Wie krijgt vandaag nog groenestroomcertificaten?

De groenestroomcertificaten zijn verleden tijd, maar hoe is het zover gekomen? En wie krijgt nog wel certificaten? Foto: Pixabay

Particulieren die hun eigen energie opwekken via zonnepanelen werden hiervoor beloond aan de hand van de groenestroomcertificaten. In 2015 werd echter beslist dat nieuwe installaties geen certificaten meer krijgen. Ontdek hier de geschiedenis van de groenestroomcertificaten.

De opzet van de groenestroomcertificaten

Het idee achter de groenestroomcertificaten was goed. De productiekosten van groene energie liggen hoger dan die van elektriciteit uit fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie en steenkool) of kernenergie. Om die reden werd groene energie vaak aan de kant geschoven, maar dat kon niet zo blijven. Er moesten maatregelen genomen worden om de wereldwijde uitstoot van CO2 te verminderen en zo het effect op het klimaat te beperken.

Onder leiding en druk van de Europese Unie werden de Europese landen aangezet om maatregelen te nemen en de productie van groene energie aan te moedigen.

In België zijn energieproducenten verplicht om hun “fuel mix” bekend te maken. Met “fuel mix” bedoelen we de bronnen waaruit de producenten hun elektriciteit opwekken. De “fuel mix” wordt gecontroleerd door de regionale regulatoren die beslissen of België genoeg hernieuwbare bronnen gebruikt voor de productie van elektriciteit.

Het klimaatakkoord van België bevat doelen die ons land tegen 2020 moet behalen.
Het klimaatakkoord van België bevat doelen die ons land tegen 2020 moet behalen. Foto: Pixabay

Ons land heeft zich immers als doel gesteld om tegen 2020 20% van de totale energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Om hieraan te geraken werden verschillende maatregelen aangetroffen :

 • Energieproducenten werden aangezet om hun productie en rendement van groene elektriciteit te verhogen en de consumenten aan te sporen om dit type energie te gebruiken.
 • Energieproducten moesten kunnen aantonen dat ze voldoende groene elektriciteit produceren

Maar hoe moeten ze bewijzen dat ze wel voldoende groene elektriciteit aanbieden? Door het uitreiken van groenestroomcertificaten!

De groenestroomcertificaten stimuleerden eigenaars van zonnepanelen, die een certificaat kregen voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Dat certificaat had een bepaalde waarde, bv. 150 euro. Particulieren konden deze certificaten daarna doorverkopen aan elektriciteitsproducenten die de certificaten gebruikten om de drempel van de opgelegde hoeveelheid groene elektriciteit te bereiken. Haalden ze die drempel niet, dan kregen ze een boete.

Reglementering van de groenestroomcertificaten

De werking van de GSC’s is steeds afhankelijk van gewest tot gewest en is dus verschillend voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Volgens de VREG moeten de leveranciers per trimester een “quota van de groenesctroomcertificaten proportioneel met de hoeveelheid elektriciteit” indienen die zij in de aangetroffen periode hebben geleverd. Op deze manier moeten ze rekening houden met het opgelegde hoeveelheid groene energie die ze moeten leveren, een hoeveelheid die elk jaar progressief toeneemt.

De regionale regeringen stellen elk jaar opnieuw een nieuwe quota op van de GSC’s (en de hoeveelheid groene energie) dat behaald moet worden. Dit waren de doelstellingen twee jaar geleden:

 • Vlaanderen : 10 % in 2015 om 12,5 % te behalen in 2020
 • Brussel : 4,5 % in 2015 om 8 % te behalen in 2020
 • Wallonië : 27,7 % in 2015 om 37,9 % te behalen in 2020

Als de quota niet gerespecteerd wordt, dan zullen de leveranciers per certificaat dat ontbreekt het volgend bedrag moeten betalen:

 • Vlaanderen: 100 EUR
 • Brussel: 100 EUR
 • Wallonië: 100 EUR

Uitreiking van de groenestroomcertificaten

Of u groenestroomcertificaten ontvangt of niet is afhankelijk van het moment waarop uw PV-installatie geïnstalleerd en goedgekeurd werd.

 • Installaties in gebruik voor 2013: voor 1 augustus 2012 konden certificaten verkocht worden aan Elia tegen 150 euro per certificaat voor een periode van 10 jaar. De steun voor deze installaties werd echter stelselmatig afgebouwd.
 • Installaties in gebruik genomen van 1 januari 2013 tot 31 december 2013: 93 euro gedurende 15 jaar per groenestroomcertificaat is het minimum. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden.
 • Installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2014 tot 30 juni 2014: 93 euro gedurende 15 jaar is het minimum. Voor één groenestroomcertificaat moet opnieuw meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden.
 • Installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2014 tot 1 januari 2015: 93 euro per certificaat gedurende 15 jaar is het minimum. Voor één groenestroomcertificaat moet meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden.
 • Installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari tot 14 juni 2015: 93 euro per certificaat gedurende 15 jaar is het minimum. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden.
 • Installaties gekeurd vanaf 14 juni 2015: installaties kleiner dan 10 kW die vanaf 14 juni 2015 gekeurd worden, krijgen geen certificaten meer.

Waarom werden de groenestroomcertificaten afgeschaft?

In 2015 kwam aan het licht dat de kosten van het uitreiken van de groenestroomcertificaten te hoog lagen. Op slechts twee jaar tijd had Vlaanderen een schuldenberg van 2 miljard euro opgestapeld. Om die schulden kwijt te spelen, werd door toenmalig minister van Energie Annemie Turtelboom beslist om een energieheffing in te voeren. Deze energieheffing werd omgedoopt tot de Turteltaks. Het gaat om een extra heffing op de elektriciteitsrekening in Vlaanderen. Een gemiddeld gezin betaalt nu 100 euro per jaar extra om de schulden terug te betalen.

Kort samengevat: het idee achter de groenestroomcertificaten was goed. Zowel producenten als particulieren werden aangezet om meer groene energie te produceren, wat helpt om de energiedoelstellingen van 2020 te halen. Het systeem was echter niet waterdicht, waardoor er een schuldenberg gecreëerd werd die alle consumenten nu mee helpen dragen.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.