Wat moet u doen als er een fout staat op de energierekening?

Los een fout op de energierekening zo snel mogelijk op met ons advies. Foto: Pixabay

Is het verbruik op uw energiefactuur niet correct? Geen paniek. Deze gids vertelt u wat u moet doen, of de fout nu in uw voordeel is of niet. En als het ooit zover komt dat u juridische stappen moet ondernemen tegen uw leverancier of netbeheerder vindt u in dit artikel alle stappen die u moet volgen!

Hoe komt het dat uw verbruik verkeerd is?

Er zijn twee verklaringen voor een verkeerde meterstand: ofwel maakte de technicus van uw distributienetbeheerder (DNB) een fout, ofwel had hij geen toegang tot uw meter bij zijn komst en heeft u de verkeerde gegevens doorgegeven. In beide gevallen kan er een fout gebeurd zijn.

In bepaalde situaties wordt uw meterstand niet afgelezen maar geschat op basis van uw verbruik van de afgelopen jaren. Dit is het geval als u net verhuisd bent en minder energie verbruikt dan de vorige bewoner. In dat geval zal de schatting hoger zijn dan uw werkelijke verbruik.

Er is nog een laatste maar uiterst zeldzame verklaring: de gegevens kunnen onjuist zijn als gevolg van een defecte meter. Als u denkt dat dit het geval is, kunt u uw DNB vragen om langs te komen en de meter te controleren. Als u zich vergist en de meter niet defect is, moet u de interventiekosten nog steeds betalen.

In geval van onjuiste gegevens: corrigeer de fout zo snel mogelijk

Als u opgemerkt heeft dat uw verbruik fout op de energierekening staat, moet u zo snel mogelijk ingrijpen.

Als alles goed gaat, wordt de meterstand bij uw thuis afgelezen en vervolgens gevalideerd door uw netbeheerder (DNB). Die communiceert de meterstand naar uw energieleverancier die de gegevens gebruikt om elk jaar uw factuur te berekenen en op te stellen.

Als u energierekening in handen krijgt en merkt dat uw verbruik niet correct is, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw energieleverancier. De leverancier zal zich ontfermen over het probleem en de distributienetbeheerder contacteren. De DNB zal op zijn beurt een procedure starten om de gegevens van uw verbruik te controleren en mogelijk te corrigeren.

Zelfs als de fout in uw voordeel is, raden wij aan om toch uw energieleverancier te contacteren. U betaalt op dat moment misschien minder dan u zou moeten, maar het is niet uit te sluiten dat u bij de volgende opname van de meterstand en bij de volgende energierekening voor een onaangename verrassing komt te staan.

Maar wat als de energieleverancier of de distributienetbeheerder zijn taken niet naar behoefte uitvoert? Hieronder vindt u een overzicht van wat u moet doen als u niet tevreden bent over de dienstverlening van de energieleverancier of de DNB.

Volg deze stappen voor een snelle rechtzetting van de fout

Als u een fout gevonden heeft, gaat u als volgt te werk:

1.Neem contact op met de klantenservice van uw energieleverancier. Zorg dat u uw EAN-code en het referentienummer van uw factuur bij de hand heeft.

2. Bent u niet tevreden met het antwoord van de energieleverancier? Heeft de leverancier het probleem niet binnen een redelijke termijn opgelost? In dat geval kunt u een klacht indienen bij uw energieleverancier. Dit kan via de telefoon, e-mail, fax of per brief. Vergeet ook hier niet het referentienummer van de factuur te vermelden.

Behalve voor problemen met de energierekening kunt u ook om andere redenen een klacht indienen bij uw leverancier. De klacht kan betrekking hebben tot:

 • een offerte (het aanbieden van een onjuiste of twijfelachtige prijs)
 • een leveringscontract
 • de facturen die u ontvangt (de bedragen, klantgegevens, …)
 • een schending van de wet (verspreiding van informatie, dienstenaanbod, opzegtermijn, etc.)

3. Nadat u de energieleverancier gecontacteerd heeft, kunt u ook de DNB spreken. Dit is niet verplicht, maar kan wel nuttig zijn aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het valideren van de meterstand.

4. Is het probleem nog steeds niet opgelost? Dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Federale Ombudsman voor Energie.

De Federale Ombudsman voor Energie

De Ombudsman voor Energie helpt u met klachten. Foto: Ombudsman voor Energie

Deze organisatie is verantwoordelijk voor het verwerken van klachten die betrekking hebben tot de markt voor elektriciteit en aardgas. Het gaat vaak om een conflict tussen de consument en de energieleverancier (Electrabel, Luminus, Essent, Lampiris …) of de regionale providers (ORES, AIESH, Infrax, AIEG, PBE, Gaselwest …).

Deze dienst behandelt klachten over:

 • de kwaliteit van de klantenservice van de leverancier
 • de betaling van de facturen
 • het bedrag op de energierekening

De Ombudsman voor Energie heeft als doel om een compromis te bereiken tussen de twee partijen. Indien er geen overeenstemming bereikt kan worden, dan zal er een aanbeveling geformuleerd worden door de Ombudsman. Die aanbeveling is echter niet bindend.

Let op: uw klacht wordt enkel geaccepteerd als u zelf geprobeerd heeft om het probleem met de leverancier of de DNB op te lossen. De Ombudsman is als het ware een laatste redmiddel.

Wanneer kunt u een schadevergoeding eisen?

U kunt in twee gevallen vragen om een schadevergoeding:

 1. de energieleverancier reageerde niet op uw klacht binnen een redelijke termijn
 2. hij erkende dat het verbruik op uw factuur onjuist was, maar heeft u geen nieuwe factuur gestuurd

Hoe een klacht indienen tegen de distributienetbeheerder?

Voldoet de dienstverlening van de DNB niet aan uw verwachtingen? Bent u ontevreden over uw interactie? In dat geval kunt u contact opnemen met de DNB. Bent u niet tevreden over wat ze zeggen, dan kunt u een klacht indienen.

U kunt hier geen beroep doen op de service van de Ombudsman voor Energie, die enkel federale problemen behandelt. Voor klachten met betrekking tot de distributienetbeheerder moet u zich tot een regionale ombudsdienst richten. Voor Vlaanderen is dit de Vlaamse Ombudsdienst voor Energie.

De Vlaamse ombudsdienst behandelt regionale conflicten. Foto: Vlaamse Ombudsdienst
De Vlaamse ombudsdienst behandelt regionale conflicten. Foto: Vlaamse Ombudsdienst

Zij zijn verantwoordelijk voor:

 • klachten met betrekking tot technische aspecten (bv. de aansluiting op het elektriciteitsnet)
 • een conflict met betrekking tot de regionale verplichtingen van de DNB en / of de energieleverancier, zoals de procedure voor het plaatsen en openen van een elektriciteitsmeter
 • klachten over de tarieven van de distributienetbeheerders.

In geval van hoge nood: de juridische procedure

Heeft de ombudsdienst geen soelaas gebracht en is het probleem nog steeds niet opgelost? In dat geval heeft u nog een laatste troef om uit te spelen, i.e. de rechtbank. Als u overtuigt bent van u gelijk, dan kunt u ervoor kiezen om juridische stappen te ondernemen.

Hier zijn enkele tips:

 • maak zelf een dossier aan: het is belangrijk dat u de hele historie opschrijft zodat er geen belangrijke details verloren gaan. Wat heeft u eerst gedaan? Wat heeft de energieleverancier of DNB u vertelt? Wat was het advies van de Ombudsdienst? Welk bewijs heeft u? Bundel alle schriftelijke bewijzen en uw kant van het verhaal in een dossier
 • Maak twee exemplaren: een voor u, een voor de rechtbank
 • Vul alle nodige formulieren correct in en stuur alle documenten op
 • Dien uw klacht tijdig in
 • Wacht de reactie af

We hopen dat het nooit zover komt, maar na het lezen van dit artikel bent u ten minste voorbereid op alle mogelijke scenario’s.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.