Wat is groen gas en waarom is het duurzamer dan aardgas?

Er bestaan drie soorten groen gas die elk voordeliger zijn dan traditioneel aardgas. Foto: Pixabay

Aardgas is een fossiele brandstof en wordt dus vaak geassocieerd met ‘broeikaseffect’ en ‘opwarming van de aarde’. Gas kan echter ook geproduceerd worden uit hernieuwbare energiebronnen. Er bestaan zelfs verschillende soorten groen gas. Ontdek ze allemaal in deze gids.

De verschillende soorten duurzaam en groen gas

Er bestaan drie soorten groen gas: biogas, biomethaan en synthesegas.

  • Biogas is de meest bekende vorm van duurzaam of groen gas. Het biogas ontstaat door de vergisting van organisch materiaal zoals huis- en tuinafval, mest, rioolslib en actief slib. Het gas bestaat grotendeels uit methaan (60-65%) en koolstofdioxide (ca. 35%). Vergisting is het biologisch proces waarbij bacteriën in een zuurstofvrije omgeving biogas produceren uit organisch materiaal. Wat overblijft, zijn kleine hoeveelheden waterstofsulfide en ammoniak.
  • Biomethaan: wanneer biogas wordt gezuiverd, bekomt men biomethaan. Het gas moet ten minste 97% methaan bevatten en is van vergelijkbare kwaliteit als aardgas. Het wordt behandeld zodat het compatibel is met het aardgas dat wordt gebruikt in het aardgasnet (het gas dat bij ons geleverd wordt) en het aardgas dat wordt gebruikt als brandstof voor transport.
Een installatie voor het omzetten van biogas in biomethaan.
Een installatie voor het omzetten van biogas in biomethaan. Foto: Pixabay
  • Synthesegas: ook wel syngas of SNG genoemd. Dit groen gas verkrijgt men na een proces van ‘vergassing’. Dat proces bestaat uit het verwarmen van de vaste biomassa (van dierlijke of plantaardige oorsprong) op zeer hoge temperaturen in een zuurstofarme omgeving. Na dit proces bekomt men het zogenaamde synthesegas. Dat gas bestaat voornamelijk uit stoom, waterstof, methaan, koolstofmonoxide en een kleine hoeveelheid koolstofdioxide. Dit groen gas heeft een dichtheid minder dan de helft dan die van aardgas. Synthesegas kan meteen gebruikt worden als brandstof voor een centrale verwarming of boiler. Syngas is ook een bron voor elektriciteit, maar voor het voor die reden gebruikt kan worden, moet het eerst gezuiverd worden. Het gas kan ook “gemethaniseerd” worden. De concentratie methaan in het gas worden verhoogd tijdens dit proces zodat het kan dienst doen als biomethaan.

Verschillende bronnen van organisch materiaal kunnen gebruikt worden als bron voor deze gassen, zoals rioolslib, afval van de voedingsindustrie of de landbouw, huishoudelijk afval, stortgas, hout…

Waarom is het hernieuwbaar groen gas belangrijk?

Groen gas heeft een aantal grote voordelen.

  • Biogas (en het afgeleide product biomethaan) en synthesegas maken gebruik van biomassa. Groen gas staat toe dat plantenresten of resten van dierlijke oorsprong gebruikt worden om energie (groene energie) op te wekken. Dit wil zeggen dat groen gas een uitstekende vorm van hernieuwbare en duurzame energie is.
  • Hoe meer groen gas er geproduceerd wordt, hoe minder broeikasgassen. Groen gas is immers geen fossiele brandstof zoals aardgas dat is. We moeten dit echter wel relativeren: de verbranding van het organisch materiaal draagt op zich ook bij aan het broeikaseffect. Het groen gas is dus ook niet geheel onschuldig, maar het is zeker al een verbetering ten opzichte van de fossiele brandstof.
Groen gas heeft een aantal voordelen t.o.v. aardgas.
Groen gas heeft een aantal voordelen t.o.v. aardgas. Foto: Pixabay
  • Duurzaam of groen gas heeft tot slot ook geopolitieke en economische belangen. Groen gas kan immers door elk land geproduceerd worden aangezien elk land over de basis beschikt, i.e. resten van dierlijke of plantaardige oorsprong. Dit is niet het geval voor vb. aardgas of aardolie. Zo is België geen producent van aardgas en dus afhankelijk van andere landen voor haar voorraad aardgas. De afhankelijkheid van vele landen kan dus verkleind worden wanneer die landen beslissen om biogas, synthesegas of biomethaan te produceren.

Hoe kunnen deze gassen het best gebruikt worden?

  • Het WKK-proces: WKK staat voor warmtekrachtkoppeling en is de gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte vertrekkend van dezelfde energiebron en binnen dezelfde installatie. Het is gebaseerd op het feit dat bij de productie van elektriciteit (gebruik makend van een verbrandingsmotor of turbine) enorme hoeveelheden warmte vrijkomen. Die warmte wordt meestal niet gebruikt. Warmtekrachtkoppeling gebruikt die warmte wel, waarbij er op die manier een energie-efficiëntie bereikt wordt van 85%. WKK staat toe dat het brandstofverbruik geoptimaliseerd wordt. Ook wordt de uitstoot van broeikasgassen beperkt. Met behulp van het biogas in plaats van het aardgas heeft dit WKK systeem een elektrisch rendement van 30% tot 35%. Daarnaast wordt 50% tot 55% van de energie gebruikt om water te verwarmen.
  • De ‘injectie’ van het gas in de gasleidingen: Dit is uiteraard een van de belangrijkste toepassingen van het zogenaamd groen gas. Het groen gas dat opgewerkt wordt uit hernieuwbare bronnen kan geïnjecteerd worden in het aardgasnet. De injectie van een groen gas op het aardgasnet is echter enkel mogelijk wanneer het gas dezelfde concentratie methaan bezit als het traditionele aardgas. Biomethaan kan dus geïnjecteerd worden in het aardgasnet, (ongezuiverd) biogas en syngas niet.
  • De transportsector: we weten al lang dat het gecomprimeerd gas, zoals de brandstof voor voertuigen, zich sterk ontwikkeld heeft de laatste jaren, zowel in Europa als in de rest van de wereld. Maar het biomethaan wordt steeds vaker en vaker aangeduid als het beste, meest duurzame alternatief voor het traditionele aardgas of een andere fossiele brandstof. Sommige studies hebben inderdaad bewezen dat dit het geval is. Dit komt omdat er voor de productie van groen gas gebruik gemaakt wordt van biomassa. Deze biomassa is niets meer of minder dan organisch materiaal en is dus uitermate hernieuwbaar en duurzaam. Het groen gas wordt voorlopig dus bestempeld als de meest efficiënte vorm van duurzame energie als vervanging van het aardgas.

Bent u na het lezen van deze praktische gids geïnteresseerd in hernieuwbaar, groen gas? Vul dan onze eenvoudige vragenlijst voor gas in en krijg een handig overzicht met aanbiedingen van alle Belgische gasleveranciers. Daar vindt u terug welke leveranciers biogas aanbieden en kunt u de prijzen van de verschillende ‘groene leveranciers’ met elkaar vergelijken.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.