Luchtvervuiling is een van de grootste bedreigingen voor onze gezondheid

Luchtvervuiling veroorzaakt jaarlijks miljoenen doden. Foto: Pixabay

De luchtkwaliteit verslechtert, waardoor elk jaar mensen vroegtijdig sterven. Dat concludeert het Internationaal Energieagentschap (IEA) in hun laatste rapport. In dat rapport stellen ze een aantal oplossingen voor om luchtvervuiling tegen te gaan zonder dat de energievoorraad aangetast wordt.

Luchtvervuiling bedreigt onze gezondheid

Er vallen maar liefst 6,5 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar – zo’n 18.000 per dag – als gevolg van luchtvervuiling. Dat is het resultaat van de “World Energy Outlook”, een recente studie van het International Energy Agency (IEA). Naast het opmaken van de huidige balans, keek het agentschap ook naar de toekomst.

Het resultaat valt niet te betwisten: als we de manier waarop we energie produceren en verbruiken niet aanpassen, dan zullen er steeds meer doden vallen als gevolg van luchtvervuiling.

Luchtvervuiling is de vierde grootste bedreiging voor de menselijke gezondheid na hart- en vaatziekten, kanker en roken. Het veroorzaakt meer doden dan o.a. aids, tuberculose en verkeersongevallen.

De boosdoeners: armoede en fossiele brandstoffen

Volgens het IEA is luchtvervuiling met betrekking tot de energiesector voornamelijk te wijten aan twee factoren: armoede en de intensieve ontwikkeling van fossiele brandstoffen.

Armoede

Meer dan 2,7 miljard arme mensen zijn aangewezen op het gebruik van hout om te koken en kerosine voor verlichting. Het probleem? Deze energiebronnen creëren rokerige omgevingen die op hun beurt ongeveer 3,5 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar veroorzaken. Deze komen vooral in Azië en Afrika voor ten zuiden van de Sahara, waar de onvolledige verbranding van biomassa meer dan de helft van de totale hoeveelheid fijn stof uitstoot. Onvolledige verbranding is het gevolg van een kachel (fornuis, oven) van een slechte kwaliteit. Een kachel van betere kwaliteit kan fijn stof beperken.

Fijn stof is tien keer dunner dan de dikte van haar en lucht, waardoor het makkelijk in het lichaam binnendringt. Dat stof is de oorzaak van vele ernstige ziektes.

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen worden al decennia lang gebruikt om de economie te doen draaien. Het probleem ligt bij de onophoudelijke verbranding van de fossiele brandstoffen, die slecht zijn voor het milieu. Ze versterken het broeikaseffect, wat leidt tot verdere opwarming van de aarde en uiteindelijk tot klimaatverandering.

Hoe zit het met de toekomst?

In haar verslag voorspelde het Internationaal Energieagentschap de evolutie van de uitstoot van schadelijke stoffen tot 2040. Dat gaf de volgende resultaten:

In ontwikkelde landen zal de luchtvervuiling dalen tegen 2040. Dit is het gevolg van verscherpte controles, een lagere vraag naar energie en de overgang naar duurzame energie. Het IEA verwacht dat meer dan een derde van onze energie afkomstig zal zijn van bronnen die geen fijn stof uitstoten, zoals wind- en zonne-energie, waterkracht en kernenergie.

Luchtvervuiling is een groot probleem in Azië.
Luchtvervuiling is een groot probleem in Azië. Foto: National Geographic News

Jammer genoeg is er ook minder goed nieuws. De luchtvervuiling zal naar verwachting toenemen in India, Zuidoost-Azië en Afrika als gevolg van de toenemende bevolking, een groter verbruik en de verstedelijking. Deze landen verschillen van China in de zin dat China (waar de luchtkwaliteit al zeer pover is) al initiatieven neemt om de luchtkwaliteit niet te verergeren.

Hoe kunnen we luchtvervuiling tegengaan?

Vooral in Azië zullen er steeds meer slachtoffers vallen. Vandaag veroorzaakt luchtvervuiling al meer dan 3 miljoen doden. Tegen 2040 verwacht men dat dat cijfer zal stijgen tot 4,5 miljoen. Het IEA stelt daarom verschillende oplossingen voor op basis van bestaande technologieën en een beleid dat mogelijk is in verschillende delen van de wereld:

  • ambitieuze doelstellingen: stel een doel op lange termijn op, een doel dat ambitieus genoeg is
  • implementeer dat beleid in de energiesector om het doel te bereiken
  • zorg voor doeltreffende controle van de regeling en transparante communicatie

Voor de bestrijding van energiearmoede pleit de International Energy Agency voor universele toegang tot toestellen (vb. kachels) van goede kwaliteit en zuivere (hernieuwbare) energie

Daarnaast pleit de IEA voor een aantal maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren:

  • beperk uitstoot door in te zetten op hernieuwbare energie
  • investeer in innovatie om kosten te verlagen
  • beperk de uitstoot a.d.h.v. strikte beperkingen op voertuigen en brandstofkwaliteit

Investeren in duurzame energie is dus de sleutel tot het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van het aantal sterfgevallen.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.