Alles over de fossiele brandstoffen: aardgas, steenkool en aardolie

Steenkool is de meest vervuilende van de drie. Foto: Pixabay

U heeft ongetwijfeld al gehoord over fossiele brandstoffen. Het is de jongste twintig à dertig jaar een controversiële bron van energie en is bestempeld als een van de grootste oorzaken van de klimaatverandering. Maar wat verstaan we nu juist onder fossiele brandstoffen en waarom zijn ze zo slecht voor het milieu?

Wat zijn fossiele brandstoffen?

Fossiele brandstoffen zijn koolstofverbindingen uit resten van dierlijk en plantaardig leven van miljoenen jaar oud. De CO2 die de dieren en planten uitstootten, kwam niet in de lucht terecht maar werd in de bodem opgeslagen.

Op zich klinkt dat niet zo schadelijk.

Het is echter de verbranding van die fossiele brandstoffen en de gigantische hoeveelheden CO2 die in de lucht en de atmosfeer terecht komen die de grote oorzaak zijn van de klimaatverandering. In grote hoeveelheden versterkt het CO2 het broeikaseffect enorm, wat leidt tot de opwarming van de aarde.

Het effect van fossiele brandstoffen op het broeikaseffect

Het broeikaseffect op zich is niet schadelijk. Integendeel, het is natuurlijk en noodzakelijk. In tegenstelling tot zonnestralen, laat onze atmosfeer niet alle gassen volledig door. Ze blijven op aarde, waardoor de aarde opwarmt. En dat is maar goed ook!

Zonder het broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op aarde slechts -18°C en dus moeilijk leefbaar zijn.

Het broeikaseffect wordt pas een probleem wanneer er te veel gassen in de atmosfeer blijven “hangen” waardoor de temperatuur op aarde te sterk stijgt. Een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde (hoe klein ook) kan desastreuze gevolgen hebben. Overstromingen, droogtes, de vernieling van ecosystemen … Dit zijn allemaal gevolgen van klimaatverandering.

Het smelten van de ijskappen leidt tot de stijging van de zeespiegel en uiteindelijk tot overstromingen
Het smelten van de ijskappen leidt tot de stijging van de zeespiegel en uiteindelijk tot overstromingen. Foto: Pixabay

Het is dus belangrijk dat de temperatuurstijging zo veel mogelijk beperkt blijft. Dat wil zeggen dat we het gebruik of de verbranding van fossiele brandstoffen ook moeten beperken en inzetten op duurzame energie. Maar wat zijn de fossiele brandstoffen nu concreet?

De fossiele brandstoffen in detail

Fossiele brandstoffen is een verzamelnaam. De belangrijkste fossiele brandstoffen zijn aardgas, aardolie en steenkool.

1. Aardgas

Aardgas is een fossiele brandstof dat geurloos, niet giftig en licht ontvlambaar is. Het gas bestaat grotendeels uit methaan. Verder bestaat het ook uit propaan en ethaan. Aardgas wordt, zoals u zeker al weet, vooral in het dagelijks leven gebruikt. Het gas kan gebruikt worden om te koken of voor de verwarming van het huis.

Aardgas is het minst schadelijk van de drie fossiele brandstoffen die hier besproken worden. Het stoot immers minder CO2 uit in vergelijking met steenkool en aardolie. Dat kan gezien worden als een van de voordelen van aardgas, maar ook deze brandstof kan verbeterd worden. Vandaar dat groen gas volop in ontwikkeling is. Groen gas of biogas zal steeds belangrijker zal worden naar de toekomst toe. Door het excessief gebruik van aardgas dreigt de voorraad binnen de 50 à 60 jaar immers uitgeput te raken.

Groen gas

  • Biogas ontstaat door de vergisting van organisch materiaal zoals huis- en tuinafval, mest, rioolslib en actief slib. Het gas bestaat grotendeels uit methaan (60-65%) en koolstofdioxide (ca. 35%).
  • Biomethaan bekomt men wanneer biogas gezuiverd wordt. Het gas moet ten minste 97% methaan bevatten en is van vergelijkbare kwaliteit als aardgas.
  • Synthesegas verkrijgt men na een proces van ‘vergassing’. Dat proces bestaat uit het verwarmen van de vaste biomassa (van dierlijke of plantaardige oorsprong) op zeer hoge temperaturen in een zuurstofarme omgeving. Synthesegas kan meteen gebruikt worden als brandstof voor een centrale verwarming of boiler, maar is ook een bron voor elektriciteit.

2. Steenkool

Steenkool is een vaste fossiele brandstof. Het gesteente bestaat net als andere fossiele brandstoffen uit resten van zeer oud plantaardig materiaal. Van de drie fossiele brandstoffen is steenkool het meest vervuilend.

Een steenkoolmijn
In België werd de laatste steenkoolmijn (in Zolder) gesloten in 1992. Foto: Pixabay

Toch blijft ook deze brandstof belangrijk. Steenkool wordt immers gebruikt voor het produceren of opwekken van elektriciteit. De twee grootste exporteurs van steenkool zijn Australië en Indonesië. Samen zijn zij goed voor de helft van alle export. Deze twee landen worden gevolgd door Rusland, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Qua importeurs is Japan de grootste met 0,2 miljard ton op jaarbasis. Dat is evenveel als de volledige Europese Unie (cijfers van 2008).

Het enige “voordeel” van steenkool is dat het goedkoper is in vergelijking met de vorige twee. Er is ook een grotere voorraad beschikbaar. Die voorraad is eindig, net zoals aardgas en aardolie, maar men schat dat de voorraad van steenkool pas binnen enkele honderden jaren uitgeput zal zijn.

3. Aardolie

Aardolie bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen die ontstaan zijn uit planten, bacteriën of dode algen. Het overgrote deel van de olievoorraden bevinden zich in het Midden-Oosten (ca. 60%). Dit wil zeggen dat de meeste landen afhankelijk zijn van de zogenaamde ‘olielanden’ voor hun energie.

Aardolie is de belangrijkste energiebron voor het transport en de industrie over ter wereld. Daarnaast kan aardolie door raffineren omgezet worden in allerlei brandstoffen en grondstoffen zoals benzine en bitumen, dat gebruikt wordt bij het maken van asfalt.

Ook de voorraad aardolie is eindig en zal naar schatting binnen een 50-tal jaar uitgeput zijn.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.