Wat moet u doen bij een gaslek?

Laat uw gasinstallatie steeds plaatsen en onderhouden door een professional. Foto: Pixabay

Aardgas is een van de meest gebruikte energiebronnen ter wereld. Toch zijn er gevaren verbonden aan het gebruik van gas, zoals ontploffingsgevaar bij een gaslek. Om uw veiligheid en dat van uw huis te garanderen, leert u hier hoe u een gaslek opspoort en hoe u moet reageren.

Als alle regels nageleefd worden en alle normen voldaan wordt, is het risico op een ongeval veel kleiner, maar ongelukken zijn steeds mogelijk. Als consument van aardgas moet u voorzichtig zijn. In het algemeen zijn ongevallen met aardgas te wijten aan verouderde installaties, gebrek aan onderhoud of nalatigheid van uw kant.

Vergiftiging is een van de gevaren die verbonden zijn aan een gaslek. Bij aardgas dat bestemd is voor huishoudelijk gebruik wordt een geur toegevoegd aan het gas, maar koolstofmonoxide (CO) is moeilijker om te herkennen en op te sporen. Net om die reden gebeuren er veel ongevallen met koolstofmonoxide die soms jammer genoeg de dood tot gevolg hebben. Om dergelijke tragedies te voorkomen, presenteren we de nodige preventieve maatregelen.

Veiligheid is prioriteit

Ondanks het risico op ontploffing is aardgas een veilige brandstof en wel om deze redenen.

1. Er wordt een geur toegevoegd aan het gas

In principe heeft aardgas geen geur. Uit veiligheid wordt er wel een geur toegevoegd aan het gas voordat het bij uw thuis geleverd wordt. Hoe weet u dat wat u ruikt aardgas is? De geur is niet te verwarren met iets anders. Aardgas ruikt immers naar rotte eieren. Net omdat die geur zo onaangenaam is, helpt het om eventuele lekken op te sporen.

U ruikt de geur al wanneer slechts 1% aardgas zich in de lucht bevindt terwijl er pas bij 5% een risico op ontploffing is. Zo heeft u een zekere veiligheidsmarge.

2. Aardgas verdwijnt

Een ander kenmerk van het aardgas: het verdwijnt en het verdwijnt snel. De reden? Het is lichter dan lucht en rijst daardoor snel naar de hoogte. Ook dit helpt bij ontploffingsgevaar, zeker als u ventilatie heeft in uw woning.

3. Aardgas verbrandt niet gemakkelijk

Verbranding vindt plaats wanneer de concentratie van aardgas in de lucht zich tussen de 5 en 15% bevindt. Als de concentratie in de lucht minder dan 5% is dan betekent dit dat er geen direct ontploffingsgevaar is. Als de concentratie de 15% overschrijdt, dan is er te weinig zuurstof aanwezig voor de verbranding.

4. Verbranding vanaf 650 ° C

De omgevingslucht bevat 5 tot 15% aardgas? Dan is er gevaar op brand en ontploffing. In dit geval is het risico afhankelijk van de temperatuur. Aardgas ontbrandt vanaf 650 ° C. Het is dus essentieel dat vonken vermeden worden.

5. Aardgas is niet giftig

U kunt zonder problemen het mengsel van aardgas en lucht inademen. Het vormt geen gevaar omdat aardgas geen koolstofmonoxide bevat. Enkel dat gas is toxisch.

Wat moet u doen als u gas ruikt?

Herkent u de eigenaardige geur van aardgas? Dit is wat u moet doen:

 • Open alle deuren en ramen: het is van cruciaal belang om uw huis te ventileren. Op deze manier zal het aardgas mengen met de lucht, waardoor het gevaar afneemt. Merk op dat aardgas stijgt waardoor u best de hoogste ramen opent, in tegenstelling dat LPG, butaan en propaan. Voor die laatste kunt u best zo laag mogelijke openingen creëren.
 • Als u in een appartement woont: waarschuw de buren en de receptie of verantwoordelijke van uw gebouw.
 • Gebruik geen elektriciteit: verlichting, telefoon, deurbel, lift …
 • Steek geen sigaret of kaars aan.
 • Sluit de kraan van uw gasmeter (als het u lukt zonder het licht aan te doen).
 • Verlaat uw woning. Bel de brandweer (112) en uw distributienetbeheerder (DSO). Die laatste zal meteen een verantwoordelijke sturen. Die zal controleren of het inderdaad om een gaslek gaat. Als dat zo is dan zal hij het gebied veilig stellen.
 • Tot slot, en dit is makkelijker gezegd dan gedaan, blijf kalm.

Hoe kunt u een gaslek vermijden?

Om ongevallen met gas te voorkomen, is het belangrijk dat u niet nalatig of onvoorzichtig bent. Hier zijn enkele tips:

 • De gasinstallatie: vertrouw plaatsing, controle en onderhoud van uw gasinstallatie toe aan een professional. Vergeet niet dat u uw huis niet kan aansluiten op het gasnetwerk als zonder het certificaat van een erkende installateur. Het is ook sterk aan te raden om uw ketel of boiler in een goed geventileerde omgeving te laten installeren.
 • Gebruik nooit een aansteker of een lucifer om te controleren of er een lek is. Wrijf in plaats daarvan met een zeepoplossing over de slangaansluitingen. Als er inderdaad een lek is, zullen er luchtbellen ontstaan.
 • Houd kinderen weg van het gasfornuis.
Laat de installatie controleren door een professional en houd kinderen uit de buurt.
Laat de installatie controleren door een professional en houd kinderen uit de buurt. Foto: Pixabay
 • Schakel de gastoevoer af als u het gas voor lange tijd niet nodig hebt, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie gaat.
 • Gasflessen: als u gasflessen heeft, sluit ze dan na gebruik. Zet de flessen altijd rechtop en niet in de buurt van brandbare materialen.

Pas op met koolstofmonoxide

Dankzij de toegevoegde geur van aardgas kunnen ongevallen in de meeste gevallen vermeden worden. Ongevallen met koolstofmonoxide komen echter veel vaker voor. Waarom? Omdat het gas is reukloos, kleurloos en smaakloos is. Dit is ook de reden waarom hij de “silent killer” genoemd wordt en de belangrijkste oorzaak van dodelijke vergiftiging is in België.

Wanneer wordt CO geproduceerd?

De belangrijkste bronnen van CO-vergiftiging zijn verwarmingstoestellen (hout, kolen, olie, aardgas, …) of installaties voor warm water die defect zijn. Onvoldoende onderhoud, defecte brander, foutieve installatie, slechte trek in de schoorsteen … Al deze factoren leiden tot een onvolledige verbranding waardoor CO vrijkomt. Het is van cruciaal belang om de installatie te onderhouden en te zorgen voor de juiste plaatsing.

Waarom is het gevaarlijk?

Koolstofmonoxide is gevaarlijk omdat, eenmaal gevormd, het zich bindt aan de moleculen in die zuurstof vervoeren. Bij een zware vergiftiging stikt de persoon in kwestie met de dood tot gevolg.

Hoe kan een CO-vergiftiging voorkomen worden?

Naast een regelmatige controle van de installatie moet u:

 • Schoorsteen en uitlaatpijpen regelmatig (laten) vegen
 • Generatoren, warmtepompen … buiten installeren
 • Uw huis elke dag goed verluchten en ventilatieroosters vrij houden
 • Bijverwarmingen niet voor lange periodes gebruiken: dit soort installaties zijn daar immers niet voor gemaakt waardoor er makkelijk koolstofmonoxide kan vrijkomen
KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.