Hoe de meterstanden voor gas en elektriciteit aflezen?

De netbeheerder heeft de meterstanden nodig om uw energierekening te bepalen. Foto: Sibelga

Laten we eens kijken naar elektrische meters in België. Er zijn verschillende types die elk op hun eigen manier functioneren. Weet u niet hoe u die van u moet aflezen? Dan bent u op de juiste plaats. Wij bekijken alle types en leggen u uit hoe u de meterstanden kunt aflezen.

Wat doet de meter?

Elk jaar vraagt uw netbeheerder om uw meterstanden door te geven. De distributienetbeheerders zorgen ervoor dat uw energie bij uw thuis geleverd worden. Uw netbeheerder is de enige die bevoegdheid heeft om uw meterstanden af te nemen, maar wat doet hij daar nu mee?

De meterstand bepaalt uw werkelijke verbruik tijdens het voorbije jaar. Zoals u misschien al weet, betaalt u doorheen het jaar voorschotfacturen. De bedragen op die facturen zijn een schatting van uw jaarlijks verbruik. Maar natuurlijk moet deze schatting gecontroleerd en eventueel rechtgezet worden. Daarvoor dienen de meterstanden. Aan de hand van uw werkelijk verbruik zal u geld terugkrijgen of geld moeten bijstorten, afhankelijk van de bedragen die u doorheen het jaar betaald heeft.

De meterstanden zijn dus belangrijk om uw jaarlijks verbruik te bepalen.

We geven een voorbeeld. In januari 2016 las u 20.500 kWh af van uw elektrische meter. In januari 2017, een jaar later, was het 23.500 kWh. Uw elektriciteitsverbruik voor 2016 bedroeg: ​​23.500 kWh – 20.500 kWh = 3000 kWh.

Aan de hand van deze gegevens wordt uw jaarrekening opgesteld. Betaalde u doorheen het jaar voor 3500 kWh? Dan zal u geld terugkrijgen van uw elektriciteitsleverancier. Betaalde u voor 2500 kWh? Dan zal u helaas geld moeten bijstorten.

Let op: verwar de meterstand niet met het nummer van uw elektriciteitsmeter. Dat nummer bestaat uit 8 tot 10 cijfers terwijl de meterstand 5 cijfers bestaat en uitgedrukt wordt in kWh!

Waarom en wanneer wordt de meterstand afgelezen?

 • voor het bepalen van uw jaarrekening
 • voor een verhuis: als u verhuist, is het noodzakelijk om de meterstand door te geven aan de energieleverancier. De leverancier zal dan uw eindfactuur voor het oude adres berekenen.
 • na een verhuis: als uw nieuwe thuis vorige bewoners had, geven ook zij de meterstand door. Zo bent u zeker dat u betaalt voor uw eigen verbruik, niet voor dat van de vorige bewoners. Om te voorkomen dat er conflicten optreden, moet er een energieovernamedocument ingevuld worden.
 • bij het veranderen van energieleverancier: u geeft de meterstand(en) door zodat de oude energieleverancier u een slotfactuur kan opsturen.

Wat als u niet aanwezig bent als de technicus langskomt?

Een technicus van uw distributienetbeheerder kwam langs bij u thuis, maar u was niet aanwezig. Wat nu? Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Welk voor u van toepassing is, hangt volledig af van netbeheerder tot netbeheerder.

Een overzicht van de mogelijke scenario’s:

 • de technicus laat een kaartje achter in uw brievenbus waarop zijn volgende doortocht wordt aangegeven
 • de technicus laat een kaartje achter met instructies om zelf een nieuw datum te kiezen
 • als u de technicus opnieuw mist of als u niet overeenkomt over een mogelijke datum, dan is het mogelijk om zelf de meterstanden door te geven. Afhankelijk van de netbeheerder kan dit via telefoon of via de website.
 • als u uw meterstand niet doorgeeft, zal de netbeheerder uw verbruik schatten op basis van eerdere jaren. Dit is uitzonderlijk. In de daaropvolgende jaren is het dan ook aan u om tijdig de meterstand te communiceren.

Hoe kunt u de meterstand aflezen?

We geven een overzicht van de verschillende soorten tellers, voor zowel elektriciteit als gas. We beginnen met elektriciteit.

Normaal tarief of uitsluitend nachttarief

Een meter voor normaal uurtarief (enkel dag) of voor uitsluitend nachttarief (enkel nacht) heeft 1 meterstand. Deze bestaat uit maximaal 7 cijfers vóór en 1 cijfer na de komma. Een aantal aanwijzingen:

 • Controleer of de 4 laatste cijfers van uw meternummer overeenkomen met het nummer dat op uw brief vermeld wordt.
 • Noteer de meterstand. De cijfers na de komma moet u niet opschrijven.
Elektrische meter voor normaal tarief
Foto: Sibelga

(1) In dit voorbeeld is de meterstand 5419
(2) In dit voorbeeld zijn de laatste 4 cijfers van het meternummer 9527

Tweevoudig uurtarief

Een meter voor tweevoudig uurtarief (dag / nacht) beschikt over 2 meterstanden. De meterstand bestaat uit maximaal 7 cijfers vóór en 1 cijfer na de komma.

 • Controleer of de 4 laatste cijfers van uw meternummer overeenkomen met het nummer dat op uw brief vermeld wordt.
 • Noteer de meterstand. De cijfers na de komma moet u niet opschrijven.
 • Let op het verschil tussen beide meterstanden. De dagmeterstand wordt afgebeeld met een zon, de nachtmeterstand met een maan.
De dubbele meter
Foto: Sibelga

(1) Zon: In dit voorbeeld is de meterstand voor de dagmeter 2180
(1) Maan:In dit voorbeeld is de meterstand voor de nachtmeter 7543
(2) In dit voorbeeld zijn de laatste 4 cijfers van het meternummer 6945

Elektronische meter

Dit type meter komt bijvoorbeeld overeen met een budgetmeter die over een elektronische scherm beschikt.

De elektronische meter
Foto: Sibelga

In dit voorbeeld is de meterstand: 3202
In dit voorbeeld zijn de laatste vier cijfers van de meter: 3521

De gasmeter

De meterstand van een gasmeter bestaat uit maximaal 8 cijfers vóór en 3 cijfers na de komma.

 • Controleer of de 4 laatste cijfers van uw meternummer overeenkomen met het nummer dat op uw brief vermeld wordt.
 • Noteer de meterstand. De cijfers na de komma moet u niet noteren.
De gasmeter
Foto: Sibelga

(1) In dit voorbeeld is de meterstand 2862.
(2) In dit voorbeeld zijn de laatste 4 cijfers van het meternummer 5486

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.