Wie zijn de belangrijkste producenten van elektriciteit in België?

Wist u dat België de meerderheid van het energie importeert uit buurlanden? Foto: Pixabay

We verbruiken elke dag elektriciteit, maar welke bedrijven produceren deze energie? En welke soort gaat het: elektriciteit uit duurzame energie, kernenergie of fossiele brandstoffen? Wij analyseerden de situatie op de Belgische markt.

Dit klinkt misschien verrassend maar er zijn maar weinig leveranciers op de Belgische markt die zelf de energie produceren die ze aan de consumenten verkopen. Ons land heeft dan geen andere keuze om energie uit het buitenland te importeren. Dit is vooral het geval voor aardgas, dat 100% afkomstig is uit het buitenland.

België, een belangrijke importeur van energie

Hoewel er steeds meer energieleveranciers zich op de Belgische markt storten, is ons land nog steeds grotendeels afhankelijk van de import van energie. Het zou gaan om meer dan 95% wat betreft de zogenaamde primaire energie. Primaire energie is energie die uit de natuur gehaald kan worden zoals de fossiele brandstoffen: steenkool, olie en aardgas. Aardgas wordt 100% geïmporteerd uit Noorwegen, Nederland, Qatar en in mindere mate, Rusland. Maar ook onze elektriciteit komt voor een deel uit onze buurlanden zoals Frankrijk en Duitsland.

Waar komt ons aardgas vandaan?

Aardgas heeft een biologische oorsprong. Deze brandstof is afkomstig uit ondergrondse aardlagen en wordt vaak aangetroffen op dezelfde plaatsen als aardolie. België heeft geen beschikbare productiegebieden waardoor het volledig afhankelijk is van andere landen. Het aardgas wordt naar ons land getransporteerd via pijpleidingen of via tanks per boot.

  • pijpleidingen: deze buizen maken om het transport van aardgas mogelijk en kunnen zowel ondergronds, bovengronds als onder water lopen. De hoofdleidingen verbinden België met Nederland, Rusland en Frankrijk. De secundaire leidingen vervoeren het gas dat geïmporteerd wordt uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.
  • LNG: dit zijn grote schepen die vloeibaar aardgas (LNG) in tanks vervoeren. Dit vloeibaar gas wordt gestockeerd op een temperatuur van ongeveer – 162 ° C. Het neemt bovendien 600 keer minder ruimte in dan gas in gasvormige toestand. Het gas wordt daarna omgezet van vloeibaar naar gas. Het transporteren van een grote hoeveelheid energie met een klein volume is het grootste voordeel. Vandaag is LNG goed voor meer dan een kwart van de totale handel van aardgas.

Waar komt onze elektriciteit vandaan?

Het eerste wat u moet weten, is dat elektriciteit een secundaire energie is. Dit betekent dat het niet in de natuur voorkomt. Het kan enkel verkregen worden door omzetting van primaire energie, wat wel in de omgeving te vinden is.

1. De productie van elektriciteit uit geïmporteerde primaire energie

  • in kerncentrales: onze nucleaire reactoren zijn goed voor ongeveer 40% van de geproduceerde elektriciteit in België. Ons land heeft momenteel 7 kerncentrales in Doel (4) en Tihange (3).
  • in thermische centrales: deze centrales produceren elektriciteit met behulp van een warmtebron en verbruiken steenkool, olie of aardgas.
België heeft zeven kerncentrales in Doel en Tihange.
België heeft zeven kerncentrales in Doel en Tihange. Foto: Pixabay

2. De productie van elektriciteit uit primaire energie die beschikbaar is in België

Aangezien België zelf niet over fossiele brandstoffen of plutonium en uranium beschikt (voor de kerncentrales), produceren de energiecentrales in ons land alleen eigen elektriciteit uit teruggewonnen energie (afval) en hernieuwbare energie zoals zonne-energie, windenergie, biomassa, waterkracht en biogas.

Volgens APERe is duurzame elektriciteit in België sinds 2005 jaarlijks gemiddeld met 1 TW toegenomen. Het bedroeg 2,1 TW in 2005 en bereikte 13,4 TW in 2015. Deze stijging was noodzakelijk aangezien België volgens de Europese doelstelling tegen 2020 21% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen moet halen.

De elektriciteitsproducenten in België

1. Engie Electrabel

Historisch gezien is Engie Electrabel steeds de marktleider geweest in België. Het bedrijf is een dochteronderneming van het Franse energiebedrijf Engie en tevens de grootste producent en energieleverancier in ons land. Het bedrijf beschikt over een uitgebreid productiepark met:

  • productiesites die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen
  • energiecentrales die gebruik maken van fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool
  • pompaccumulatiecentrales
  • kerncentrales

Dit brede scala zorgt voor zekerheid wat betreft de voorziening van energie. Het hele park heeft een capaciteit van 9077 MW. 523 MW daarvan is groene stroom.

2. EDF Luminus

EDF Luminus is een dochteronderneming van de Franse groep EDF. Het is de tweede grootste producent en energieleverancier in België en heeft een totale capaciteit van 1998 MW. Dat komt overeen met ongeveer 10% van de totale productiecapaciteit in België. Luminus heeft energiecentrales, windmolenparken en waterkrachtcentrales, gelegen in Wallonië en Vlaanderen. Het investeert ook in nucleaire installaties.

3. Eneco

Eneco is een Nederlands bedrijf dat actief is in België. Het bedrijf heeft als doel om uitsluitend energie te produceren en te leveren die afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Eneco richt zich op zonne-energie, windenergie en biomassa. Bovendien heeft Eneco België ook gekozen voor Belgische projecten die de productie van duurzame energie ondersteunen.

Het bedrijf heeft 85 turbines in ons land en meer dan 126.000 zonnepanelen. Het produceert al 50% van zijn elektriciteit in België maar wil dit naar de toekomst toe naar 100% krijgen.

4. Lampiris

Lampiris, dat in 2016 gekocht werd door olie-groep Total, produceert niet haar eigen energie en concentreert zich dus enkel het leveren van energie. Het bedrijf is sinds 2011 wel eigenaar van een windturbine in Couvin, in de provincie Namen. Het exploiteert ook een hydro-elektrische dam en koopt groene stroom van kleine lokale producenten. Het valt nog af te wachten of Lampiris naar de toekomst toe meer energie zelf zal produceren.

5. Ecopower, Energie2030 en Wase Wind

Ecopower, Energie2030 en Wase Wind zijn drie kleine leveranciers die uitsluitend hernieuwbare elektriciteit produceren in België. De elektriciteit wordt opgewekt uit wind- en zonne-energie.

Hoe kan België haar energievoorziening verzekeren?

Aangezien België maar een klein deel van haar energie zelf produceert, is ons land sterk afhankelijk van externe bevoorrading. En dat brengt risico’s met zich mee.

Op dit moment is een aanzienlijke vermindering van deze afhankelijkheid niet haalbaar. Dat gezegd zijnde is een stabiele aanvoer belangrijk voor onze economie en ons comfort. Deze situatie moet dus verbeterd worden.

Maar hoe? Volgens de FOD Economie moeten we ons concentreren concentreren op de diversificatie van onze energie (fossiele, hernieuwbare …), leveranciers en aanvoerroutes. Bovendien zijn de toestand van de energie-reserves en de internationale geopolitieke situatie ook factoren waar men steeds rekening mee moet houden.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.