Wat staat er allemaal in het contract van de autoverzekering?

Autoverzekeringen vergelijken is gemakkelijk, een autoverzekering kiezen is iets moeilijker. U moet immers rekening houden met de verschillende types en moet op basis daarvan uw keuze maken. Gelukkig vindt u advies voor de juiste keuze in onze praktische gidsen. Eens u een keuze gemaakt heeft, moet u natuurlijk nog het contract tekenen. Om dat te doen, weet u best op voorhand wat er in zo’n contract moet staan. In deze praktische gids vindt u dan ook meer uitleg en informatie over het contract van de autoverzekering.

Autoverzekeringen vergelijken

Een woordje uitleg over de autoverzekering in het algemeen

De autoverzekering is boven alles een verzekering die u beschermt in geval van een incident of auto-ongeval. De verzekering staat u toe de schade te laten betalen door de verzekeringsmakelaar of de verzekeringmaatschappij waar u bij bent aangesloten. Het bedrag dat terugbetaald wordt is afhankelijk van uw contract, i.e. de garanties en dekkingen waar u voor heeft gekozen, en van de omstandigheden van het ongeval. Een overzicht van de verschillende types autoverzekeringen vindt u in een van onze praktische gidsen. Het belangrijkste dat u daarvan moet onthouden, is dat de BA-verzekering verplicht is in België. Deze verzekering dekt de schade van de betrokken derde partij bij een ongeval waar u in fout bent. Die derde partij kunnen ook zwakke weggebruikers zijn zoals fiets, voetgangers en de passagiers die zich in uw auto bevonden. Het principe achter de BA-verzekering is dat iedereen gedekt is na een auto-ongeval, behalve de bestuurder die het ongeval veroorzaakte. Materiële schade noch lichamelijke letsels worden gedekt door de BA-verzekering.

Rijden zonder geldige verzekering is een misdrijf en dus strafbaar. De gevolgen van het rijden zonder verzekering kunnen gaan van een boete (€6000 of meer) tot het intrekken van het rijbewijs tot zelfs een gevangenisstraf. De aard van de straf is afhankelijk van de ernst van het ongeval dat u veroorzaakte.

De BA-autoverzekering is dus steeds de basis van het contract van de autoverzekering. Om ook in andere situaties gedekt te zijn (eigen schade wanneer u in fout bent, brand, glasbreuk, diefstal, lichamelijke letsels van de bestuurder, etc.) heeft u aanvullende garanties of dekkingen nodig. Meet informatie over elke afzonderlijke garantie vindt u in onze praktische gids.

De prijs en het contract van de autoverzekering: de premie en de franchise

De premie

Dit is de prijs die u betaalt aan uw makelaar of verzekeringsmaatschappij om u en uw auto te verzekeren. Het is de prijs die aanwezig is op het contract van de autoverzekering. De hoogte van de premie is afhankelijk van twee factoren: de waarschijnlijkheid dat u een auto-ongeval zal veroorzaken of dat u in een ongeval betrokken raakt en de kosten die verbonden zijn aan het ongeval. Het geheim van elke makelaar of verzekeringsmaatschappij is om zoveel mogelijk klanten te verkrijgen. Hoe meer klanten en hoe groter de groep, hoe makkelijker de verzekeraar de kosten zal kunnen betalen. Zij hebben immers meer premies en dus meer kapitaal.

Bij het berekenen van de premie wordt rekening gehouden met een aantal factoren, zoals het type van de auto, de leeftijd van de bestuurder, de woonplaats, het aantal gereden kilometers, etc. Zowat het belangrijkste element waar verzekeraars rekening mee houden is de ervaring en de reputatie van de bestuurder. Dat laatste wordt onderhouden door het bonus-malus systeem. Simpel uitgelegd: hoe vaker u betrokken bent bij een ongeval, hoe hoger de premie. De verzekeraar heeft immers veel kosten aan u. Ook is het niet ongewoon dat verzekeraars u niet langer willen verzekeren omdat u hen te veel geld kost.

De franchise

De franchise of vrijstelling is het bedrag dat u betaalt. De verzekering dekt immers niet de volledige 100% van de schade. De franchise is dus bedrag dat u uit eigen zak betaalt om de herstelwerken (of andere kosten) na een ongeval te bekostigen. De vrijstelling heeft een directe relatie met de premie. Hoe hoger de franchise en dus het bedrag dat u zelf betaalt, hoe lager de premie. Hoe lager de franchise, hoe hoger uw premie zal zijn. Wij raden aan om te kiezen voor een hogere premie in plaats van een hogere franchise. U kunt immers de aard en de ernst van het ongeval (en de schade) niet voorspellen. Het lijkt dus veiliger en minder risicovol om per jaar een hoger bedrag te betalen.

De duur van het contract

Het contract van de autoverzekering is bij wet nooit langer geldig dan een jaar. De autoverzekering wordt echter elk jaar verlengd, en dit zonder uw expliciete toestemming. Als u verschillende jaren bij dezelfde verzekeraar of maatschappij wil blijven, hoeft u dus niets te doen. Aan het einde van de loop van uw autoverzekering, wordt het contract van de autoverzekering immers automatisch voor een jaar verlengd.

Als u graag wil veranderen van autoverzekering, dan moet u dit laten weten aan uw verzekeraar via een opzegbrief. U moet hierbij rekening houden met een opzegtermijn van drie maanden.

Na het ondertekenen van het contract is de autoverzekering onmiddellijk geldig. U heeft echter een bedenktijd van 14 kalenderdagen als u van verzekeraar wenst te veranderen.

Het bewijs van uw ondertekende contract: de groene kaart

De groene kaart of de verzekeringskaart is het document dat u van uw verzekeraar of verzekeringsmaatschappij ontvangt na het ondertekenen van uw contract. De groene kaart geeft aan dat u de wet navolgt en dat uw auto correct verzekerd is. Op deze kaart staat de volgende informatie:

  • de makelaar of verzekeringsmaatschappij waar u verzekerd bent
  • de periode waarin u verzekerd bent: de periode moet steeds geldig zijn. Als u op zoek bent naar een nieuwe verzekeraar of u bent het proces van de verandering gestart, dan kan het zijn dat de periode verloopt vooraleer u uw nieuwe kaart ontvangt. Maak u echter geen zorgen: de oude verzekeringskaart blijft nog 16 dagen geldig naar afloop van de oude kaart. Om dit soort situaties te vermijden raden wij u toch aan om op tijd de overstap te maken. Meer informatie over hoe en wanneer u best van autoverzekering verandert, vindt u in onze praktische gids.
  • het land waarin de autoverzekering is afgesloten

In deze praktische gids gaven wij u een overzicht van de belangrijkste elementen die u terugvindt in het contract van de autoverzekering. We hopen dat u met deze en vorige praktische gidsen over voldoende informatie beschikt om de juiste autoverzekering te kiezen die bij u past en dat u goed voorbereid bent wanneer u het contract van de autoverzekering tekent.
Bent u geïnteresseerd in nog meer informatie over de autoverzekering? Neem dan zeker een kijkje bij onze praktische gidsen.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.