Welke energiepremies bestaan er en hoeveel bedragen ze?

Energiepremies helpen u om uw werkzaamheden met betrekking tot energiebesparing te financieren. Foto: Pixabay

Op zoek naar financiële hulp? Dan bent u op de juiste plaats. Hier komt u alles te weten over het besparen van energie. Lokale, regionale en federale premies … Er zijn er genoeg die de bouw of renovatie van uw woning helpen financieren. Ontdek meteen welke premies u kunt gebruiken en hoe u ze aanvraagt!

Het doel van de energiepremies is simpel: het laat eigenaars toe te investeren in voorzieningen die de energieprestaties van hun woning verbeteren. Bent u geïnteresseerd in deze vorm van financiële steun? Lees dan snel verder en kom alles te weten over de energiepremies in België!

De energiepremies in het Brussels Gewest

Dankzij de financiële steun in de vorm van energiepremies is het energieverbruik in Brussel met 25% (per hoofd van de inwoners) gedaald. Het doel van de energiepremies? Het stimuleren van de burgers om de isolatie van hun huis te verbeteren, om een ​​efficiëntere boiler te kiezen, zonnepanelen te plaatsen, energie-efficiënte apparaten te kopen … Deze investeringen zijn niet enkel goed voor het milieu maar ook voor hun portefeuille.

Dus, als u uw woning in Brussel wilt renoveren om zo energie te besparen, dan zijn er een aantal financiële hulpmiddelen die u kunnen helpen:

 • Energiepremies voor investeringen in isolatie, ventilatie, efficiënte verwarming, hernieuwbare energie
 • Renovatiepremies voor thermische isolatie, ventilatie, het installeren van een regenwatertank …
 • Een groene lening aan 0%
 • Belastingverlaging
 • Gemeentelijke subsidies als aanvulling op de regionale premies

1. Regionale steun in Brussel

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 15 september 2016 het systeem en het budget van de energiepremies voor het jaar 2017 goedgekeurd. Het budget? € 22 miljoen, zoals voordien. Daarnaast is er ook geen verandering ten opzichte van vorig jaar wat betreft de toegang tot de energiepremies.

Brussel voorziet €22 miljoen voor de energiepremies in 2017.
Brussel voorziet 22 miljoen euro voor de energiepremies in 2017. Foto: Pixabay

Voordat u begint aan uw werk moet u een aantal factoren overwegen:

 • Energiepremies zijn niet van toepassing op uitbreidingen aan het huis
 • Als het bedrag van de premie kleiner is dan 50 euro dan wordt uw aanvraag afgewezen
 • U moet een aanvraag indienen bij Leefmilieu Brussel via e-mail of per aangetekende brief
 • Sinds 2015 moet u foto’s van de werken doorsturen als het gaat om een premie voor isolatiewerken (premium B).

Let op: vergeet niet om een bewijs van betaling van de werken door te sturen. Dit is een vereiste bij het aanvragen van een energiepremie.

De energiepremie

De energiepremie werd in het leven geroepen om burgers aan te moedigen hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en te investeren in faciliteiten die de energieprestatie verbeteren. De werken die u uitvoert zullen niet alleen uw verbruik maar als gevolg ook uw energierekening verlagen.

Deze premie omvat de volgende werkzaamheden:

 • Energie-audits
 • Isolatie en ventilatie: dakisolatie, wanden en bodem, isolerende beglazing, efficiënte mechanische ventilatie
 • Uitvoeren van verwarming en temperatuurregeling: condenserende ketelthermostaat, thermostaatkranen, warmtepompen, fotovoltaïsche systemen en boilers (in sommige gevallen).

Let op: u moet de energiepremie aanvragen binnen de 4 maanden. Men begint te tellen vanaf de datum op de laatste factuur voor de aankopen of werken die gedekt worden door de energiepremie.

De renovatiepremie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft ook een premie voor renovaties. De renovatiepremie kunt u combineren met de energiepremie op voorwaarde dat die gecombineerde steun niet meer dan 90% van het investeringsbedrag bedraagt. Opgelet: de renovatiepremie heeft alleen betrekking op huizen van minstens 30 jaar.

Deze bonus is geldig voor werkzaamheden met betrekking tot:

 • Ventilatie
 • Behandeling tegen vocht
 • De thermische isolatie van vloeren, muren en het dak
 • Het verwarmingssysteem
 • Apparaten voor warm water

De premie voor de renovatie moet worden aangevraagd voordat de werken beginnen. Maximaal bedrag: 35.000 euro, plus 5.000 euro per slaapkamer vanaf de derde slaapkamer.

De berekening van het premiebedrag

De energiepremie en de renovatiepremie worden berekend op basis van drie schalen van inkomsten. Goed nieuws: sinds 2011 is de steun voor particulieren verhoogd op basis van hun belastbaar inkomen.

De energiepremie kan gecombineerd worden met andere financiële hulp (federale, gewestelijke of gemeentelijke). Uiteraard kan het totale bedrag van al deze steun niet hoger zijn dan de investeringskosten van het werk. Indien het plafond wordt overschreden, zal de energiepremie bijgevolg verlaagd worden.

Voor de energiepremie
Categorieën van inkomsten
Categorie Alleenstaande Samenwonenden
Hoog inkomen meer dan €67.050,72 meer dan €82.050,72
Gemiddeld inkomen tussen €33.525,36 en €67.050,72 tussen €48.525,36 en €82.050,72
Laag inkomen minder dan €33.525,36 minder dan €48.525,36
Voor de renovatiepremie

Het bedrag voor de renovatiebedrag wordt berekend op basis van de locatie van de woning. De premie zal verhoogd worden als het huis zich binnen de RVOHR-perimeter bevindt, i.e. de Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie. Deze perimeter omvat het grootste deel van Brussel-Stad, evenals de oude wijken van Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Jette, Schaarbeek, Sint-Joost, Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis en Vorst.

Categorieën van inkomsten
De begunstigde bewoner Buiten RVOHR Binnen RVOHR In het wijkcontract
Inkomsten van minder dan €33.525,36 70 % 70 % 70 %
Inkomsten tussen de €33.525,36 en €67.050,72 30 % 40 % 50 %
Inkomsten van meer dan €67.050,72 geen premie 30 % 40 %

De groene lening

De Brusselse groene lening is een partnerschap tussen Homegrade, Leefmilieu Brussel, de financiële coöperatieve Crédal en het Woningfonds. Het gaat om een lening die een financiering toelaat om werkzaamheden uit te voeren die de energieprestatie van uw woning verbeteren.

U mag min. € 500 en max. € 25.000 lenen.

Er worden u twee kredietformules aangeboden:

 • een consumentenkrediet waarvan de terugbetalingstermijn max. 10 jaar bedraagt, met een werkelijke jaarlijkse intrestvoet van 0 of 1 %. Dit krediet wordt verleend door Crédal.

De intrestvoet aan 0% is bedoeld voor mensen die jaarlijks niet meer dan €30.000 (alleenstaanden) of €60.000 (samenwonenden) verdienen. Wanneer ze meer verdienen, wordt de intrestvoet 1%.

 • een hypothecair krediet waarvan de terugbetalingstermijn max. 30 jaar bedraagt, met een werkelijke jaarlijkse intrestvoet van 0 of 2 %, afhankelijk van uw inkomen. Dit krediet wordt verleend door het Woningfonds.

De intrestvoet aan 0% is bedoeld voor mensen die jaarlijks niet meer dan 15 000€ verdienen. Wanneer ze meer verdienen kan de rentevoet tot maximum 2% evolueren. Hij wordt berekend in functie van het inkomstenniveau.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van leefmilieu.brussels.

2. Hulp van de Brusselse gemeenten

Sommige Brusselse gemeenten kennen premies toe om investeringen voor energiebesparing aan te moedigen. De werken die gefinancierd worden zijn meestal gerelateerd aan de installatie van een zonneboiler of een goed geïsoleerd dak.

De premies verschillen van de gemeente tot gemeente. Aarzel niet om uw gemeente te contacteren om te informeren naar de technische en administratieve voorwaarden.

Energiepremies in het Waalse Gewest

Wallonië bood vroeger 60 verschillende premies aan, maar dat oude systeem is ondertussen op zijn einde gekomen. Sterker nog, sinds 1 april 2015 biedt het Waalse Gewest slechts een aantal premies meer aan. Het mechanisme werd vereenvoudigd om zich te concentreren op de prioritaire werken.

Op dit moment omvat één premie verschillende werken. Dit systeem bevordert gezinnen en lage inkomens die zich met dit systeem kunnen focussen op het verbeteren van hun woning.

Net als in Brussel zijn er twee belangrijke regionale premies:

 1. De energiepremie
 2. De renovatiepremie

De energiepremie

De investeringen moeten betrekking hebben op een of meerdere van de volgende werken:

De isolatie maakt ook deel uit van de werkzaamheden die gedekt worden door de energiepremie.
De isolatie maakt ook deel uit van de werkzaamheden die gedekt worden door de energiepremie. Foto: interieurdesigner.be
 • Energie-audits
 • Dakisolatie
 • Isolatie van de muren
 • Isolatie van de vloer
 • Het verbeteren van het verwarmingssysteem

De renovatiepremie

De noodzakelijke werkzaamheden aan de veiligheid en vernieuwing van uw huis zorgen dat u in aanmerking komt voor de premie voor de renovatie. De volgende werkzaamheden komen in aanmerking:

 • Dakwerk
 • Het opdrogen van de wanden
 • Elektrische installaties
 • Vervanging van buitenschrijnwerk (chassis)

De voorwaarden voor de toekenning van de premies

Om te kunnen profiteren van de premies moet u:

 • Ten minste 18 jaar zijn of een geëmancipeerde minderjarige
 • De eigenaar of huurder zijn van de woning die gerenoveerd wordt
 • Een netto belastbaar inkomen hebben van minder dan of gelijk aan €93.000 (maximum)

Voor de premie aan de renovatie kan worden gegeven aan uw huis, moet het “verbeterbaar” geacht worden door een taxateur. Om aan de twee premies te voldoen, moet uw huis in Wallonië staan en woont u er al twintig jaar in.

De berekening van het premiebedrag

Vier categorieën inkomsten worden onderscheiden met elk een eigen bedrag. Deze werking is gunstig voor huishoudens met lage inkomens om hen aan te moedigen om te investeren in energiebesparing.

Bedrag van de premie
Categorie Inkomen van het huishouden Verhoging van de basispremie
C1 minder dan €21.900 premie x 3
C2 tussen de €21.900 en €31.100 premie x 2
C3 tussen de €31.100 en €41.100 premie x 1,5
C4 tussen de €41.100 en €93.000 premie x 1

Opgelet: het bedrag van de premie zal in geen geval meer dan 70% van de investeringskosten dekken (inclusief BTW).

Bovendien wordt er 5000 euro afgetrokken per kind ten laste.

Voor meer informatie over premies en energie renovatie, zie de overzichtstabel van het Waalse Gewest (PDF).

De investeringssteun

Het Waalse Gewest heeft een aantal aantrekkelijke rentetarieven voor mensen die willen renoveren.

Voor huishoudens met lage inkomens is men ook gestart met de Mebar II-operatie. Het bestaat uit een subsidie ​​voor bouwwerken die rationeel energiegebruik zullen toestaan waardoor de begunstigden in staat zullen zijn om hun energierekening te verlagen.

Het bedrag van de subsidie ​​bedraagt ​​maximaal 1365 euro. Om van deze steun te genieten, moet u zich richten tot het OCMW van uw stad. Het zijn zij die de voorwaarden van de subsidie zullen controleren.

De belastingvermindering

Een belastingvermindering wordt slechts toegekend voor werkzaamheden aan de dakisolatie. De vermindering komt neer op 30% van de uitgaven.

Energiepremies in het Vlaamse Gewest

In Vlaanderen kunt u premies krijgen voor de volgende werken:

 • Premies voor dakisolatie
 • Premies voor muur- en vloerisolatie
 • Premies voor ramen (glas en schrijnwerk)
 • Premies voor verwarming
 • Premies voor sanitair
 • Premies voor elektriciteit

Alle informatie met betrekking tot de toekenning en de voorwaarden van deze premies vindt u op de website van de Vlaamse Overheid.

Federale steun voor de renovatie

Als onderdeel van een renovatie van een huis kunt u profiteren van een btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Deze vermindering geldt enkel onder bepaalde voorwaarden. Eerst moet u eigenaar zijn van een huis of een huis huren voor ten minste tien jaar (eerste bezetting in 2006 of eerder). Vervolgens moet u de werken aanvragen bij een erkende aannemer.

De werkzaamheden moeten bovendien de energieprestatie van de woning verbeteren, zoals de verbetering van de centrale verwarming of de isolatie.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FOD Financiën.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.