De liberalisering van de telecommarkt in België

De liberalisering van de telecommarkt bracht veel voordelen met zich mee voor de consument. Foto: Pixabay

Op 1 januari 1998 werd de Belgische telecommunicatiemarkt officieel geliberaliseerd. De gevolgen van deze verandering zijn niet onbelangrijk. Al snel verschenen er tientallen concurrenten ​​voor Belgacom (nu Proximus) waardoor de tarieven daalden. Lees hier hoe de vrijmaking van de telecommarkt verlopen is.

Wat weet u van de ontwikkeling van de gsm en het internet in ons land? Een aantal grote belangrijke data markeren hun geschiedenis. Laten we ze samen eens bekijken.

De geschiedenis van de telecommarkt

Liberalisering van de markt, dat betekent meer concurrentie. In het geval van België was het een kwestie van het verbreken van de monopolie van Proximus (vroeger Belgacom).

De eerste stap in het proces van de liberalisering was de wet van 21 maart 1991, ook bekend als de “wet van Belgacom.” Waarom? Omdat deze wet hielp om een ​​nieuwe vorm van staatsonderneming met eigen autonomie te creëren en tegelijk de Belgische telecommarkt reorganiseerde. Dat resulteerde in de transformatie van het voormalige RTT (Regie voor Telegraaf en Telefoon, opgericht in 1930) in Belgacom, een autonoom overheidsbedrijf.

Het belangrijkste doel van deze wet was om alle voorwaarden te verzamelen die zouden leiden tot een concurrerende markt. In 1994 versnelde het proces toen de Europese Commissie elk land als doel stelde om de telecommarkt open te gooien zodat concurrentie mogelijk zou zijn. Om dit te doen ijverde de Commissie voor het openstellen van het netwerk voor vaste telefoon en gsm. Belgacom reageerde snel op deze aankondiging en creëerde dochteronderneming Belgacom Mobile en Proximus, het eerste gsm-netwerk in België.

Het bedrijf, waarvan de Belgische staat de belangrijkste aandeelhouder is, was bereid om te concurreren. In 1998 was het uiteindelijk zo ver: de liberalisering van de telecommarkt werd geformaliseerd. Vanaf die datum kwamen er al snel nieuwe operatoren op de markt die nieuwe producten en tarieven en aanboden aan de consument. Dankzij de liberalisering is er aanzienlijke vooruitgang geboekt, zoals het creëren van een ruime markt en een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening. Proximus blijft echter een gevestigde waarde in België die van een gunstige positie geniet. Volgens het BIPT, de federale regulator voor telecommunicatie, ging in 2015 iets minder dan de helft van de inkomsten van de telecommarkt naar Proximus.

Belangrijke data in de geschiedenis van de gsm

 • 1977: lancering van MOB1, het eerste mobiele telefoonnetwerk van België. Dit netwerk was in aparte geografische zones ingedeeld, zonder een centraal controlesysteem. Als u iemand wou bellen, moet u eerst weten waar die persoon zich bevond. Enkel zo kon u het juiste zonenummer ingeven. Om België volledig te bedekken waren er 21 zendmasten en dus 21 zones nodig.
 • 1982: oprichting van de studiegroep “Groupe Spécial Mobile” om een pan-Europees cellulair systeem te ontwikkelen
 • 1985: de norm die werd voorgesteld door de G.S.M. werd door de Commissie van de Europese Gemeenschap opgelegd aan haar lidstaten. Gsm was de eerste wereldwijd genormeerde standaard voor digitale telefonie.
 • 1987: creatie van MoB2, een analoog mobiel netwerk. RTT en andere Europese openbare exploitanten stemmen in om “gsm” gezamenlijk te gebruiken vanaf 1991
 • Juli 1991: het acroniem van “gsm” werd omgedoopt tot “Global System for Mobile communications”
 • 1994: Belgacom lanceert “Belgacom Mobile” en Proximus, het eerste gsm-netwerk van België
 • Augustus 1996: lancering van Mobistar, België’s tweede gsm-netwerk
 • April 1999: lancering van Orange
 • April 2002: Orange wordt BASE
 • Februari 2016: BASE wordt overgenomen door Telenet
 • Mei 2016: Mobistar wordt Orange
Belgacom veranderde haar naam in Proximus in 2014
Belgacom veranderde haar naam in Proximus in 2014. Foto: accel.be

Belangrijke data in de geschiedenis van het internet

 • Vroege jaren 1990: lancering van het internet met een verbinding via de telefoonlijn
 • 1998: de ADSL-technologie, ontwikkeld in Antwerpen, verschijnt op de markt
 • 1999: eerste ADSL aanbod is beschikbaar op de Belgische markt
 • 2002: lancering van de tweede generatie ADSL (ADSL2)
 • 2004: eerste VDSL-diensten aangeboden door Belgacom
 • 2008: begin van de uitrol van VDSL2 op ons grondgebied
 • 2015: uit een studie van de Britse telecomregulator, OFCOM, blijkt dat slechts 0,8% van de Belgische woningen verbonden zijn met het internet via de optische vezel. Deze lage cijfers zijn te wijten aan de aanzienlijke kosten die de technologie vereist. Op dit moment geven de operatoren dan ook de voorkeur aan het kabelnetwerk.

De telecomwet van 2012

De liberalisering is niet het enige dat de telecommarkt veranderd heeft. Ook de telecomwet van 2012 deed dat. Deze wet trad in werking op 1 oktober en bracht een aantal voordelen voor de consument met zich mee, met name op het gebied van de beëindiging van het contract voor internet, televisie, vaste en mobiele telefonie:

 • U moet na de eerste zes maanden geen vergoeding meer betalen voor de beëindiging van een contract van bepaalde of onbepaalde looptijd
 • Als u uw contract verbreekt tijdens de eerste zes maanden na de ondertekening, moet u een opzegvergoeding betalen die gelijk is aan de resterende abonnementskosten. Als u het contract verbreekt na 3 maanden moet u dus nog 3 maanden abonnementsgeld betalen
 • U ging in op een promotie of koppelverkoop? In dit geval kan de operator u ook een vergoeding vragen als u vroegtijdig uw contract verbreekt. Het bedrag wordt bepaald op basis van de restwaarde van het product op het moment van de schending van het contract
 • Als de operator de tarieven verhoogt, kunt u uw contract gratis verbreken
 • Om het contract te beëindigen moet u een opzegbrief schrijven. Deze “brief” kan online via de website, via e-mail, sms of per post verstuurd worden. Welke methode gebruikelijk is, hangt af van de operator.
 • U moet geen reden opgeven in de opzegbrief
 • De operator heeft uw schriftelijke goedkeuring nodig indien hij het contract wil veranderen

Liberalisering van de kabeltelevisie

Sinds februari 2015 is het Belgische kabelnetwerk open voor concurrentie. Dat had al eerder moeten gebeuren, in 2011, maar de kabelexploitanten (VOO, Telenet en SFR) en andere operatoren waren al die jaren verwikkeld in een juridische strijd. De hervorming was nochtans cruciaal voor de ontwikkeling van de concurrentie op de telecommarkt en voor het aanbieden van lagere prijzen voor de consument. Het Brusselse hof van beroep besloot dan ook in het voordeel van de liberalisering en wees daarmee de nietigverklaring af die ingediend werd door Telenet. Waarom werd de liberalisering zo aangevochten? We geven een woordje uitleg.

In België heeft u op twee mogelijke manieren toegang tot internet en digitale televisie: via het kabelnetwerk of via het kopernetwerk van Proximus (via de vaste lijn). De operatoren die het kabelnetwerk exploiteerden, genoten van een lokale monopolie: slechts één bedrijf per regio was tegelijk eigenaar van het kabelnetwerk en distributeur van analoge kanalen. Er bestond vroeger dus geen rivaliteit tussen VOO, Telenet of SFR: elk van deze operatoren had zijn eigen gebied.

Daar zou een einde aan komen met de liberalisering, die de kabelexploitanten verplichtte om andere operatoren de toegang tot hun netwerk te verlenen. Dat is de reden waarom Orange (voorheen Mobistar) nu ook internet en televisie kan aanbieden. Het bedrijf maakt immers gebruik van het VOO-netwerk om haar nieuwe producten te kunnen aanbieden. De liberalisering is dus niet zo voordelig voor Telenet, VOO en SFR, maar wel voor de consument. Meer operatoren betekent immers meer keuze en meer (en mogelijk lagere) tarieven.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.