributienetbeheerder die de gegevens vervolgens doorstuurt naar de energieleverancier. Met die gegevens stelt de leverancier de energierekening op. Omdat de meterstand slechts één keer opgenomen wordt, worden uw maandelijkse energiefacturen berekend op basis van een schatting.

Het opnemen van de meterstand zal veel vlotter en nauwkeurig verlopen met een digitale meter. De gegevens worden immers automatisch doorgestuurd worden zonder dat daar een technicus van de DNB aan te pas komt. Zo bent u steeds verzekerd dat de juiste gegevens doorgestuurd worden.

De werking en voordelen van een slimme energiemeter

Het doel van de slimme meter is hetzelfde als dat van de huidige teller: het meten van uw elektriciteits- en gasverbruik. Het verschil zit in feite in de gebruikte technologie: de teller zal aangesloten worden op een communicatienetwerk. En het is net deze connectiviteit dat zijn voordelen heeft.

Zoals gezegd kan de energiemeter voortaan op afstand ‘afgelezen’ worden en is het mogelijk om meerdere keren per jaar (of in real-time) de meterstanden door te sturen.

Maar dat is niet alles.

  • Bij de het openen van de elektriciteitsmeter kan de consument kiezen tussen enkel- of tweevoudig tarief. De overschakeling zal daarna eenvoudiger en minder duur zijn.
  • Het sluiten van de energiemeter of het aansluiten op het netwerk kan vanop afstand gebeuren. Daardoor zullen de hoge kosten die nu worden aangerekend grotendeels wegvallen.
  • Omdat een digitale meter in real-time feedback kan geven over het werkelijke verbruik kunnen leveranciers bij consumenten met een slimme meter werken met een systeem van voorafbetaling. Een budgetmeter wordt zo mogelijk overbodig.

Merk op dat slimme meters niet alleen voor elektriciteit maar ook voor water en gas gebruikt kunnen worden.

Waarom is het installeren van een slimme meter voordelig?

Slimme meters kunnen de mogelijkheid bieden tot gedifferentieerde factureringen. Dit betekent dat de prijzen kunnen variëren naargelang de vraag naar elektriciteit. Als u energie verbruikt op momenten van de dag dat er weinig vraag is en het verbruik in België dus laag is, dan kunt u genieten van een geweldige prijs. Kortom, u betaalt minder als u de grote pieken in verbruik vermijdt. Dit zou mogelijk zijn omdat de slimme meter elke minuut uw verbruik kan doorsturen. Het is dus zeer makkelijk om na te gaan op welke tijdstippen u veel of weinig energie verbruikt.

De slimme meter heeft tal van voordelen.
De slimme meter heeft tal van voordelen. Foto: deingenieur.nl

Deze teller is ook een zegen voor de producenten van groene elektriciteit. Er is in de nieuwe regels voor de elektriciteitsmarkt (die vanaf 2018 van kracht zijn) voorzien dat ingeval er digitale meters geplaatst worden, zowel de mogelijkheid bestaat om te blijven ‘compenseren’, als de mogelijkheid om over te gaan naar het verkopen van de geïnjecteerde stroom aan de elektriciteitsleveranciers. Wat de waarde van die verkochte elektriciteit zal zijn, is nog niet duidelijk.

Dankzij de real-time metingen wordt het mogelijk om de energiefactuur op te stellen op basis van uw werkelijke verbruik. De fouten in verband met handmatige metingen van analoge meters worden dus omzeild. Bovendien kunt u makkelijker uw verbruik in het oog houden en energiebesparende maatregelen toepassen indien nodig.

Is de slimme meter gevaarlijk?

De slimme meter heeft een aantal nadelen, waarvan sommige zelfs als gevaarlijk worden beschouwd door sommige verenigingen.

  • Elektromagnetische straling: de slimme meter zendt dezelfde soort straling uit als gsm’s en een wifi-verbinding. Dit soort straling werd door de World Health Organisation zelfs in de categorie “waarschijnlijk kankerverwekkend” ingedeeld. Deze stap lijkt echter voorbarig aangezien de schade aan de gezondheid moeilijk in te schatten is. Er bestaat immers veel discussie over de mogelijke effecten op de gezondheid van de mens.
  • Schending van de privacy: zonder duidelijke regels kan uw privacy misbruikt worden. Slimme meters verzamelen immers zeer gedetailleerde informatie over uw energieverbruik en geven dus een zicht op de levensstijl van de bewoners. Zo is het mogelijk om te weten op welk uur van de dag u een douche neemt, wanneer u uw afwasmachine of wasmachine gebruikt … Voor vele mensen is dit geen prettige gedachte…
  • Winstgevendheid en technische normen: sommige schatten de kosten van deze technologie veel te hoog in vergelijking met de mogelijke besparingen. Daarnaast moeten er nog specifieke technische normen vastgesteld worden. Fabrikanten die modellen aanbieden die niet op dezelfde manier werken, staan een goede communicatie met het gemeenschappelijk computersysteem in de weg.

Slimme meters in België

De slimme meters werden bij wijze van proefproject in 2016 geïnstalleerd in een beperkt aantal gemeenten. Netbeheerders Eandis en Infrax, die verantwoordelijk zijn voor de distributie in Vlaanderen, beslisten samen met de gemeentelijke overheden welke gemeenten aan dit proefproject deelnamen. Het project was een succes.

De Vlaamse minister van Energie, Bart Tommelein, heeft daarna meegedeeld dat hij alle elektriciteitsmeters (tot 56 kVA) vanaf 2019 wil vervangen door digitale meters. Op 3 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘Digitale meters: uitrol in Vlaanderen’, maar de geactualiseerde kosten-batenanalyse en de regelgeving moeten nog uitgewerkt worden. Er is dus voorlopig nog geen duidelijkheid hoe en wanneer men van start gaat met het installeren en / of vervangen van de energiemeters in België.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.