De energiemix in België: de verschillende energiebronnen voor de productie van elektriciteit

Wist u dat energieleveranciers verplicht zijn om u te informeren waar uw elektriciteit vandaan komt? Foto: Pixabay

Weet u welke energiebronnen in België gebruikt worden om elektriciteit te produceren? En beter nog, hoeveel elk van die bronnen wordt gebruikt? Als we de antwoorden weten op deze vragen is de energiemix van ons land geen geheim meer voor u!

De definitie van “energiemix”

Als u de definitie van energiemix wilt begrijpen, moet u eerst weten dat “primaire energie” overeenkomt met de “rauwe” energie die direct uit de natuur komt. Denk aan steenkool, aardolie, wind, zon … Laten we nu naar de definitie van energiemix kijken.

De energiemix is de distributie van de verschillende bronnen van primaire energie die gebruikt worden om elektriciteit te produceren. Het gaat dus over de verdeling van kernenergie, fossiele energie en duurzame energie wat betreft de totale hoeveelheid verbruikte elektriciteit in een bepaald land.

In dit artikel gaan we de energiemix van België bekijken. Maar, in het algemeen, varieert de samenstelling per land op basis van deze factoren:

  • de beschikbaarheid van de exploiteerbare middelen binnen het geografische gebied of de mogelijkheid om te importeren
  • het belang van energie waaraan moet worden voldaan
  • beleidskeuzes die voortvloeien uit de demografische, economische, sociale, ecologische situatie…

Merk op dat het aandeel van het primaire energieverbruik in een land uitgedrukt wordt in percentages.

Waaruit bestaat de Belgische energiemix?

Het bijzondere aan België is dat het nog steeds sterk afhankelijk is van kernenergie. Volgens de statistieken van de FEBEG, was 47,5% van de netto geproduceerde elektriciteit in 2014 afkomstig uit kernenergie. In 2015 daalde dit percentage wel naar 37,5% als gevolg van de uitschakeling van een van de reactoren door technische problemen. Dat jaar was het aandeel van de thermische energie bijgevolg hoger (38,4%). De rest van de geproduceerde elektriciteit komt uit biomassa (9,1%), windenergie (8,2%), zonne-energie (4,6%) en hydraulische energie.

Wat betreft het aandeel van hernieuwbare energie in de productie van elektriciteit, merken we een constante stijging sinds 2010, zoals blijkt uit de grafiek van FEBEG. Dat is het gevolg van de Europese doelstellingen in verband met duurzame energie die België moet halen tegen 2020.

De evolutie van de productie van duurzame energie in België tot 2015.
De evolutie van de productie van duurzame energie in België tot 2015. Grafiek: Febeg

Zoals we hierboven al vermeld hebben, kan de energiemix van een land veranderen. Dit is vooral het geval wanneer een land afhankelijk is van andere landen voor haar energie. België is daar een goed voorbeeld van. De laatste jaren is ons land steeds meer afhankelijk van andere landen voor elektriciteit en gas als gevolg van een lagere productie op eigen grondgebied.

Hier zijn de trends van FEBEG wat betreft de productiecapaciteit in België. Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen de verschillende technologieën.

De evolutie van de totale productie van energie in België tot 2015. Grafiek: Febeg

Hoe kunnen we de verschillen van het ene jaar op het andere verklaren? In feite fluctueert de beschikbare productiecapaciteit afhankelijk van:

  • het weer: hernieuwbare energiebronnen zijn bijvoorbeeld afhankelijk van wind, zonlicht en neerslag
  • prijsschommelingen op de energiemarkt: om aan de vraag te kunnen voldoen, moeten de producenten overwegen of het beter is om hun eigen elektriciteit op te wekken of om het te importeren.

Waarschuwing: maak het onderscheid met het verbruik van de klant, dat afhankelijk is van de buitentemperatuur (u verbruikt meer in de winter) en de tijd (overdag vs. ‘s nachts). Omdat ook het verbruik afhankelijk is van twee factoren, is het soms moeilijk in te schatten hoeveel energie er nodig zal zijn om te voorzien in ieders behoeften.

De gebruikte energiebronnen vindt u op uw factuur

Heeft u ooit opgemerkt dat u op uw energiefactuur een overzicht krijgt van de primaire energiebronnen die gebruikt worden voor het opwekken elektriciteit? Dit komt omdat uw leverancier verplicht is om deze informatie te onthullen!

Op deze manier kent u de oorsprong van de elektriciteit die u verbruikt. Het bewijs is een voorbeeld van een factuur van energieleverancier Luminus.

Op de factuur van Luminus vindt u een grafiek met de oorsprong van uw elektriciteit.
Op de factuur van Luminus vindt u een grafiek met de oorsprong van uw elektriciteit. Foto: Luminus

 

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.