Hoe uw gsm-abonnement opzeggen?

Een gsm-abonnement is snel, simpel en in de meeste gevallen gratis! Foto: Pixabay

Worden uw gsm-rekeningen steeds hoger of de klantenservice van uw operator slechter? Dan is het misschien tijd om uw gsm-abonnement te annuleren. U denkt wellicht dat dat heel wat papierwerk met zich meebrengt, maar niets is minder waar. Een gsm-abonnement opzeggen is simpel en wij leggen u uit hoe het moet.

Het beste moment om uw gsm-abonnement op te zeggen

We mogen van geluk spreken dat we in België wonen. In tegenstelling tot Frankrijk bijvoorbeeld is de reglementering wat betreft telecomabonnementen heel klantvriendelijk. In het algemeen zijn de regels eenvoudig, maar er bestaan enkele uitzonderingen. Laten we hier even op inzoomen.

Sinds de Telecomwet (2012) kan elke houder van een gsm-abonnement zijn contract na de eerste zes maanden te allen tijde kosteloos verbreken. Het principe is dus het volgende: tijdens de eerste zes maanden bent u trouw aan uw telecomoperator, maar daarna bent u vrij om te veranderen van gsm-abonnement wanneer u wilt, zonder extra kosten.

Toch moeten we enkele kanttekeningen plaatsen.

  • Allereerst bent u volledig vrij uw abonnement op te zeggen wanneer u wil. Men kan u niet verplichten om tot het einde van de zes maanden te wachten als u écht wil veranderen. In dat geval moet u een schadevergoeding betalen aan de operator. Die schadevergoeding is maximaal gelijk aan de abonnementskosten die u nog zou moeten betalen tot aan het einde van de zes maanden.
  • Ten tweede heeft deze wetgeving enkel betrekking op consumenten en niet op bedrijven. Zolang u minder dan vijf telefoonnummers hebt, wordt u als particulier beschouwd en is deze wetgeving dus op u van toepassing.

Uitzondering op de regel

Er bestaat slechts een uitzondering op deze eenvoudige regel, namelijk als u hebt ingetekend op uw abonnement in het kader van een koppelverkoop (gratis gsm of met korting). In dit geval bent u vrij om uw abonnement te allen tijde op te zeggen, maar kan de operator u een schadevergoeding vragen ten belope van het maximumbedrag van de restwaarde van het product.

Houd er ook rekening mee dat als uw operator zijn tarieven verhoogt, zelfs als dit een gevolg van een verhoging van de prijsindex, u toch uw abonnement kunt opzeggen zonder boete. Dit kan ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste gsm-rekening met de nieuwe voorwaarden.

Hoe kunt u uw abonnement opzeggen?

U zult zien, uw gsm-abonnement opzeggen is een fluitje van een cent! Volgens de wet hoeft u geen aangetekende brief te sturen. Elke geschreven communicatie telt. Dit betekent dat u uw abonnement kunt opzeggen via brief, e-mail, sms, door een formulier op de website in te vullen … Uiteraard dient u uw opzegging naar de juiste ontvanger, het juiste nummer of de juiste website te zenden.

En als kers op de taart kunt u een onmiddellijke stopzetting eisen. De operator moet alles in het werk stellen om het contract te verbreken en dit schriftelijk te bevestigen.

Deze sympathieke wet is ook van toepassing op internet-, tv- en vaste telefoniecontracten.

Als u toch beslist om een brief te sturen, dan zijn er enkele zaken die u niet mag vergeten te vermelden, nl. uw contactgegevens, uw klantnummer en de gewenste datum van het einde van het contract. U moet uw beslissing om het gsm-abonnement op te zeggen niet rechtvaardigen in uw communicatie.

Een voorbeeld van een brief voor de opzegging van het contract

Dit zijn de elementen die u niet mag vergeten in de brief:

  • voornaam en naam
  • uw adres
  • postcode en stad
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • naam van de operator
  • adres van de ontvanger

Uw brief kan er als volgt uitzien:

Uw voornaam, naam
Uw adres 
Postcode – Stad
E-mailadres
Telefoonnummer 

Naam van de operator
Adres van de ontvanger
Postcode – Stad

Opgesteld op [Datum] in [Stad]

Betreft: beëindiging van mijn gsm-abonnement

Beste meneer, mevrouw, 

Bij deze informeer ik u over mijn wens om mijn gsm-abonnement bij uw bedrijf te beëindigen.

Ik beschik over het volgende klantnummer: [klantnummer]. Ik vraag u ook om de beëindiging te voltooien tegen [geef de datum waarop de opzegging van kracht gaat].

Ik bedank u alvast om mij een schriftelijke bevestiging te sturen met vermelding van de einddatum van mijn contract en de eindrekening.

Met vriendelijke groeten,
[Voornaam Naam]
[Handtekening]

Voor meer informatie kunt u terecht bij het opstellen van een opzegbrief voor een gsm-abonnement.

Een aantal speciale gevallen

1. Bent u verplicht om uw gsm-abonnement op te zeggen bij een verhuis?

Niet per se. De procedure is afhankelijk van de gemeente waar uw nieuwe woning zich bevindt. In de meeste gevallen kunt u uw huidige abonnementen overzetten naar een nieuw adres. Vraag meer informatie aan uw telecomoperator.

2. U gaat een tijdje in het buitenland wonen

In plaats van uw gsm-abonnement te beëindigen, kunt u uw operator vragen om het abonnement tijdelijk op te schorten totdat u terugkeert naar België. Deze tijdelijke onderbreking kan worden toegepast voor internet, televisie en vaste telefonie.

Zodra u weer terug bent, hoeft u enkel contact op te nemen met de klantenservice van de operator om de “pauze” te beëindigen. De maanden dat het abonnement onderbroken was, worden niet aangerekend.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.