Hoe wordt de gasprijs elke maand bepaald?

De variabele gasprijs wordt bepaald afhankelijk van de beurs. Foto: Pixabay

Heeft u zich al eens afgevraagd hoe de gasprijs bepaald wordt, en door wie? Stelt u zich vaak de vraag waarom de prijs zo sterk kan schommelen van de ene maand op de andere? Als u ja antwoordde op een van deze vragen, dan bent u aan het juiste adres.

De liberalisering van de markt veranderde het speelveld

De vrijmaking van de energiemarkt kwam er op initiatief van de Europese Unie. Zij wilde de concurrentie aanwakkeren om de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers in de verschillende lidstaten op te trekken.

Dankzij de vrijgemaakte gasmarkt kan de consument nu vrij een energieleverancier kiezen en veranderen van energieleverancier. De vrijmaking heeft de markt ook gereorganiseerd. Enerzijds de gasvoorziening, vervolgens de opslag en het transport en tot slot de distributie tot bij de meters en de levering. Het leveren van gas komt eigenlijk overeen met het op de markt brengen ervan en de facturatie aan de klant.

Op uw gasfactuur staan verschillende kosten vermeld: de gasprijs, de transport- en distributietarieven en de taksen. Enkel de gasprijs hangt af van uw gasleverancier. Alle andere prijzen blijven gelijk bij alle leveranciers.

De rol van de gasleverancier

Uw gasleverancier bepaalt de prijs van het gas en houdt hiervoor rekening met verschillende aspecten zoals de voorzieningskosten dat hij zelf heeft onderhandeld, de administratieve kosten, de kosten van de openbare dienstverplichtingen en tot slot de winstmarge.

De meerderheid van de gasleveranciers hebben een gevarieerd aanbod, met een aanbod van vaste en variabele tarieven. Een vaste prijs staat voor stabiliteit. De prijs bij de ondertekening van het contract blijft dezelfde voor de volledige duur van de overeenkomst. Wanneer u uw regularisatiefactuur (of afrekening) krijgt, is de gasprijs dus gebaseerd op een tarief dat u al kende.

Daarentegen kan een variabel tarief herzien worden (verminderd of vermeerderd) in functie van de evolutie van de index gekozen door de leverancier.

Hoe wordt de gasprijs geïndexeerd?

De CREG, de federale regulator van de energiemarkt, heeft aanbevelingen geformuleerd om de indexering beter begrijpelijk te maken voor de consument. Deze aanbevelingen werden opgevolgd en in een wet omgezet.

Het belangrijkste dat u moet onthouden is dat de indexering enkel kan gebeuren op basis van de indexen die enkel in functie van de reële voorzieningskosten van de leverancier evolueren. De indexen worden uitsluitend berekend op basis van de beursnoteringen van de Europese gasmarkt. Tot slot is vanaf 2015 voorzien dat de evolutie niet meer gekoppeld mag zijn aan de aardolie-index.
Zo dienen de prijsevoluties van de ene leverancier tot de andere homogener te zijn. Er mag trouwens slechts één keer worden geïndexeerd per trimester, op de eerste dag.

Dus als u intekent op een contract met een variabel tarief, kent u de gasprijs voor het trimester waarin u intekent, maar niet de prijs voor de komende trimesters. Het geschatte bedrag van uw factuur voor het eerste jaar wordt dus berekend op basis van de schatting van de volgende drie trimesters. Deze schatting herneemt de laatst gekende waarden (die van vorig jaar). Vervolgens wordt uw verbruik over het hele jaar gespreid in functie van consumptiecurves. Dit zijn gemiddelden die in het verleden werden vastgesteld. Eens het verbruik voor elk trimester werd ingeschat, wordt de schatting van de variabele prijs op dit trimester toegepast.

Uw voorschotfactuur bevat dus de schatting van uw verbruik en vermeldt de nieuwe geïndexeerde prijs. De regularisatiefactuur vermeldt uw reële verbruik. Dit wordt gespreid over de verschillende trimesters, in functie van de gemiddelde consumptiecurves. Het geschatte verbruik voor elke trimester wordt vermenigvuldigd met de geïndexeerde prijs per trimester.

Index TTF-103

De meeste Belgische gasleveranciers gebruiken de TTF-103 index om de prijs van het gas elk trimester te bepalen. Deze index geeft het rekenkundig gemiddelde weer in €/MWh van de prijzen die op de energiebeurs APX-Endex worden bepaald voor de gascontracten voor het volgende trimester.

103 betekent concreet: de gemiddelde referentieprijs van 1 maand (het gemiddelde van de dagelijkse bijdragen tijdens de maand). Dit laatste wordt onverwijld toegepast (0) voor een nieuwe periode van 3 maanden (dat is de gasprijs voor dat trimester).

Een vast of variabel aanbod kiezen?

Er bestaat geen beste aanbod tussen vaste of variabel prijzen. Deze keuze is aan u. Met een vaste prijs kunt u uw budget goed in het oog houden en hangt u niet af van prijsevoluties. Met een variabel tarief gaat u een uitdaging aan en wint u erbij als de prijzen dalen.

Wat zou u kiezen, vast of variabel?

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.