Alles over Fluxys, de beheerder van het transport voor gas

Fluxys is niet alleen actief in België maar ook op Europees niveau. Foto: Fluxys

Fluxys België is de onafhankelijke beheerder van de transport en opslaginfrastructuur voor gas in België. De tegenhanger van Fluxys is Elia, die een monopolie heeft over het transport van elektriciteit. Fluxys is naast het transport van gas ook verantwoordelijk voor de LNG-terminal (Liquid Natural Gas) in Zeebrugge.

Wat is Fluxys?

Fluxys België is een belangrijke speler op de gasmarkt in België. Er werken meer dan 900 mensen op het hoofdkantoor in Brussel en verspreid over de lokale infrastructuur in het hele land.

Naast België, is Fluxys ook actief op Europees niveau. Het bedrijf is niet alleen verantwoordelijk voor het transport van aardgas op het Belgische grondgebied, maar ook voor het transport van het gas van grens tot grens.

Fluxys werd opgericht in 2001 als onderdeel van de liberalisering van de energiemarkt. Die vrijmaking van de markt moest de concurrentie op de energiemarkt vergroten. Fluxys moet dan ook 100% onafhankelijk ten opzichte van de gasleveranciers. Concreet betekent dit dat alle kosten die zij aanrekenen gelijk zijn voor alle gasleveranciers, groot en klein.

Haar belangrijkste rol? Ervoor zorgen dat de voorraad van aardgas in België steeds voldoende groot is. Maar Fluxys heeft daarnaast nog andere taken en activiteiten. Laten we eens een kijkje nemen naar hun verantwoordelijkheden.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van Fluxys?

1. Opslag van het gas

Fluxys heeft een ondergrondse opslagplaats in Loenhout. De capaciteit van die opslagplaats bedraagt zo’n 700 miljoen kubieke meter. Het gas wordt meer dan een kilometer diep opgeslagen. Het aardgas wordt gevangen gehouden tussen een rotslaag (die aardgas- en waterdicht is) en een laag poreus gesteente dat water bevat.

2. Vervoer van het gas

Fluxys vervoert jaarlijks zo’n 17,5 miljard m³. Het netwerk bestaat uit net iets minder dan 4000 km pijpleidingen en verbindingen van en naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zuid-Europa. Fluxys heeft maar liefst 18 aanknooppunten met andere landen. Het heeft ook ongeveer 300 punten waar het gas aan geleverd kan worden.

3. De LNG- terminal in Zeebrugge

Inspectie van een pijpleiding door een Fluxys-technicus
Inspectie van een pijpleiding.

LNG staat voor Liquefied Natural Gas. Vloeibaar gas, dus. Zoals elk gas kan aardgas vloeibaar gemaakt worden wanneer de temperatuur van het gas verlaagd wordt. Aardgas moet afgekoeld worden tot op een temperatuur van -161° vooraleer het vloeibaar wordt. LNG reduceert het volume van het gas tot 600 keer zodat het gemakkelijk opgeslagen kan worden in tanks.

De tanks moeten thermisch geïsoleerd worden om energieverlies te voorkomen. Een LNG-terminal in Zeebrugge lost de schepen en vergast het LNG opnieuw zodat het als gas vervoerd kan worden. De terminal wordt dus beheerd door Fluxys en is al sinds 1987 in gebruik. In die terminal kan zo’n 9 miljard m³ per jaar opgeslagen en vervoerd worden.

Op de terminal in Zeebrugge verkoopt Fluxys Belgium capaciteit om:

  • LNG-schepen te lossen of te laden
  • LNG in opslag te houden
  • LNG te hervergassen om in het net te vervoeren.

Op de terminal kunnen klanten ook LNG-tankwagens laden om:

  • industriële sites in Europa te bevoorraden die niet via een leidingnet worden ontsloten
  • tankstations te bevoorraden voor vrachtwagens die LNG als brandstof gebruiken
  • schepen te bevoorraden die op LNG varen

Vanaf 2018 zal de LNG-terminal in Zeebrugge diensten aanbieden om een lading LNG van het ene naar het andere schip over te laden.

Yamal LNG

In april 2014 tekenden Yamal LNG en Fluxys LNG een contract van 20 jaar voor het beheer van maximaal 8 miljoen ton LNG per jaar in de haven van Zeebrugge. Yamal LNG is een project voor het maken van een nieuwe installatie voor vloeibaar gas op het Jamal-schiereiland in Rusland. Yamal LNG zal het vloeibare aardgas naar de markten in Azië en de Stille Oceaan brengen met ijsbrekers, i.e. schepen die door het ijs kunnen breken en tijdens de winter kunnen varen. In de winter zullen die schepen naar Zeebrugge varen, waar Fluxys het gas zal overdragen naar de gewone LNG-schepen. Die conventionele LNG-schepen zullen dan de reis verder zetten en via het Suezkanaal het vloeibare gas in Azië en op markten rond de Stille Oceaan leveren.

Fluxys investeert in de toekomst

Fluxys blijft investeren in het gasnet en identificeert vier belangrijke pijlers in het investeringsprogramma voor 2016-2025:

  1. Investeringen die voortvloeien uit commerciële initiatieven en externe samenwerkingen: Fluxys Belgium werkt mee aan projecten die het mogelijk maken zijn positie te consolideren en het gasnet verder open te stellen voor zoveel mogelijk aardgasbronnen.
  2. Investeringen om de vraag naar gas in België te dekken: Fluxys analyseert jaarlijks de capaciteit die nodig is om te voldoen aan de vraag van de distributie, de industriële klanten en de elektriciteitscentrales. Op basis daarvan wordt het netwerk herbekeken en verbeterd. Wat betreft distributie plant Fluxys o.a. de bouw van nieuwe drukreduceerstations en de aanleg van nieuwe leidingen.
  3. Investeringen om de integriteit van het net te garanderen en de infrastructuur te vernieuwen: dit zijn investeringen om de infrastructuur voor aardgasvervoer in goede staat te houden.
  4. Investeringen in materieel, uitrusting, informaticatoepassingen en gebouwen

Voor de periode 2016-2025 heeft Fluxys Belgium een budget van € 683 miljoen voorzien.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.