De tarieven voor gas in België in 2018

Niet enkel de gasprijs beïnvloedt het bedrag op de gasrekening. Foto: Pixabay

Dankzij de liberalisering van de gasmarkt kunt u uw leverancier vrij kiezen. Om te weten welke van de grootste leveranciers in België de goedkoopste is, is het nuttig om de prijzen per kilowattuur (kWh) gas te vergelijken. Ontdek ze in dit artikel, alsook de bijkomende kosten en belastingen die op uw gasrekening staan.

Hoe is de gasrekening opgedeeld?

De liberalisering van de gasmarkt leidde tot meer concurrentie, maar ook tot een verdeling en diversifiëring van de markt. Zo zijn er verschillende etappes die afgelegd moeten worden alvorens het gas uw thuis bereikt:

  • de gastoevoer: België beschikt zelf niet over gas. Dit betekent dat al het gas dat wij verbruiken, geïmporteerd moet worden uit landen zoals Nederland, Noorwegen en Qatar. Het gas bereikt België via schepen of onderzeeërs waarna het gekocht wordt door de verschillende leveranciers.
  • opslag en het transport: Fluxys is de transmissienetbeheerder voor gas in België. Het bedrijf is met andere woorden verantwoordelijk voor het transport van het gas naar de distributienetbeheerders, energiecentrales en industriële verbruikers. Fluxys beheert ook de opslag van het gas.
  • de distributie: de distributienetbeheerders zijn verantwoordelijk voor de levering van het gas aan de consument. Elke netbeheerder heeft een bepaald gebied waarvoor hij verantwoordelijk is.
  • de aanvoer: hiermee bedoelt men de commercialisatie van het gas en de facturatie aan de consument. De gasleveranciers kopen het gas van buitenlandse bedrijven en verkopen het vervolgens aan de Belgische consument.

Met deze verdeling worden de verschillende elementen op de gasrekening meteen duidelijk: de gasprijs, de prijs voor transport en distributie en de belastingen. Heeft de gasleverancier invloed op al deze componenten? Neen. Weet dat de gasleverancier enkel controle heeft over de gasprijs, die bestaat uit de werkelijke gasprijs en een winstmarge die de leverancier voorbehoudt voor o.a. marketing, de helpdesk, facturatie, … .

Een contract met een vaste prijs of met een variabele prijs?

Net zoals voor elektriciteit, zijn er twee soorten contracten.

Met een contract met een vaste prijs krijgt u, zoals het woord al doet vermoeden, een vaste prijs gedurende de looptijd van het contract. Als u vandaag een contract voor drie jaar tekent met een vaste prijs, dan zal u gedurende drie jaar dezelfde prijs betalen voor uw gas. Opgelet: het gaat hier enkel om de gasprijs. Belastingen, heffingen, distributiekosten en opslag- en transportkosten kunnen wel veranderen gedurende die periode.

Een contract met een variabele prijs houdt iets meer risico in. De prijs kan (en zal) immers schommelen gedurende de looptijd van het contract. Dit betekent dat forse stijgingen meteen aangerekend worden en zichtbaar zullen zijn op de volgende gasrekening. Maar gelukkig is het omgekeerde scenario ook steeds waar: als de gasprijzen sterk dalen, dan zullen de consumenten met een variabele prijs daar als eerste van kunnen profiteren.

Hoe wordt de variabele gasprijs bepaald?

De indexering van de gasprijzen wordt bewaakt door de Commissie van de Regulering voor Elektriciteit en Gas (CREG). Zij doen niet alleen aanbevelingen, maar maken schijnbaar onbegrijpelijke stijgingen en nieuwe wetgevingen begrijpbaar voor de consument.

De gasprijs wordt bepaald aan de hand van bepaalde indexen (vb. TTF103) en hun evolutie. Dit wil zeggen dat er een directe link is tussen de gasprijs en de aandelenkoers op de gasmarkt.

Variabele gasprijzen worden elk kwartaal (om de drie maanden) geïndexeerd.

Vergelijk de tarieven voor gas in Vlaanderen en Wallonië voor januari 2018

De aanbiedingen die hieronder worden vermeld, stellen een vaste prijs voor in Vlaanderen en Wallonië.

Vlaanderen en Wallonië
Leverancier Naam van de aanbieding Gasprijs
(c€/kWh)
Maandelijkse kosten
(€/kWh)
EDF Luminus #BeGreen Vast (1 jaar) 3,07 48,40
Engie Electrabel Easy Vast (1 jaar) 3,47 27,23
Lampiris Top (1, 2 of 3 ans) 2,74 75,00
Mega Safe (1 jaar) 2,84 45

Vergelijk de tarieven voor gas in Brussel voor januari 2018

De aanbiedingen die hieronder worden vermeld, stellen een variabele prijs voor in Brussel.

Brussel
Leverancier Naam van de aanbieding Gasprijs
(c€/kWh)
Maandelijkse kosten
(€/kWh)
Engie Electrabel Easy Variabel (3 jaar) 3,09 42,35
Lampiris Tip (1,2 of 3 jaar) 3,19 39,99
Mega Free (3 jaar) 2,55 45

De belastingen op de gasrekening

  • de heffing op de gasprijs: deze heffing werd ingevoerd als deel van het fonds dat het financiële evenwicht van de sociale zekerheid bewaakt.
  • de federale bijdrage: de bijdrage omvat onder andere de operationele kosten van de CREG en de openbare dienstverplichtingen zoals de financiering van het OCMW.
  • de heffing voor het gebruik van de openbare weg: de heffing wordt besteed aan gemeenten en provincies, onder meer voor het vervoer van gas. Deze heffing is niet zichtbaar op uw factuur omdat deze rechtstreeks geïntegreerd is in de distributiekosten.
  • bijdrage voor de aansluiting op het aardgasnetwerk: deze bijdrage is enkel van toepassing in Wallonië. Het wordt gebruikt om niet alleen de CWaPE, de energieregulator in Wallonië, te financieren, maar ook om geld te investeren in duurzame energie.
KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.