Persoonsgegevens

Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

KillMyBill verbindt zich ertoe, in het kader van zijn activiteiten en in overeenstemming met de geldende wetgeving in België en Europa, om de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van zijn diensten te waarborgen en ook hun privacy.

Dit Beleid informeert u over hoe KillMyBill, zijn onderaannemers en potentiële partners uw persoonlijke gegevens verwerken.

Dit Beleid is van toepassing op klanten en gebruikers van aanbiedingen en diensten en bezoekers van de site www.killmybill.be

Het kan worden aangevuld met specifieke informatie die aan de gebruiker is bekendgemaakt in het geval van een bepaalde aanbieding of service.

Waarom behandelt KillMyBill uw gegevens ?

KillMyBill behandelt alleen persoonsgegevens voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.

KillMyBill behandelt uw gegevens in het kader van de uitvoering van een contract.

Doel van de verzameling van uw gegevens :

 • De identiteit van de klant of gebruiker beheren en deze authenticeren
 • De overdracht van een contract beheren
 • Verzekeren van voorverkoop en verkopen
 • Beheren van de persoonlijke gegevens, kenmerken en rechten van een contract
 • Klachten behandelen
 • Communiceren in naam van het klantenbeheer
 • Inkomende briefwisseling beheren
 • Beheren van de vragen aangaande de rechten van de betrokken personen
 • Het bewaren van klanten- of gebruikersgegevens
 • Voorstellen van authenticatie diensten

Uw gegevens blijven bewaard ten einde de afwerking van de doeleinden hierboven vermeld te bekomen. Uw gegevens kunnen maximum 3 jaar worden bewaard – beginnend op de datum van het einde van het contact.

KillMyBill kan de persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken. In dat geval zal KillMyBill zich verzekeren van de wettelijkheid van deze. Ten andere, bepaalde handelingen kunnen indien nodig deel uitmaken van uw toestemming – die u kunt weerhouden op elk moment.

Daarom zijn de doelstellingen die KillMyBill nastreeft de volgende :

 • Organiseren van directe marketing
 • Organiseren van commerciële animatie
 • Organiseren van wedstrijden
 • Het analyseren van offertes en diensten en deze voorstellen aan de klant
 • Peilingen uitvoeren bij de klant of gebruiker
 • Optimiseren van offertes en de klantrelatie
 • De veiligheid van de diensten en de platforms verzekeren

Uw gegevens blijven bewaard tot de doelstellingen hierboven bereikt zijn.

KillMyBill behandelt tevens uw gegevens om aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

De einddoelen vooropgesteld door KillMyBill zijn de volgende :

 • Bewaren van de nodige gegevens om te kunnen antwoorden aan de wettelijke verplichtingen
 • Beheren van vragen over de gegevens door de bevoegde autoriteiten

Uw gegevens kunnen de nodige tijd bewaard worden om KillMyBill toe te laten zich aan de wettelijke verplichtingen te kunnen verantwoorden.

KillMyBill mag ook verondersteld worden uw gegevens te gebruiken voor statistieke doeleinden, inbegrepen het commercialiseren van de verkregen statistieken. Indien dit het geval is, zal het geheel van de gegevens vooraf anoniem gemaakt worden .

Welke zijn de behandelde gegevens ?

Naargelang zal KillMyBill uw persoonlijke gegevens behandelen, rechtstreeks bij u verworven of verkregen door het gebruik van producten of diensten. KillMyBill wordt ook verondersteld ontvanger te zijn van de gegevens die bij u zijn verkregen door een derde partij.

KillMyBill behandelt uw gegevens of een categorie van gegevens alleen indien strikt noodzakelijk om de doelstelling te bereiken. U vindt hierboven volgende informatie over de doelstellingen.

KillMyBill behandelt alle of sommige van de volgende gegevenscategoriën :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, burgerlijke stand…
 • Contactgegevens : postadres, email, telefoonnummer…
 • Persoonlijk : gezinssamenstelling…
 • Verbindings, gebruiks- en interactiegegevens : inloggegevens…
 • Profielen en punten dienend tot segmenatatie van de klant
 • Localisatiegegevens

Voor wie zijn uw gegevens bestemd ?

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne diensten van KillMyBill en zijn onderaannemers.

De gegevens kunnen ook gebruikt worden door partners van KillMyBill. Het gaat hier om partners die tussenkomen om diensten te verlenen. Ook kan het gaan om handelingen waarvoor uw toestemming gevraagd kan worden.

Tenslotte kunnen de behandelde gegevens overgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten, op hun vraag, in het kader van gerechtelijke procedures en onderzoeken en de vraag naar informatie van de autoriteiten of om de conformiteit aan andere wettelijke verplichtingen te verzekeren.

Worden uw gegevens buiten de EU behandeld ?

De verzamelde gegevens worden niet behandeld buiten de Europese Unie.

Wat zijn uw rechten ?

Uw beschikt over het recht van toegang, rectificatie en het schrappen van de gegevens die u aanbelangen. U kan ze ten allertijden opvragen. Tevens hebt u het recht van verzet aan te tekenen tegen de gerealiseerde behandelingen of deze te beperken.

U mag richtlijnen geven over het gesprek, het schrappen of de communicatie van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden.

Hoe uw rechten uitoefenen ?

U mag uw rechten gebruiken op eender welk moment, alsook kan u contact opnemen met de Afgevaardigde voor de Bescherming van Persoonsgegevens op volgende adressen (naar keuze) :

 • Per e-mail : contact@killmybill.be
 • Per brief : JeChange – Alphagro 1, Agropole – ZI de Lasserre – 47310 Estillac / France

Elke vraag op uitoefening van uw rechten moet vergezeld zijn van de fotocopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart afgeleverd door de staat België of identiteitskaart van de EU of paspoort, verblijfsvergunning afgeleverd door de staat België, bewijs van ingezetene afgeleverd door de staat België of circulatiebewijs afgeleverd door de staat België). Na het ontvangen van uw aanvraag zal u binnen een maand een atwoord krijgen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd ?

KillMyBill verzekerd u dat al uw gegevens in volle vertrouwen en compleet veilig behandeld worden, ook wanneer sommige operaties uitgevoerd worden door onderaannemers. Alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om het verlies, het misbruik, het wijzigen en het schrappen van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn aangepast aan het gevoeligheidsniveau van de behandelde gegevens en aan het risiconiveau dat de behandeling biedt of de uitvoering ervan.

Wijziging van het Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Dit Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens kan evolueren.

 

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.