Positieve kosten-batenanalyse voor slimme energiemeters, maar factuur stijgt

De Vlaamse regering besliste begin dit jaar om vanaf 2019 te starten met de uitrol van digitale energiemeters. Foto: Pixabay

De Vlaamse regering besliste begin dit jaar om vanaf 2019 te starten met de uitrol van digitale energiemeters. De kosten-batenanalyse is nu klaar: VREG spreekt van “een juiste beleidskeuze” en een positief maatschappelijk effect dat kan oplopen tot 393 miljoen euro. Het nadeel? De energiefactuur zal lichtjes stijgen.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) wil de digitale of slimme energiemeter vanaf 2019 uitrollen over heel Vlaanderen. De slimme meter zal de consument in staat stellen om zijn gebruik beter te analyseren en aan de hand daarvan te besparen op energie. De Vlaamse regering nam de beslissing in februari en vroeg aan de VREG, de Vlaamse energieregulator, om een kosten-batenanalyse. De resultaten van die analyse zijn nu gekend. Het resultaat? De uitrol van de slimme meter in alle Vlaamse huishoudens is een ‘juiste beleidsdaad’, aldus VREG. De omschakeling kan de maatschappij net geen 400 miljoen euro opbrengen.

Het nadeel? De energiefactuur van de Vlaamse consumenten zal stijgen.

Sp.a: “Weinig voordeel”

Oppositielid Rob Beenders (sp.a) vindt dat als er geen extra maatregelen worden genomen om de maatschappelijke voordelen van de slimme meter terug te geven aan de consument, Tommelein zijn plannen moet begraven. “Want als de maatschappelijke baten groter zijn dan de kosten, maar de gezinnen meer moeten betalen, wie gaat dan met de winst lopen?” aldus Beenders.

De Vlaamse socialist onthoudt dat bij een uitrol over 20 jaar een gemiddeld gezin 16 euro extra per jaar voor elektriciteit en 11 euro extra voor aardgas zal moeten betalen.

Hij herinnert eraan dat hij de liberale minister eerder al waarschuwde voor de scenario’s uit eerdere analyses.

“Die zeggen allemaal dat de slimme meter voordelig is voor bedrijven, mensen met zonnepanelen en huishoudelijke grootverbruikers. Zuinige verbruikers en mensen met een gemiddeld verbruik hebben sowieso minder marge om extra energie te besparen en hebben zo weinig voordeel bij de mogelijkheden die slimme meters op dat vlak bieden”, zo zegt Beenders.

Tommelein is optimistisch: “De baten overstijgen de kosten ruimschoots”

Tommelein citeert het rapport van VREG en houdt het op een lagere kost: maandelijks maximaal 1,3 euro voor elektriciteit en 1 euro voor gas. “Bedragen waarvan de regulator zelf zegt dat ze waarschijnlijk overschat worden en bovendien ook terug te winnen zijn”, zegt de minister.

Minister Tommelein is dan ook tevreden met de resultaten. De kostenbatenanalyse van de uitrol van de slimme meters over twintig jaar blijkt positief: volgens hem overstijgen de kosten ruimschoots. “Het verschil met de vorige analyses is groot”, aldus Tommelein. Een eerdere studie sprak van een kost van 2 miljard euro voor de uitrol.

“De VREG noemt de uitrol zoals beslist in ons plan een juiste beleidsbeslissing. Slimme meters zijn absoluut noodzakelijk voor onze energie-omslag. Daarom vraagt Europa ook om daar snel werk van te maken. Na deze positieve kostenbatenanalyse, kunnen we de volgende stappen zetten om de meters vanaf 1 januari 2019 te beginnen te plaatsen.”

Energiefactuur stijgt opnieuw

Tommelein erkent wel dat de digitale meters ook een bepaalde kost met zich meebrengt, met name via hogere tarieven van de netbeheerders. Toch blijft hij positief en belooft hij de energierekening te doen dalen.

“De VREG waarschuwt ook zelf dat die berekeningen inschattingen zijn. Het uiteindelijke effect zullen we moeten afwachten. Ik zal er in elk geval alles aan doen om de distributienettarieven globaal omlaag te krijgen”.

Maar of de energiefactuur nu 1,3 of 2 euro per maand zal stijgen, stijgen zal ze sowieso. En dat geeft toch een wrange nasmaak bij vele Vlaamse gezinnen. De energiefactuur voor een gemiddeld Belgisch gezin is immers al meer dan dubbel zo duur geworden tegenover 2007, toen de energiemarkt werd geliberaliseerd. Dat berekende de federale regulator CREG recent nog. Dat heeft echter weinig te maken met de werkelijke energiekost, maar met stijgende heffingen, distributienetvergoedingen en groenestroomcertificaten.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.