Ontdek de elektrische installatie en al haar componenten

De elektrische installatie bestaat uit heel wat componenten. Weet u welke? Foto: Pixabay

Weet u niet hoe een elektrische installatie in elkaar zit? Dit zal snel veranderen! Aan de hand van dit artikel zult u in geen tijd de verschillende elementen herkennen en weten wat hun functie is.

Wat is een elektrische installatie?

De elektrische installatie is het geheel van elektrische apparaten, aansluitingen en verbindingen in uw huis. Naast de meterkast gaat het ook om alle zaken die hierop zijn aangesloten zoals kabels, leidingen, buizen, schakelaars ….

Deze elektrische installatie is aangesloten op het netwerk van de energieleverancier dat op zijn beurt verbonden is met de elektriciteitscentrale. De kabel van de elektriciteitsleverancier is aangesloten op de zekeringkast. Van daaruit loopt de kabel via de elektriciteitsmeter naar de verdeelinrichting, i.e. de verdeelkast.

De onderdelen van de verdeelkast

De verdeelkast verdeelt de elektriciteit in groepen en beveiligt ze. Het bestaat uit verschillende onderdelen waarvan we de belangrijkste uitleggen.

De hoofdschakelaar

De hoofdschakelaar is het verbindingspunt tussen de netbeheerder en de elektrische installatie bij u thuis. De schakelaar kan een gehele elektrische installatie onder spanning zetten of spanningsvrij maken.

De differentieelschakelaar

Dit wordt ook wel de aardschakelaar of de verliesstroomschakelaar genoemd.

Een differentieelschakelaar beschermt tegen brand.
Een differentieelschakelaar beschermt tegen brand. Foto: Gamma

Het doel van een aardlekschakelaar is om het huis en de inwoners te beschermen tegen elektrocutie en het voorkomen van brand. Een eventueel verschilstroom zou normaal gezien door de veiligheidsaarde terug moeten lopen, maar bij niet-geaarde toestellen zou een isolatiedefect een mens of dier kunnen elektrocuteren. De aardlekbeveiliging reageert hierop door de stroomtoevoer bij een dergelijk “lek” af te sluiten.

De smeltveiligheid

De smeltveiligheid werd in de volksmond ook wel ‘zekeringen’ genoemd. Een smeltveiligheid bestaat uit een elektrisch geleidende band of draad van koper, zilver of van een koperlegering. Deze zekering kan ook voorzien zijn van een druppeltje lood en/of tin op het midden van de smeltdraad voor het vertraagd onderbreken. Wanneer er door kortsluiting of overbelasting een te hoge stroom loopt, smelt de smeltdraad van de veiligheid en wordt daardoor de stroomkring onderbroken. Op deze manier wordt schade aan de bedrading of zelfs brand vermeden.

Vandaag wordt altijd gebruik gemaakt van automatische schakelaars, kortweg automaten. De automaat beveiligt de kring tegen kortsluiting en tegen overbelasting, net zoals de smeltveiligheid. Het is opgebouwd uit twee elementen:

  • een magnetische beveiliging die beschermt tegen kortsluiting
  • een thermische beveiliging die inschakelt bij overbelasting

Het voordeel van automaten is dat deze na een incident opnieuw kan ingeschakeld worden. Het werkt immers met een plaatje dat verbuigt in plaats van smelt bij een te hoge stroom.

Elke kring in de automatenkast dient te worden beveiligd met een aparte automaat of zekering.

Aarding

De aarding garandeert de veiligheid van de elektrische installatie en is om die reden uiterst belangrijk. In de meeste gevallen wordt de aarding voorzien in de vorm van een loden lus. Die lust wordt onder de fundering van de woning gelegd. Bij reeds bestaande installaties is het niet meer mogelijk om de lus alsnog te plaatsen. In dat geval worden aardstaven gebruikt.

De aarding wordt via de verdeelkast verdeeld naar de verschillende stopcontacten en lichtpunten. Zodra een fout optreedt, zoals in het geval van een defect elektrische apparaat, zal de stroom langs deze leidingen op een veilige manier naar de aarde worden afgeleid.

Overspanningsbeveiliging

Een te hoge spanningspiek is schadelijk voor de installatie en de aangesloten apparatuur. Vooral kringen met computerapparatuur of audio- en video-installaties kunnen baten bij een een extra beveiliging.

De elektriciteitsmeter

De elektriciteitsmeter wordt gebruikt om uw elektriciteitsverbruik in kWh te meten. Met die gegevens in hand wordt elk jaar uw verbruik berekend en de elektriciteitsrekening opgesteld. Afhankelijk van het tarief dat u kiest, kan uw meter één of twee indexen (enkelvoudig of tweevoudig tarief) tonen.

De keuring van de elektrische installatie

De netbeheerder is verantwoordelijk voor de elektrische installatie, de meter en het onderhoud. Als u een probleem ondervindt, moet u contact opnemen met uw netbeheerder. Om uw veiligheid te garanderen, bestaat de AREI. Dit reglement rond de elektrische installatie is de laatste jaren steeds strenger geworden. Een greep uit de regels:

  • Een onafhankelijk bedrijf moet de installatie keuren.
  • Als de installatie wordt goedgekeurd, wordt een attest afgeleverd aan de netbeheerder. De netbeheerder zal dan op zijn beurt de woning aansluiten op het elektriciteitsnet.
  • Elke installatie wordt voorzien van een algemene differentieelschakelaar van 300 mA en een tweede van 30 mA voor de vochtige ruimtes & was- en vaatwasmachines, boilers.
  • Wasmachine, vaatwasmachine, boiler, oven en dergelijke meer moeten apart afgezekerd worden
  • De installatie moet voldoende geaard zijn. Alle stopcontacten en verlichtingspunten moeten geaard worden. Woningen mogen een maximum aardingsweerstand hebben van 30 Ohm.

Als u twijfelt of uw installatie voldoet aan de normen, neem dan zeker contact op met een technicus.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.