Wat is de functie van de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden?

De KVBG controleert o.a. de veiligheid en kwaliteit van de gasinstallaties in België. Foto: aardgas.be

Kent u de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG)? Als u een gasketel heeft, dan is die naam u misschien al bekend. Naast het feit dat deze vereniging essentieel is voor de goede werking van deze ketels is de organisatie ook verantwoordelijk voor de Cerga kwaliteitslabels.

Wie maakt er deel uit van de KVBG, en wat doen ze?

De leden van de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG) worden verdeeld in twee categorieën. De eerste omvat de transmissienetbeheerders (TNB) en de distributienetbeheerders (DNB) die actief zijn in ons land. Fluxys, Eandis, Infrax, ORES, Resa Tecteo, en Sibelga maken deel uit van deze vereniging. Dit zijn de werkende leden.

Er is echter ook een tweede categorie van leden die deel uitmaken van de vereniging, i.e. de toegetreden leden. Het gaat om bedrijven die werkzaam zijn in de energiesector en experts wat betreft aardgas en gasketels.

Structuur

Hoe werkt de KVBG? De vereniging bestaat uit een Groep Communicatie en een Groep Toepassingen en Veiligheid:

  • Groep Communicatie: De Groep Communicatie behandelt de marketingaspecten en het imago van aardgas. De Groep Communicatie bepaalt de nationale communicatiecampagne van het aardgas en controleert de activiteiten van de dienst Marketing.
  • Groep Toepassingen en Veiligheid: deze groep behandelt de gastoepassingen, het rationeel energiegebruik (REG), het milieu en de werkzaamheden van de laboratoria van de KVBG.

De taken van de vereniging

De KVBG heeft diverse taken en moet verschillende missies voltooien. De voornaamste taak is om de kwaliteit en veiligheid van gasinstallaties die geïnstalleerd worden in België te garanderen. De vereniging beheert ook een aantal technische aspecten die specifiek zijn voor aardgas.

1. Het kwaliteitslabel Cerga

De KVBG is verantwoordelijk voor Cerga, een kwaliteitslabel voor gasinstallateurs. Cerga is een label dat staat voor kwaliteit, veiligheid en vakmanschap. Met dat certificaat bewijst uw gasinstallateur dat hij op de hoogte is van en voldoet aan de laatste reglementeringen en normen. U heeft dus een garantie dat uw installatie professioneel is aangelegd.

Het logo van Cerga
Foto: Cerga

De Cerga-installateur moet een specifieke opleiding volgen. Ook in de praktijk moet de installateur kunnen bewijzen dat de installaties voldoen aan de nieuwste reglementeringen. Elk jaar controleert een onafhankelijk organisme enkele van de installaties, zodat u zeker weet dat uw installateur nog steeds voldoet aan de normen.

2. Testen en analyses

De KVBG heeft verschillende laboratoria die allen erkend zijn door de overheid. In de laboratoria gebeuren drie soorten proeven: op de toestellen, de installaties en op het gas zelf.

  1. Proeven op toestellen: de proeven die uitgevoerd worden hebben vooral te maken met de veiligheid en het rendement van de toestellen. Het laboratorium staat onder andere in voor het toekennen van de kwaliteitslabels HR+ en HR TOP. Het labo is uitgerust om zowel toestellen met vaste, vloeibare (LNG) als gasvormige brandstoffen te testen. De gasvormige en vloeibare brandstoffen kunnen aangemaakt worden via een automatisch mengstation.
  2. Proeven op installaties: KVBG voert als enig labo in België proeven uit op binneninstallaties en installatiematerialen. Er wordt onder andere getest onder hoge temperaturen.
  3. Proeven op het gas: aardgas heeft geen geur. Om lekken vroegtijdig op te sporen, wordt een geurstof toegevoegd.

3. Het creëren van kwaliteitslabels

Hierboven hebben we de HR+ en HR TOP labels al even vermeld. Deze labels worden toegekend door de Gasgemeenschap, een samenwerking tussen fabrikanten, importeurs van gastoestellen en professionals.

Deze gemeenschap, opgericht in 1960, heeft twee hoofddoelstellingen: om te participeren in de ontwikkeling van efficiënte apparaten die in staat zijn om te voldoen in onze behoeften en het promoten van het gas.

De HR + en HR TOP labels dienen om de hoogrendementsketels (HR-ketels) te identificeren. Deze ketels verbruiken minder gas dan een gewone gasketel. Een hoogrendementsketel met een HR TOP-label is een van de meest zuinige toestellen. Deze is ook wel gekend onder de naam condensatieketel. Het rendement van dit soort gasketel met HR-top label bedraagt tenminste 107%.

Ter info: sinds 26 september 2015 bent u verplicht een condensatieketel te installeren als u een nieuwe gasketel wilt plaatsen of als u uw oude ketel wilt vervangen.

4. Het rationeel energiegebruik (REG)

Een belangrijke taak van de gasindustrie is het rationeel gebruik van energie.

De Belgische aardgasindustie heeft overigens niet gewacht tot duurzame ontwikkeling actueel werd om de energiebesparingen en het Rationeel Energiegebruik te promoten. In 1939 was er al sprake van kwaliteit en energiezuinige toestellen met de lancering van het label AGB. De REG boodschap staat dus al lange tijd centraal in de marketing van de gasondernemingen.

Wij willen u eraan herinneren dat het concept van REG niet beperkt is tot de gasindustrie. Het rationeel energiegebruik is van toepassing op alle soorten energie. Hoe? Door bijvoorbeeld een WKK-systeem te installeren, uw huis goed te isoleren, door uw energieverbruik te beperken aan de hand van een aantal energiebesparende tips

5. Opleiding en voorlichting

6. Ontwikkeling van de voorschriften en normen

In aanvulling op deze missies, werd de KVBG ook erkend als sectorale operator.

Dit wil zeggen dat de organisatie de evolutie van de Europese normen wat betreft het aardgas, de apparatuur, de binneninstallaties en hun omzetting in Belgisch recht opvolgt. DE KVBG coördineert ook de herziening van de bestaande normen in de betrokken domeinen.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.