De FEBEG, vertegenwoordiger van de spelers op de energiemarkt

FEBEG vertegenwoordigt de spelers op de energiemarkt. Foto: FEBEG

Kent u FEBEG? De Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven werd opgericht in 2004 en vertegenwoordigt de bedrijven die actief zijn op de energiemarkt. De federatie heeft daarnaast nog andere verantwoordelijkheden zoals de promotie van duurzame energie. Wilt u meer weten? Lees dan zeker verder.

Een korte voorstelling van FEBEG

FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven werd in 2004 opgericht. De belangrijkste missie? Het vertegenwoordigen van de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in de elektriciteits- en gassector.

De Federatie heeft 32 effectieve leden bijna 8000 personen te werk stellen. Samen vertegenwoordigen ze een omzet van ca. 19,4 miljard euro. Dat kan tellen, maar dat bedrag hoeft niet te verbazen. De elektriciteits- en gassector is namelijk één van de belangrijkste industriële sectoren in binnen de Belgische economie.

De missies van FEBEG

De Federatie heeft verschillende missies.

De eerste missie is het promoten van en ijveren voor duurzame energie en competitieve energievoorziening in België. Dit kan enkel wanneer aan de hand van een een vrije en goed functionerende elektriciteits- en gasmarkt en “stabiele, gunstige en niet-discriminerende wettelijke, reglementaire en economische randvoorwaarden voor de activiteiten die bestaan uit de productie, de handel of de levering van elektriciteit of gas evenals uit het aanbieden van energiediensten en de laboratoria met betrekking tot deze activiteiten”. Dat staat te lezen op de officiële site van FEBEG.

Een tweede missie is het groeperen van de bedrijven uit de elektriciteits- en gassector en het behartigen van hun belangen. Het gaat om belangen op economisch, fiscaal, sociaal en juridisch gebied en op het vlak van het leefmilieu.

Vervolgens bestudeert de Federatie alles wat tot ontwikkeling en vooruitgang van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven kan leiden.

Tot slot is FEBEG verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en de veiligheid van het gegevensverkeer en transacties tussen haar leden en andere marktpartijen.

De Federatie heeft tal van activiteiten

U heeft zonet de missies gelezen van de Federatie, maar hoe wordt dit omgezet in de praktijk? Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten van FEBEG. De Federatie is verantwoordelijk voor:

  • het maken en onderhouden van contacten met de autoriteiten, zij het de internationale, federale of regionale. Maar ook met de energieregulatoren, werkgeversorganisaties, adviescommissies … Kortom, met alle bedrijven en instanties die interessante informatie zouden kunnen hebben voor de leden van FEBEG
  • het opzetten van een kader waarbinnen verschillende leden van de Federatie standpunten kunnen formuleren over politieke kwesties. Hun gemeenschappelijk standpunt kan worden geformuleerd vanuit sociaal oogpunt, maar ook vanuit een economisch, juridisch of ecologisch standpunt.
  • het verdedigen van het beleid en de standpunten van de sector bij de internationale, federale en regionale overheden, regulatoren, werkgeversorganisaties, adviesraden en andere instanties en bij de publieke opinie
  • het vertegenwoordigen en begeleiden van de bedrijven bij het afsluiten van akkoorden (sectorakkoorden, milieubeleidsovereenkomsten, …)
  • het verdedigen van de belangen van de producenten, handelaars, leveranciers en laboratoria uit de elektriciteits- en gassector in het bevoegde Paritair Comité 326
  • het ondersteunen en verspreiden van informatie aan producenten, handelaars, leveranciers en laboratoria uit de elektriciteits- en gassector. Dit gebeurt via een ‘extranet’ en door het geven of organiseren van opleidingen, het uitvoeren van analyses en studies …
  • het informeren van het publiek door diverse publicaties (persberichten, brochures, rapporten, …) te publiceren en de website te onderhouden

Commissies en Comités binnen het FEBEG

Hierboven werd vermeld dat FEBEG een kader creëert waarbinnen de leden standpunten kunnen formuleren over o.a. politieke kwesties. Om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen, wordt er onderhandeld binnen de volgende commissies en comités:

Commissie ‘Leveranciers’

Deze commissie focust op dossiers die de energieleveranciers en handelaars aanbelangen. De volgende thema’s worden besproken: de gegevensuitwisseling tussen de leveranciers en de distributienetbeheerders, de energietaksen – en bijdragen, de sociale tarieven, de energierekening

Commissie ‘Producenten’

De dossier die hier besproken worden, zijn van belang voor de producenten en de laboratoria. Ze behandelen het leefmilieu (klimaatbeleid, luchtvervuiling, hernieuwbare energie …). Ook veiligheid komt aan bod.

Commissie ‘Sociaal Beleid’

Hier worden de sociale dossiers besproken met de HR-verantwoordelijken van de leden van de federatie.

Commissie ‘Communicatie’

Het doel van deze commissie om de perceptie en transparantie van de energiemarkten en de spelers op de energiemarkt te verbeteren. In deze commissie wordt besproken op welke manier en via welke kanalen men het grote publiek kan bereiken.

Commissie ‘Elektriciteitsmarkt’ & Commissie ‘Gasmarkt’

Deze commissies behandelen de infrastructuurgebonden aspecten van het proces van integratie van de Europese regionale groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas.

Regionaal Comité ‘Vlaanderen’

In het Regionaal Comité ‘Vlaanderen’ worden standpunten bepaald over zaken die eigen zijn aan het beleid van het Vlaamse Gewest.

Regionaal Comité ‘Brussel’

In het Regionaal Comité ‘Brussel’ worden standpunten bepaald over zaken die eigen zijn aan het beleid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Regionaal Comité ‘Wallonië’

In het Regionaal Comité ‘Wallonië’ worden standpunten bepaald over zaken die eigen zijn aan het beleid van het Waalse Gewest.

Hoe kunt u FEBEG contacteren?

Adres:
Ravensteingalerij, 3
1000 Brussel
Telefoon : 02 511 09 44
E-mail: info@febeg.be

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.