Fusie tussen Eandis en Infrax vermindert factuur met slechts 1%

De fusie zou uiteindelijk weinig voordeel opleveren voor de Vlaamse consument. Foto: deredactie.be

Er is een megafusie op komst in het Vlaamse energielandschap. Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie, wil het beheer van het distributienet samenbrengen in één grote werkmaatschappij. De lokale intercommunales blijven, maar er mogen o.a. geen zitpenningen meer worden betaald.

Eandis en Infrax, de twee beheerders van het Vlaamse distributienet, zullen fusioneren tot een Vlaamse werkmaatschappij. Er komt echter weinig verandering aan hun bevoegdheden. Zo blijven ze verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in het netwerk. Ook de energiepremies, de aanmelding van wie zelf energie opwekt, de energiemeters en het data­beheer blijven tot hun bevoegdheden behoren. “Al de rest, zoals de ­installaties van laadpalen of de verkoop van extra opties bij de digitale meters, moet worden overgelaten aan de privésector”, aldus Tommelein.

Welke gevolgen heeft de fusie?

Eandis en Infrax zijn twee distributienetbeheerders die alle lokale intercommunales in handen hebben. Die intercommunales moeten vooralsnog niet vrezen voor hun toekomst. Ze zullen blijven bestaan, zij het als een onderdeel van die grote Vlaamse werkmaatschappij. “Op termijn kunnen ze het best ­onder één werkmaatschappij vallen, die zich zowel bezighoudt met de verdeling van gas en elektriciteit als met water en het kabel- en riolerings­netwerk,” zo vertelde Tommelein.

De megafusie heeft wel gevolgen voor de zitpenningen die ook aan het licht kwamen bij het Publipart schandaal. Tommelein wil terugschroeven naar één vertegenwoordiger per gemeente, die niet meer zal kunnen rekenen op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

Een fusie light?

Hoewel er door veel media gesproken wordt van een megafusie deelt niet iedereen die mening. Sp.a en Vlaams Belang vinden dat de fusie niet ver genoeg gaat en dat het slechts een bescheiden stap in de goede richting is.

“Wat de minister voorstelt is een stap in de goede richting. Maar als je de elf intercommunales onder Eandis en Infrax gewoon laat bestaan, ontwar je het bestaande kluwen van structuren en mandaten niet. Het blijft hoe dan ook een fusie light,” aldus Sp.a fractieleider Joris Vandenbroucke. Hij herhaalde daarna zijn voorstel om tot één energiedistributiebedrijf te komen voor heel Vlaanderen. “In ons voorstel komen we tot één distributiebedrijf voor heel Vlaanderen, met een kleine raad van bestuur van maximaal tien mensen. De gemeenten kunnen dan vertegenwoordigd worden via de algemene vergadering, waarvoor uiteraard geen zitpenningen worden gegeven.”

“In het scenario van de minister kunnen de lokale intercommunales blijven bestaan. De ingrepen van de minister blijven hier beperkt tot kleinere regionale bestuurscomités en het verdwijnen van zitpenningen in die comités”, zegt Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin van het Vlaams Belang. “Wanneer niet wordt geraakt aan de huidige intercommunales zal de energiefactuur onmogelijk tot een redelijk niveau kunnen worden teruggebracht”.

Over dat laatste kan hij weleens gelijk hebben.

Wat is het effect op de energierekening?

Wetende dat de distributiekosten een groot deel uitmaken van de energierekening zou die moeten dalen. Dat is alvast de mening van minister Tommelein.

Volgens Vreg, de Vlaamse energieregulator, zal de fusie echter amper gevolgen hebben voor de consument. “De synergievoordelen kunnen leiden tot vier procent besparingen op de operationele kosten van de netbeheerders”, aldus waarnemend gedelegeerd bestuurder Thierry Van Craenenbroeck op Radio 1. “Maar die operationele kosten zelf zijn maar een fractie van de totale distributienettarieven. Die synergieën zijn wel voordelig, maar de impact op de factuur zal beperkt zijn.”

Van Craenenbroeck gaat uit van een daling van slechts 1 procent.

André Jurres, energiespecialist, is nog minder positief over de effecten van de fusie.

“Het is een nobele doelstelling om de rekeningen van de consument te doen dalen, maar uiteindelijk zal die fusie nul impact hebben op de grote uitdaging van de komende jaren: de installatie van het slimme netwerk. Aangezien Infrax en Eandis qua regio niet overlappen, zal de kost van dat slimme netwerk even groot blijven en zullen de distributiekosten blijven stijgen. Daar doen wat besparingen op holdingniveau niets aan af. Ik voorspel zelfs dat onze energiefactuur de komende jaren zal vertwee- of zelf verdrievoudigen.”

Toch is hij een voorstander van de fusie.

“(…) Er is geen enkele reden waarom er in een klein gebied als Vlaanderen twee distributienetbeheerders zouden moeten zijn. En er zitten ook goede aspecten in het plan van Tommelein: de beursgang is het beste element. De burger zal meer betalen voor zijn energie, maar doordat hij dan op de beurs kan participeren, weet hij meteen ook waarom.”

We kunnen dus besluiten dat de fusie tussen Eandis en Infrax een goed idee is maar dat het helaas weinig verschil zal uitmaken voor de portemonnee van de Vlaamse consument.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.