De regionale regulatoren voor energie in België

CWaPE, VREG en BRUGEL controleren de energiemarkt op regionaal niveau. Foto: Pixabay

Kunt u de toezichthouders op de Belgische energiemarkt? Weet u welke rol zij spelen? Laten we eens kijken welke taken zij hebben in uw woongebied, of u nu in Brussel, Vlaanderen of Wallonië woont. In deze gids bespreken we dus de regionale regulatoren, niet de federale regulator.

De liberalisering van de energiemarkt

Het eerste wat u moet weten, is dat de kaarten grondig werden doorheen geschud dankzij de liberalisering van de energiemarkt (2003 tot 2007). Voor de liberalisering hadden enkele bedrijven een monopolie. Dit wil zeggen dat de Belgische consumenten niet vrij konden kiezen. Er was maar één bedrijf verantwoordelijk voor een bepaalde functie.

Een monopolie is een groot nadeel voor de consument: hij is immers onderworpen aan de wil (en belangrijker: de prijzen) van een bedrijf of liberalisering.

Daar kwam zo’n tien jaar geleden een einde aan. Vanaf 2007 was de energiemarkt geliberaliseerd in heel België (2003 in Vlaanderen). Het vrij kiezen van een energieleverancier was nu mogelijk. De wetten die dat mogelijk maakte, werden opgelegd door de Europese Unie. Die had twee redenen:

 • om de prijzen te doen dalen door de concurrentie haar werk te laten doen
 • de bescherming van het milieu en aan het promoveren van hernieuwbare energiebronnen. Sinds de liberalisering heeft elke consument immers de mogelijkheid om het type energie te kiezen.

Let op: niet de volledige energiemarkt is vrijgemaakt. Energieleveranciers kunt u vrij kiezen, maar distributienetbeheerders bijvoorbeeld niet. Die zijn afhankelijk van het gebied waar u woont.

Waarom zijn er energieregulatoren nodig?

Een geliberaliseerde markt heeft behoefte aan “regels” om goed te functioneren. Dit kunnen economische, sociale of ecologische wetten of regels zijn. Natuurlijk zijn er ook instanties of organisaties nodig die ervoor zorgen dat deze regels door iedereen nageleefd worden. En net om die reden werden de energieregulatoren gecreëerd. Zij waken over de elektriciteits- en gasmarkt, controleren of de regels gerespecteerd worden en of aan de kwaliteitsnormen voldaan wordt.

In België bestaan er vier energieregulatoren. Een federale, drie regionale:

 • CREG: de federale regulator die bevoegdheid heeft in heel België
 • BRUGEL: actief in de Brusselse regio
 • CWaPE: voor de Waalse energiemarkt
 • VREG: voor het Vlaams Gewest

In deze gids bespreken we enkel de regionale energieregulatoren. Meer informatie over de federale regulator vindt u in onze praktische gids gewijd aan dit onderwerp.

De missies van de regionale energieregulatoren

De regionale regulatoren voor elektriciteit en gas hebben enkel bevoegdheid op regionaal niveau. Ze hebben dus minder macht dan de CREG, maar zijn nog steeds belangrijk.

BRUGEL, actief in de Brusselse regio

BRUGEL, de Brusselse Regulator voor Energie, is de regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels gewest.

Opdrachten

BRUGEL is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de energiemarkten in Brussel en zorgt voor de naleving van de wetgeving door de verschillende actoren. Deze organisatie geeft ook advies aan de Brusselse autoriteiten over de organisatie van de markt voor elektriciteit en aardgas.

Brugel is de energieregulator voor Brussel.
Brugel: energieregulator voor het Brussels Gewest. Foto: Brugel

BRUGEL is verantwoordelijk voor of controleert:

 • de distributie en de lokale transmissie van elektriciteit via netwerken met spanning gelijk aan of minder dan 70 kV
 • de distributie van gas
 • hernieuwbare energiebronnen (met uitzondering van kernenergie)
 • de terugwinning van energie
 • het rationeel energiegebruik (REG)
 • de regulering van de markt van elektriciteit en gas
 • controleert de prijzen van de netbeheerders

Contact

Adres:
Avenue des Arts, 46, bus 14
1000 Brussel
Telefoon: 0800/97 198
9:00-12:00 op weekdagen of 02/563 02 00
E-mail: info@brugel.be
Vragen over “groene stroom”: greenpower@brugel.be
Warmtekrachtkoppeling: cogen@brugel.be

CWaPE, voor de Waalse energiemarkt

CWaPE, de Waalse Commissie voor Energie, is de Waalse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt.

Opdrachten

CWaPE adviseert de overheid met betrekking tot de organisatie en de werking van de Waalse energiemarkten. Zij is ook verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op de naleving van de decreten en besluiten.

De CWaPE heeft ook een regionale ombudsdienst opgericht die consumenten helpt in geval van een conflict met hun energieleverancier of distributienetbeheerder.

CWaPE is de regulator voor elektriciteit en gas in het Waals Gewest
CWaPE: energieregulator voor het Waals Gewest. Foto: CWaPE

CWaPE is verantwoordelijk voor:

 • het goedkeuren en de implementatie van de technische voorschriften
 • het controleren van de netbeheerders
 • de controle van de liberalisering van de markt en de onafhankelijke systeembeheerders
 • het controleren van de tarieven van de netbeheerders
 • het toezicht op de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen
 • de controle en de werking van de groenestroomcertificaten

Contact

Adres:
Route de Louvain-la-Neuve, 4 bus 12
5001 Namen
Telefoon: 081/33 08 10
Open van maandag tot en met vrijdag 8:30-17:00 zonder pauze. Niet open op feestdagen.

VREG, voor het Vlaamse Gewest

VREG staat voor de “Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt”. Deze instantie werd opgericht in 2001 en is de regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt in Vlaanderen.

Opdrachten

De missie van VREG bestaat erin om de transparantie op de geliberaliseerde energiemarkt in Vlaanderen te verzekeren. Het beheert zowel de organisatie van de markt, alsook de naleving van de wet- en regelgeving. VREG adviseert de Vlaamse overheid om de werking van de energiemarkt te verbeteren.

VREG is de regulator voor elektriciteit en gas in Vlaanderen
VREG: energieregulator voor het Vlaamse Gewest. Foto: VREG

VREG is verantwoordelijk voor:

 • het controle van de leveranciers en netbeheerders in Vlaanderen
 • het gebruik en de toegang tot het distributienet
 • het toekennen van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten
 • het controleren van de vrije markt
 • de informatisering over de energiemarkt in Vlaanderen
 • het controleren van de prijzen van de distributienetbeheerders

Contact

Adres:
Koning Albert II-laan 20, bus 19
1000 Brussel
Telefoon: 1700
Open van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 19:00 uur.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.