Beëindig het energiecontract in enkele stappen

Het energiecontract opzeggen is simpel en bovendien volledig gratis! Foto: Pixabay

Betaalt u te veel voor gas en / of elektriciteit? Bent u niet langer tevreden met uw energieleverancier? Dan is het hoog tijd dat u betere oorden opzoekt en verandert van contract of leverancier. Om dat te doen, moet u eerst uw oude contract opzeggen. Lees hier hoe u te werk moet gaan.

Laten we beginnen met het goede nieuws: sinds de liberalisering van de energiemarkt bent u vrij om op elk gekozen moment te veranderen van energieleverancier. U hoeft niet te wachten tot uw contract afloopt en verliest zeer weinig tijd. Het enige wat u moet doen, is rekening houden met een opzegtermijn van 30 dagen. Die tijd hebben de oude en de nieuwe leverancier nodig om de administratie te regelen.

Wat nog beter is, is dat het opzeggen van het energiecontract volledig gratis is. Er is dus niets wat u tegenhoudt om te veranderen van energieleverancier en uw oude contract te beëindigen.

De te volgen stappen voor het beëindigen van het energiecontract

Er zijn verschillende redenen waarom u uw energiecontract zou willen stopzetten. Een verhuis, een wijziging van energieleverancier of een aanpassing van het energiecontract zijn de drie meest voorkomende redenen die we hieronder zullen bespreken. Wat uw reden ook is, het proces blijft zo goed als hetzelfde in alle situaties.

Contacteer de energieleverancier

In alle situaties moet u eerst contact opnemen met uw nieuwe energieleverancier. Dat leest u goed. U moet niet uw huidige maar uw nieuwe energieleverancier contacteren. Dit kan op verschillende manieren. U kunt naar hun klantenservice bellen en hen vertellen dat u bij hen graag een contract zou willen tekenen. Belt u liever niet, dan kunt u zich inschrijven voor een nieuw contract via de officiële website van de leverancier.

De nieuwe leverancier contacteert de oude en regelt alle administratie.

Geef de meterstand door

Zodra de oude energieleverancier geïnformeerd is over uw beslissing zult u de meterstand van uw elektriciteitsmeter of gasmeter moeten doorgeven. Die meterstand wordt gebruikt om de eindafrekening op te stellen.

U heeft drie mogelijkheden:

  1. Een technicus van uw netbeheerder (DNB) komt bij u thuis langs
  2. U kunt zelf de meterstand aflezen en doorgeven aan de energieleverancier
  3. Als bovenstaande opties wegens omstandigheden niet mogelijk is dan zal de eindafrekening bepaald worden op basis van een schatting van uw verbruik. Dit is echter zeer uitzonderlijk

5 redenen voor het verbreken van het energiecontract

1. U wilt veranderen van energieleverancier

Het veranderen van energieleverancier impliceert dat u van een oude naar een nieuwe leverancier overstapt. Het kiezen van een energieleverancier is een belangrijke keuze. Er zijn verschillende criteria voor het maken van die keuze. Een van de belangrijkste is om de prijzen voor gas en elektriciteit te vergelijken zodat u de goedkoopste aanbieding vindt.

Met betrekking tot de beëindiging van uw contract, is uw nieuwe energieleverancier verantwoordelijk voor alle formaliteiten en administratie. Als alles goed verloopt, ontvangt u een eindafrekening van de oude energieleverancier. Dat is het signaal dat de verandering voltooid is.

Merk op dat u uw elektriciteitsmeter niet moet veranderen of aanpassen. Er is ook geen periode waarin u niet voorzien wordt van energie. De verandering van leverancier verloopt vlekkeloos, zonder problemen.

U moet zelf geen papierwerk invullen om uw energiecontract te beëindigen. Alles wordt voor u geregeld!
U moet zelf geen papierwerk invullen om uw energiecontract te beëindigen. Alles wordt voor u geregeld! Foto: Pixabay

2. U verhuist

Als u verhuist, dan zijn er een aantal extra stappen nodig. Het belangrijkste is dat u de energieleverancier op tijd verwittigt. Zo voorkomt u dat de levering van energie onderbroken wordt.

Als u verhuist, kunt u ofwel bij dezelfde leverancier blijven ofwel veranderen. In het eerste geval, moet u slechts uw adres veranderen. In het tweede geval, bevindt u zich in de eerste situatie die we hieronder besproken hebben.

Zoals gezegd contacteert u (tijdig) de energieleverancier, geeft u de datum door van uw verhuis, en geeft u de meterstanden door. Als uw nieuwe huis eerdere bewoners heeft dan moet u samen met hen het overnamedocument invullen. Ook als het huis dat u verlaat nieuwe bewoners krijgt, vult u met hen een overnamedocument in. Dit document voorkomt dat u voor energie betaalt die u niet verbruikt heeft.

U ontvangt een bevestiging van de opzegging in de vorm van een eindfactuur van de oude leverancier.

3. De energieleverancier wijzigde het contract

Uw leverancier is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de contractuele voorwaarden. Hij is wel verplicht om u twee maanden voor de ingangsdatum te verwittigen. Als u niet tevreden bent met de wijzigingen dan kunt u uw contract beëindigen.

Uw opzegging is opnieuw officieel na ontvangst van uw eindafrekening.

4. Geen bepaalde reden

U heeft geen officiële reden nodig om te veranderen van leverancier. Als u een andere leverancier wilt dan kan dat.

5. De energieleverancier beslist om het contract te beëindigen

In sommige situaties kan de leverancier beslissen om het contract te ontbinden. Er is telkens een opzegtermijn van twee maanden. De formaliteiten met betrekking tot de beëindiging van de overeenkomst worden vermeld op uw factuur (of een bijgevoegd document).

Als u niet snel een nieuw contract tekent bij een andere leverancier dan zal u geen energie meer geleverd krijgen.

Er is één uitzondering: als uw provider beëindigt het contract tijdens de winter (1 november – 15 maart in Wallonië en van 1 oktober tot 31 maart van Brussel), wordt u door uw netbeheerder voorzien van energie. Hij zal fungeren als tijdelijke leverancier totdat u een nieuw contract heeft.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.